Help for English

Recipes: Beef Stew (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.05.2009

Slovní zásoba z článku na Help for English 
batch - várka
BrE
/'bætʃ/ Přehrát
AmE
/'bætʃ/ Přehrát

noun - an amount or number of something produced at the same time

 
bouquet garni - směs bylinek, svazek bylinek
BrE
/ˌbu:keɪ'gɑ:ni/ Přehrát
AmE
/bu:ˌkeɪ'gɑ:rni/ Přehrát

noun - a wrapped mixture of herbs that you use as seasoning

bowl
bowl - mísa, miska, talíř (hluboký)
BrE
/'bəʊl/ Přehrát
AmE
/'boʊl/ Přehrát

noun - a deep round container, usually used for holding food, liquids etc.

 
bring to boil - přivést k varu
BrE
/ˌbrɪŋ tʊ'bɔɪl/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ tʊ'bɔɪl/ Přehrát

verb - to heat something until it starts boiling

celery root
celery root - celer
BrE
/'seləriˌru:t/ Přehrát
AmE
/'seləriˌru:t/ Přehrát

noun - a root vegetable used as food, usually in vegetable soups etc., it has a very strong flavor and can be eaten raw or cooked

 
coat - obalit, potáhnout, pokrýt
BrE
/'kəʊt/ Přehrát
AmE
/'koʊt/ Přehrát

verb - to cover the surface with something

 
chunk - kus (velký), pořádný kus, velký kus
BrE
/'tʃʌŋk/ Přehrát
AmE
/'tʃʌŋk/ Přehrát

noun - a large piece of something

lid
lid - víko, dekl, poklop
BrE
/'lɪd/ Přehrát
AmE
/'lɪd/ Přehrát

noun - the top of a container that you can take off

 
mince - mlít, pomlít, nasekat nadrobno (hlavně maso)
BrE
/'mɪns/ Přehrát
AmE
/'mɪns/ Přehrát

verb - to cut something, usually meat, into very small pieces, especially using a special machine

 
mixture - směs
BrE
/'mɪkstʃə/ Přehrát
AmE
/'mɪkstʃər/ Přehrát

noun - a combination of a number of different things, a substance made by mixing different ingredients together

 
peel - oloupat, oškrabat (brambory apod.)
BrE
/'pi:l/ Přehrát
AmE
/'pi:l/ Přehrát

verb - to take away the covering (of a fruit or vegetable)

pour
pour - lít, vylít, nalít
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pɔ:r/ Přehrát

verb - to make a liquid flow somewhere

 
sauté - restovat, orestovat
BrE
/'səʊteɪ/ Přehrát
AmE
/ˌsɔ:'teɪ/ Přehrát

verb - to fry small pieces of food quickly in a small amount of oil

 
shallot - šalotka, cibule šalotka
BrE
/ʃə'lɒt/ Přehrát
AmE
/ʃə'lɑ:t/ Přehrát

noun - a kind of onion with very small bulbs

 
simmer - zvolna vařit
BrE
/'sɪmə/ Přehrát
AmE
/'sɪmər/ Přehrát

verb - to cook slowly in water that is almost boiling

 
slice - plátek, krajíc
BrE
/'slaɪs/ Přehrát
AmE
/'slaɪs/ Přehrát

noun - a very thin piece of bread, ham, cheese etc.

 
sour - kyselý
BrE
/'saʊə/ Přehrát
AmE
/'saʊər/ Přehrát

adjective - tasting like a lemon etc., not sweet

 
stew - dušené maso a zelenina
BrE
/'stju:/ Přehrát
AmE
/'stu:/ Přehrát

noun - a dish made with meat and vegetables boiled together in water

 
stock - vývar, bujón
BrE
/'stɒk/ Přehrát
AmE
/'stɑ:k/ Přehrát

noun - the liquid in which you have boiled meat, you use it to make different soups and sauces

 
tender - jemný, křehký (o masu)
BrE
/'tendə/ Přehrát
AmE
/'tendər/ Přehrát

adjective - (of meat etc.) soft and easy to cut, opposite of 'tough'

 
turnip - tuřín
BrE
/'tɜ:nɪp/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rnɪp/ Přehrát

noun - a vegetable with a large round root which is eatenPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Recipes: BEEF STEW

Další recept HFE kuchařky. Tentokrát si připravíme variaci na Irish Stew s hovězím masem na víně.
PRE-INTERMEDIATE

Recipes: Smoothie (vocabulary)

Slovní zásoba z článku na Help for English
PRE-INTERMEDIATE

Recipes: Carrot Cake (vocabulary)

Slovní zásoba z článku na Help for English
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář