Help for English

Headway PRE Unit 2 part 4

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Living in the USA 
also - také
BrE
/'ɔ:lsəʊ/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lsoʊ/ Přehrát

adverb - as well

 
certainly - jistě, zajisté
BrE
/'sɜ:tənli/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rt̬ənli/ Přehrát

adverb - definitely, of course

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
decision - rozhodnutí
BrE
/dɪ'sɪʒən/ Přehrát
AmE
/dɪ'sɪʒən/ Přehrát

noun - a choice you make after having thought about the options

 
descendant - potomek
BrE
/dɪ'sendənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'sendənt/ Přehrát

noun - a person related to someone who lived before them, e.g. a child, grandchild etc.

 
fact - skutečnost, fakt
BrE
/'fækt/ Přehrát
AmE
/'fækt/ Přehrát

noun - something that is known to be true

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
hesitation - váhání, rozpaky, zaváhání
BrE
/ˌhezɪ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌhezɪ'teɪʃn/ Přehrát

noun - a short pause that you make before you do something, esp. because you are not sure if it's a good idea

 
immigrant - imigrant, přistěhovalec
BrE
/'ɪmɪgrənt/ Přehrát
AmE
/'ɪmɪgrənt/ Přehrát

noun - a person who comes to live in a new country

 
independence - nezávislost, samostatnost
BrE
/ˌɪndə'pendəns/ Přehrát
AmE
/ˌɪndə'pendəns/ Přehrát

noun - a state of not needing or relying on anything or anybody

 
join - připojit se k, přidat se k
BrE
/'dʒɔɪn/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪn/ Přehrát

verb - to become a part of a group

 
mathematician - matematik
BrE
/ˌmæθəmə'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌmæθəmə'tɪʃn/ Přehrát

noun - a person who works with and studies numbers

 
miss - postrádat, stýskat se po
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to feel unhappy because something or somebody isn't with you

 
nearly - skoro, téměř
BrE
/'nɪəli/ Přehrát
AmE
/'nɪrli/ Přehrát

adverb - almost

 
only - jenom, pouze, jen
BrE
/'əʊnli/ Přehrát
AmE
/'oʊnli/ Přehrát

adverb - having no others

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
part - část, součást, díl, kus
BrE
/'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rt/ Přehrát

noun - a piece of something

 
relatives - příbuzní
BrE
/'relətɪvz/ Přehrát
AmE
/'relətɪvz/ Přehrát

noun - close or distant members of a family

soccer
soccer - fotbal, kopaná
BrE
/'sɒkə/ Přehrát
AmE
/'sɑ:kər/ Přehrát

noun, American English - a ball game in which two teams of eleven players play against each other and try to score goals, it is played on a grassy field with a black and white ball

 
store - obchod (velký)
BrE
/'stɔ:/ Přehrát
AmE
/'stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
successful - úspěšný
BrE
/sək'sesfl/ Přehrát
AmE
/sək'sesfl/ Přehrát

adjective - having what you wanted; popular, rich, famousPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit 4 part 2

Bathroom
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 4 part 4

The best shopping street in the world
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 2 part 2

Practice and vocabulary
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Headway PRE Unit 2 part 4 1 6701 Od Andrea.S poslední příspěvek
před 13 lety