Help for English

Headway PRE Unit 7 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Donna Flynn and Terry Wiseman 
accuse - obvinit, nařknout
BrE
/ə'kju:z/ Přehrát
AmE
/ə'kju:z/ Přehrát

verb - to say that somebody has done something illegal or morally wrong

 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

flow
flow - plynout, téct
BrE
/'fləʊ/ Přehrát
AmE
/'floʊ/ Přehrát

verb - to move smoothly, used especially about water, time etc.

footballer
footballer - fotbalista
BrE
/'fʊtbɔ:lə/ Přehrát
AmE
/'fʊtbɔ:lər/ Přehrát

noun - a football player

 
freedom - svoboda
BrE
/'fri:dəm/ Přehrát
AmE
/'fri:dəm/ Přehrát

noun - the ability to do what you want; the right to do what you want

 
change - změnit
BrE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to make something different, to become different

 
lie - lež
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

noun - something said that is not true

 
load - náklad
BrE
/'ləʊd/ Přehrát
AmE
/'loʊd/ Přehrát

noun - the things carried by a ship or truck etc.

 
luxurious - luxusní
BrE
/lʌg'ʒʊəriəs/ Přehrát
AmE
/lʌg'ʒʊriəs/ Přehrát

adjective - offering great comfort, of superior quality

 
mate - kamarád, kámoš
BrE
/'meɪt/ Přehrát
AmE
/'meɪt/ Přehrát

noun, informal - a friend

 
obviously - zřejmě, viditelně, očividně
BrE
/'ɒbvɪəsli/ Přehrát
AmE
/'ɑ:bviəsli/ Přehrát

adverb - in a way that is easy to see or understand

 
separate - oddělit, rozdělit
BrE
/'sepəreɪt/ Přehrát
AmE
/'sepəreɪt/ Přehrát

verb - to move apart, to split or divide something

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

 
soft - měkký
BrE
/'sɒft/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ft/ Přehrát

adjective - not hard or firm, usually comfortable

 
split up - rozejít se
BrE
/ˌsplɪt'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsplɪt'ʌp/ Přehrát

verb - to stop being boyfriend and girlfriend / husband and wife etc., to break such a relationship

 
spoil - zkazit, zkazit se, pokazit, zničit, poničit
BrE
/'spɔɪl/ Přehrát
AmE
/'spɔɪl/ Přehrát

verb - to go bad; to ruin something

 
taste - vkus
BrE
/'teɪst/ Přehrát
AmE
/'teɪst/ Přehrát

noun - knowing what is nice or pretty and what is not

telly
telly - telka (hovor. televize)
BrE
/'teli/ Přehrát
AmE
/'teli/ Přehrát

noun, British English, informal - a box with a glass screen, where we can watch films, series and other programmes

 
total - celkový, úplný
BrE
/'təʊtl/ Přehrát
AmE
/'toʊt̬l/ Přehrát

adjective - complete, adding everything together

 
trust - důvěra
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

noun - the belief in somebody's honesty, sincerity etc

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit13 part 3

Tom and Terry
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 3 part 3

Page 24–25
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 7 part 1

Famous couples
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář