Help for English

Headway PRE Unit13 part 4

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Listening and speaking 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

 
connect - spojit, propojit
BrE
/kə'nekt/ Přehrát
AmE
/kə'nekt/ Přehrát

verb - to join together

 
exhaust - vyčerpat
BrE
/ɪg'zɔ:st/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:st/ Přehrát

verb - to consume all strength and energy

 
furious - rozzuřený, velmi naštvaný
BrE
/'fjʊəriəs/ Přehrát
AmE
/'fjʊəriəs/ Přehrát

adjective - very angry

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
hold on - počkat, vydržet, počkat chvíli
BrE
/ˌhəʊld'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'ɑ:n/ Přehrát

verb - to wait; to continue doing something; not to give up

 
immediately - okamžitě
BrE
/ɪ'mi:dɪətli/ Přehrát
AmE
/ɪ'mi:diətli/ Přehrát

adverb - at once, without waiting or delay

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
wonder - říkat si, uvažovat, zajímat se
BrE
/'wʌndə/
AmE
/'wʌndər/ Přehrát

verb - to ask yourself questions, to keep thinking aboutPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit13 part 3

Tom and Terry
ALL LEVELS

Headway PRE Unit13 part 1

Earning a living
ALL LEVELS

Headway PRE Unit13 part 2

Vocabulary, page 104–105
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář