Help for English

Matrix Fnd Unit 9 (Part 3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 102,103;Mountain sports 
accident - nehoda, neštěstí, náhoda
BrE
/'æksɪdənt/ Přehrát
AmE
/'æksɪdənt/ Přehrát

noun - something unpleasant that happens by chance (not planned)

 
appear - objevit se
BrE
/ə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ə'pɪr/ Přehrát

verb - to come into sight, to be seen suddenly

fat
fat - tlustý
BrE
/'fæt/ Přehrát
AmE
/'fæt/ Přehrát

adjective - having to much flesh and being too heavy

 
get off - sestoupit, seskočit (např. z kola nebo koně)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to climb down (e.g. from a bike, horse etc.)

 
half - půl, půlka, polovina
BrE
/'hɑ:f/ Přehrát
AmE
/'hæf/ Přehrát

noun - one of two equal parts of something

 
invent - vynalézt, vymyslet
BrE
/ɪn'vent/ Přehrát
AmE
/ɪn'vent/ Přehrát

verb - to come up with something, a design, machine etc, that nobody has come up with before you

iron
iron - žehlit, vyžehlit
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

verb - to make clothes smooth and flat by using a special instrument with a hot flat bottom

 
laundry - prádlo
BrE
/'lɔ:ndri/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ndri/ Přehrát

noun - clothes etc. that need washing or have just been washed

 
major - hlavní, největší, závažný
BrE
/'meɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪdʒər/ Přehrát

adjective - more important than others of the same kind

 
recently - nedávno, v poslední době, poslední dobou
BrE
/'ri:sntli/ Přehrát
AmE
/'ri:sntli/ Přehrát

adverb - not long ago; lately

 
run over - přejet (autem)
BrE
/ˌrʌn'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn'oʊvər/ Přehrát

verb - to hit a person or animal with your car etc.

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
skill - dovednost, zručnost, um, umění
BrE
/'skɪl/ Přehrát
AmE
/'skɪl/ Přehrát

noun - the ability to do something well

 
soon - brzy
BrE
/'su:n/ Přehrát
AmE
/'su:n/ Přehrát

adverb - in a short time

 
strength - síla
BrE
/'streŋθ/ Přehrát
AmE
/'streŋθ/ Přehrát

noun - how strong something is

 
switch off - vypnout (vypínačem)
BrE
/ˌswɪtʃ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌswɪtʃ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to turn off (the light etc.)

tie
tie - vázat, uvázat, přivázat, svázat
BrE
/'taɪ/ Přehrát
AmE
/'taɪ/ Přehrát

verb - to fasten with a rope, cord, string etc

toy
toy - hračka
BrE
/'tɔɪ/ Přehrát
AmE
/'tɔɪ/ Přehrát

noun - a thing that children play with

tyre
tyre - pneumatika
BrE
/'taɪə/ Přehrát
AmE
/'taɪər/ Přehrát

noun - the thick dark rubber tube around a wheel of a car, bike, motorbike etc.

wheel
wheel - kolo, kolečko
BrE
/'wi:l/ Přehrát
AmE
/'wi:l/ Přehrát

noun - a round object that turns to let a vehicle, such as a car, move forwardPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 9 (part 4)

page 104,105; A questionnaire
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 9 (Part 1)

page 96,97;Playing the game
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 9)

page 16–17, writing, quick check
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář