Help for English

Headway PRE Unit14 part 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Love you and leave you 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
compare - porovnat, srovnat
BrE
/kəm'peə/ Přehrát
AmE
/kəm'per/ Přehrát

verb - to check in which ways things are similar and in which they are different

 
contract - smlouva
BrE
/'kɒntrækt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntrækt/ Přehrát

noun - a written legal agreement

 
fall in love - zamilovat se
BrE
/ˌfɔ:l ɪn'lʌv/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l ɪn'lʌv/ Přehrát

verb - to start to feel a strong affection towards somebody or something

 
furious - rozzuřený, velmi naštvaný, vzteklý
BrE
/'fjʊəriəs/ Přehrát
AmE
/'fjʊəriəs/ Přehrát

adjective - very angry

 
marriage - manželství
BrE
/'mærɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mærɪdʒ/ Přehrát

noun - the state of being husband and wife

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

 
summary - shrnutí
BrE
/'sʌməri/ Přehrát
AmE
/'sʌməri/ Přehrát

noun - the main points of a text or something said or written in a few words

 
underline - podtrhnout, podtrhávat
BrE
/ˌʌndə'laɪn/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'laɪn/ Přehrát

verb - to mark a word or a piece of text by drawing a line under itPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit14 part 3

Reading and speaking
ALL LEVELS

Headway PRE Unit14 part 4

Listening and vocabulary
ALL LEVELS

Headway PRE Unit14 part 2

Page 112–113
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář