Help for English

Headway PRE Unit 1 part 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Dictionary words 
adjective - přídavné jméno
BrE
/'ædʒɪktɪv/ Přehrát
AmE
/'ædʒəktɪv/ Přehrát

noun - a word that describes something (usually a noun)

 
adverb - příslovce
BrE
/'ædvɜ:b/ Přehrát
AmE
/'ædvɜ:rb/ Přehrát

noun - a word that tells you how something is done

dictionary
dictionary - slovník
BrE
/'dɪkʃənri/ Přehrát
AmE
/'dɪkʃəneri/ Přehrát

noun - a book that explains and/or translates words, shows how to use them etc.

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
noun - podstatné jméno
BrE
/'naʊn/ Přehrát
AmE
/'naʊn/ Přehrát

noun - a word for a thing, animal, person etc.

 
phrase - fráze, slovní spojení, spojení slov
BrE
/'freɪz/ Přehrát
AmE
/'freɪz/ Přehrát

noun - a group of words

 
preposition - předložka (gram.)
BrE
/ˌprepə'zɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌprepə'zɪʃən/ Přehrát

noun, American English - a word used before a noun etc., such as: on, at, in, about etc.

 
pronunciation - výslovnost
BrE
/prəˌnʌnsi'eɪʃn/ Přehrát
AmE
/prəˌnʌnsi'eɪʃn/ Přehrát

noun - the way how written words or letters are said aloud

 
sentence - věta
BrE
/'sentəns/ Přehrát
AmE
/'sent̬əns/ Přehrát

noun - a group of words formed into a statement, question, order etc.

 
translation - překlad
BrE
/træns'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/træns'leɪʃn/ Přehrát

noun - an activity of changing written or spoken word into another language, or a piece of text that has been changed from another language

 
verb - sloveso
BrE
/'vɜ:b/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rb/ Přehrát

noun - a word expressing an action, activity or statePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

ALL LEVELS

Headway PRE Unit 2 part 1

The way we live
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 2 part 2

Practice and vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář