Help for English

Grammar and Vocabulary for First Certificate

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.05.2009

Recenze učebnice, která vysvětluje a procvičuje gramatiku a slovní zásobu zkoušky FCE.
Grammar and Vocabulary

for First Certificate

by Luke Prodromou

 

Verdikt: 95%


produkt Grammar and Vocabulary for First Certificate (with key)
popis učebnice / cvičebnice
(319 stran, černo-zeleno-bílý tisk, paperback)
vydavatelství Longman, 1999
cena 651,- Kč


Pokud se připravujete na zkoušku FCE (First Certificate in English), možná se účastníte nějakého kurzu, nebo se připravujete sami doma. Ať tak či tak, určitě používáte učebnice. V podstatě existují tři kategorie učebnic pro přípravu na jakoukoli zkoušku.

V kurzu budete používat učebnici, která je věnována přípravě ke konkrétní zkoušce, ale zároveň je strukturována tak, aby vyhovovala skupinové výuce. Tyto knihy jsou ideální právě do kurzu o více lidech, ale rozhodně se moc nehodí k samostudiu.

Jako druhá možnost je kniha, která obsahuje pouze testy (v našem případě testy FCE), a to právě přesně ve formátu dané zkoušky, včetně části Listening. Ať se připravujete sami nebo v kurzu, taková kniha se určitě hodí, jelikož si můžete nanečisto vyzkoušet, jak byste uspěli. Nevýhodou však je, že vám nikdo nemůže překontrolovat část Speaking a Writing.

Jako poslední možností je učebnice, která se soustředí na vysvětlení gramatiky a slovní zásoby a cvičení má často koncipována tak, že jsou podobná částem testu FCE (Use of English). Taková kniha se hodí samoukům, ale funguje také dobře jako doplněk k učebnicím, se kterými se pracuje v kurzech.

Tato recenze se bude věnovat právě jedné z takových učebnic: Grammar and Vocabulary for First Certificate.

Na zadní straně obálky knihy se dočtete:

- navrženo pro studenty úrovně upper-intermediate
(inovativní přístup obzvláště vhodný pro úspěšné složení zkoušek FCE)
- důkladný přehled gramatiky
(detailně rozebrané gramatické jevy, které se detailně zaměřují hlavně na body testované při FCE, spousta cvičení a testů založených na Longman Corpus)
- zaměření na slovní zásobu
(zaměření na stavbu slov, problémová slovíčka, která se pletou, běžné slovíčka a fráze, které jsou užitečné v mnoha situacích)
- mnoho možností procvičování
(široká škála cvičení pro zlepšení pochopení a porozumění a pro přípravu na FCE, obzvláště na PAPER 3)
- testování ve formátu FCE zkoušek
(diagnostický test u každé kapitoly a další pravidelné testy ve formátu zkoušek FCE pro zjištění vašeho pokroku při studiu)
- flexibilní přístup
(možno použít mnoha různými způsoby)

 

Struktura učebnice


Učebnice má celkem 14 lekcí (na 251 stranách) + dalších 42 stran věnovaných rozšíření tematické slovní zásoby.

Každá lekce má jasnou strukturu:

- Entry Test (vstupní test)
- Grammar: 3 kapitoly věnující se gramatice
(každá lekce má 3 části a/b/c věnované gramatice, tedy celkem 42 kapitol)
- Vocabulary: 2 kapitoly věnující se slovní zásobě
(každá lekce má 2 části d/e věnované slovní zásobě, tedy celkem 28 kapitol)

Dále v knize naleznete:

- Exam Practice
(Po každých dvou lekcích naleznete souhrnný test, který se věnuje probrané gramatice a slovní zásobě a má stejnou podobu, jako FCE test, konkrétně Paper 3: Use of English)
- Word Store
(slovní zásoba rozdělená do tematických okruhů)

 

Nejlepší představu o tom, co učebnice nabízí, získáte z jejího obsahu:
Po kliknutí se vám otevře větší náhled.

 

ENTRY TEST

Na začátku každé lekce naleznete Entry Test, což je test o 25 otázkách rozdělen do pěti částí, na kterém si můžete vyzkoušet, jak ovládáte gramatický jev, nebo slovní zásobu, která se bude probírat v dané lekci.

25 otázek úvodního testu je rozděleno do pěti částí a to právě v souladu s danou lekcí (každá lekce má 3 gramatické části a 2 se slovní zásobou).
Díky úvodnímu testu víte, na jakou část dané lekce se zaměřit, a kterou část můžete třeba vynechat, nebo jí nevěnovat tak velkou pozornost.

Možná vás překvapí, že vyplňujete test na začátku každé kapitoly a ne na konci. Tato učebnice však předpokládá, že student již značné vědomosti má a díky této knize si je bude "jen" zdokonalovat. Já osobně to považuji za skvělý nápad, protože díky tomuto mini testu víte, na co se soustředit.

 

GRAMMAR

Gramatika je v této učebnici vysvětlena velice kvalitní a srozumitelnou formou za použití velkého množství tabulek, obrázků a příkladových vět, které zpřehledňují danou problematiku.
Pokrývá všechny jevy, které by měl znát student uvažující o zkoušce FCE.

Najdete zde například vysvětlení všech časů, modální slovesa, spojky, podmínkové a vztažné věty, členy, souslednost časovou a mnoho dalšího.
Některé složitější jevy jsou rozděleny do více kapitol.
Po každém vysvětlení látky je několik cvičení. Klíč je samozřejmostí.

 

VOCABULARY

Stejně jako gramatika, i slovní zásoba je vysvětlena velice prakticky, často za použití přehledných tabulek a příkladových vět. Na rozdíl od části Word Store na konci učebnice, která se soustředí na tematické okruhy, dvě kapitoly každé lekce pod názvem Vocabulary se věnují spíše práci s problematickými slovíčky a z velké části také stavbě slov.

Složitější jevy jsou zde rozděleny často do více kapitol v různých lekcích. Například příponám je zde postupně věnováno šest kapitol.
Narazíte tady na známé problematické okruhy, např.: do/make, have/take/bring, předložkové vazby a mnoho dalšího.
Velká část je také věnována frázovým slovesům.
Po každém vysvětlení je několik cvičení.

 

WORD STORE

Jako poslední část knihy naleznete Word Store, která se věnuje také slovní zásobě, ale tentokrát je rozdělena tematicky. I zde naleznete spoustu tabulek a cvičení.

Okruhy jsou následující:

living conditions, social relationship, friendship, occupations, education, the arts, sports, hobbies, travel and tourism, shopping, food and restaurants, weather, our environment and the natural world, the media, science and technology, health, crime

 

EXAM PRACTICE

Po každých dvou lekcích si můžete získané znalosti otestovat na čtyřech stranách v testu, který je strukturován jako testy samotných zkoušek FCE. Zaměřuje se však jen na určité jevy, které jste v předchozích dvou lekcích probrali.

Můžete si zde otestovat PAPER 3: USE OF ENGLISH a to vždy všechny čtyři části.
Pozn.: V této učebnici má každý z těchto testů dokonce 5 částí. Od prosince 2008 však došlo k určitým změnám v podobě zkoušek FCE a testy byly zkráceny. Proto z dřívějších 5 částí jsou nyní čtyři. Jedna část Use of English byla tedy zrušeny, žádná však nebyla přidána, proto jsou tyto testy naprosto plnohodnotné.

 

Jak s učebnicí pracovat

Máte několik možností:

Na začátku učebnice je obsah všech kapitol, kde si můžete vyhledat problematické oblasti a zaměřit se na ně.

Další možností je udělat si Entry Test u každé kapitoly a pak se věnovat částem s nejslabším skóre.

Také můžete knihu procházet postupně od první lekce do poslední.

Word Store, který je jakýmsi "bonusem" této knihy, si můžete projít celý naráz, nebo se mu věnovat postupně, popřípadě si přečíst jen okruhy, které vás zajímají.

 

Shrnutí

Tato kniha je velice přínosná pro studenty, kteří se připravují na zkoušku FCE ať už sami, nebo v kurzu. Přehledné vysvětlení gramatiky, záludných výrazů ve slovní zásobě ve 14 lekcích, ale i tematická slovíčka v poslední části knihy, z ní dělají velice kvalitní učebnici k přípravě na FCE, ale rozhodně se může hodit i studentům, kteří se na zkoušku nepřipravují. V neposlední řadě je její velkou předností testování látky na začátku každé lekce a pochopitelně klíč, diky němuž je ideální i pro samostudium.

Někteří mohou vidět nevýhodu této knihy v jejím stáří, jelikož od prosince 2008 dochází k některým změnám ve zkouškách FCE. Testy této učebnice se však zaměřují na část Paper 3: Use of English, kde nedošlo téměř k žádným změnám. Z pěti částí byla jedna vyškrtnuta. Ostatní části zůstaly nezměněny. Ve výsledku máte tedy v této učebnici testy navíc, nic však nechybí.

Navíc fakt, že tato kniha vychází již deset let, svědčí o její kvalitě. I mezi novými učebnicemi na trhu jen těžko hledá konkurenci.

Tip: Připravujete-li se na zkoušku CAE, sáhněte po Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency.

 

EnglishBooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Grammar and Vocabulary for First Certificate s 10% slevou.

 Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cambridge Vocabulary for First Certificate

Recenze učebnice slovní zásoby, která si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English)
UPPER-INTERMEDIATE

Cambridge Grammar for First Certificate

Recenze učebnice gramatiky, která si klade za cíl připravit studenty ke zkoušce FCE (First Certificate in English)
UPPER-INTERMEDIATE

First Certificate Language Practice

Recenze knihy určené k procvičování gramatiky a slovní zásoby pro zkoušku FCE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Grammar and Vocabulary for First Certificate 18 26680 Od Johnny_B poslední příspěvek
před 14 lety