Help for English

Headway PRE Unit12 part 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Dreams and reality, page 94–97 
afford - dovolit si, moci si dovolit (finančně)
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to have enough money in order to buy something or pay for something

 
ambitious - ambiciózní
BrE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát
AmE
/æm'bɪʃəs/ Přehrát

adjective - wanting and expecting to achieve great things in life

 
burglar - lupič
BrE
/'bɜ:glə/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rglər/ Přehrát

noun - a person who comes into somebody's house in order to steal things from it

dizzy
dizzy - mající závrať, pociťující motání hlavy
BrE
/'dɪzi/ Přehrát
AmE
/'dɪzi/ Přehrát

adjective - feeling as if the world is turning around you and that you might fall, usually as a result of being somewhere very high, or of an illness

 
highly - vysoce, velmi
BrE
/'haɪli/ Přehrát
AmE
/'haɪli/ Přehrát

adverb - very, to a great extent

 
jealous - žárlivý
BrE
/'dʒeləs/ Přehrát
AmE
/'dʒeləs/ Přehrát

adjective - being afraid of losing a person you like or love because somebody else likes him/her too

 
look after - starat se o, pečovat o
BrE
/ˌlʊk'ɑ:ftə/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'æftər/ Přehrát

verb, British English - to take care of something

 
princess - princezna
BrE
/ˌprɪn'ses/ Přehrát
AmE
/'prɪnses/ Přehrát

noun - the daughter of a king or queen, the wife of a prince

 
row - spor, hádka
BrE
/'raʊ/ Přehrát
AmE
/'raʊ/ Přehrát

noun - an argument, a fight

 
rule - pravidlo, zásada
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

noun - a law or order that tells people what they should or have to do

 
servant - sluha, služebník
BrE
/'sɜ:vənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvənt/ Přehrát

noun - a person who works in somebody's household, usually as a cook, gardener etc.

 
shoplifting - krádež (v obchodě)
BrE
/'ʃɒplɪftɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:plɪftɪŋ/ Přehrát

noun - the act of taking things in a shop without paying for them

 
suppose - předpokládat, domnívat se
BrE
/sə'pəʊz/ Přehrát
AmE
/sə'poʊz/ Přehrát

verb - to think, to have an opinion that

toothache
toothache - bolest zubů, bolení zubů, bolest zubu
BrE
/'tu:θeɪk/ Přehrát
AmE
/'tu:θeɪk/ Přehrát

noun - a pain in a toothPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit12 part 2

I´m a ghostbuster
ALL LEVELS

Headway PRE Unit12 part 3

Vocabulary
ALL LEVELS

Headway ELE Unit12 part 1

Life's an adventure, pages 90–91
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář