Help for English

Headway PRE Unit 8 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Dilemmas 
adventurous - dobrodružný (člověk), odvážný
BrE
/əd'ventʃərəs/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃərəs/ Přehrát

adjective - willing to do unusual, dangerous and exciting things

 
available - dostupný, k dispozici, k mání
BrE
/ə'veɪləbl/ Přehrát
AmE
/ə'veɪləbl/ Přehrát

adjective - able to be obtained or reached

 
cruel - krutý
BrE
/'krʊəl/ Přehrát
AmE
/'krʊəl/ Přehrát

adjective - enjoying hurting somebody and causing pain to someone

 
drop out - odpadnout, vypadnout
BrE
/ˌdrɒp'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌdrɑ:p'aʊt/ Přehrát

verb - to stop doing something before you have finished it; to leave an activity before it is finished

drug
drug - lék
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - a chemical used as medicine

 
further - dále (místně či časově), dále (v pořadí), podrobněji
BrE
/'fɜ:ðə/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rðər/ Přehrát

adverb - more distant; in a better way, to a higher degree

 
invention - vynález
BrE
/ɪn'venʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'venʃn/ Přehrát

noun - a new machine, design etc. that nobody has come up with before

 
invisible - neviditelný
BrE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát

adjective - not able to be seen

 
meanwhile - mezitím, zatím
BrE
/ˌmi:n'waɪl/ Přehrát
AmE
/ˌmi:n'waɪl/ Přehrát

adverb - during that time

 
public - veřejnost
BrE
/'pʌblɪk/ Přehrát
AmE
/'pʌblɪk/ Přehrát

noun - people in general

 
responsibility - zodpovědnost, odpovědnost
BrE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát
AmE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát

noun - ability to be trusted or relied on

 
satisfy - uspokojit, naplnit potřebu, ukojit
BrE
/'sætɪsfaɪ/ Přehrát
AmE
/'sæt̬ɪsfaɪ/ Přehrát

verb - to make somebody happy; to be enough for something

 
scary - strašidelný, děsivý, vzbuzující hrůzu
BrE
/'skæri/ Přehrát
AmE
/'skæri/ Přehrát

adjective - making you feel afraid or frightened; frightening

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
single - svobodný
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - not married

 
suggest - navrhnout, navrhovat
BrE
/sə'dʒest/ Přehrát
AmE
/sə'dʒest/ Přehrát

verb - to say what you think should be done

 
support - podpora
BrE
/sə'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt/ Přehrát

noun - money you get from the goverment when you are unemployed etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit 8 part 4

Vocabulary
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 3 part 3

Page 24–25
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 8 part 2

Page 64–65
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář