Help for English

Změny v CPE od března 2013

ADVANCED Vydáno dne 18.11.2012

V roce 2013 uplyne sto let od chvíle, kdy bylo poprvé možné skládat zkoušku Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). K stému výročí dojde podstatným změnám ve struktuře zkoušky. Pojďme se na ně podívat.Změny ve zkoušce CPE od března 2013

V roce 2013 uplyne sto let od chvíle, kdy bylo poprvé možné skládat zkoušku Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), která odpovídá úrovni C2 podle Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). K stému výročí dojde podstatným změnám ve struktuře zkoušky. Pojďme se na ně podívat.

Dosud se každá ESOL zkouška (English for Speakers of Other Languages) skládala z pěti částí:

1) Reading
2) Writing
3) Use of English (gramatika a slovní zásoba)
4) Listening
5) Speaking

Každá z těchto pěti částí má váhu 20% z celkového hodnocení, nezávisle na počtu bodů, který lze v každé části získat (např. Writing a Speaking je hodnocen dle specifických kritérií). Toto připomínám proto, že pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout celkem alespoň 80% pro známku A, 75% pro B a 60% pro C (pokud získáte mezi 55–60%, zkoušku jste nesložili, ale může vás hřát vědomí, že jste na úrovni C1).

V nové verzi zkoušky budou jen čtyři části, každá s váhou 25%.

Vzhledem k tomu, že některé z původních částí trvaly i 2 hodiny (Writing), dosahovala zkouška neúměrné celkové délky šesti hodin. Toto by měla změnit nová koncepce, která v podstatě slučuje Reading a Use of English do jedné části a vůbec celkově omezuje časovou dotaci zkoušky.
Podobnou změnou prošly v roce 2008 i zkoušky FCE a CAE, které si však zachovaly stávající rozdělení na 5 částí.

Další důležitou změnou je, že od roku 2013 by měla zkouška jít skládat i v počítačové formě.

  do prosince 2012 – – od března 2013  
Reading 1h 30min   1h 30min (& Use of English)  
Writing 2h   1h 30min  
Use of English 1h 30min   x  
Listening 40min   40min  
Speaking 19min   16min  
Celkem 5h 59min   3h 56min  
         

Jak vidíte, Reading a Use of English byly sloučeny do jedné části při zachování času 90 minut, takže některé úlohy musely buď vypadnout nebo být zkráceny. Na podrobnosti se podívejte níže:

CPE do roku 2012

READING (celkový počet bodů: 62)

Part 1 – Multiple-choice lexical cloze

počet otázek:18
počet bodů za (každou správnou) odpověď: 1
typ: ABCD
3 samostatné kratší texty, doplňujete nejvhodnější slovo do věty

Part 2 – Multiple choice

počet otázek: 8
počet bodů za odpověď: 2
typ: ABCD
4 kratší texty na stejné téma, vybíráte odpověď na otázku (jde o to, jak text vyjadřuje názor, přístup, jaký má tón, účel apod.)

Part 3 – Gapped text

počet otázek: 7
počet bodů za odpověď: 2
typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (7 “děr”, 8 “kousků” – jeden přebývá)

Part 4 – Multiple choice

počet otázek: 7
počet bodů za odpověď: 2
typ: ABCD
1 dlouhý text, vybíráte odpověď na otázku (jako u Part 2)

WRITING

Part 1

na základě předložených informací napíšete text splňující zadané požadavky (např. návrh projektu, jeho zdůvodnění apod.)
počet slov: 300–350

Part 2

vyberete si jedno z pěti nabídnutých témat (obvykle článek, dopis, návrh, zpráva či recenze) dle vašeho zájmu či znalostí
počet slov: 300–350

USE OF ENGLISH (celkový počet bodů: 73)

Part 1 – Open cloze

počet otázek: 15
bodů za odpověď: 1
typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Word formation

počet otázek: 10
bodů za odpověď: 1
typ: doplňovačka přeměňovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Part 3 – Gapped sentences

počet otázek: 6
bodů za odpověď: 2
typ: doplňovačka vymýšlečka
každá otázka obsahuje 3 zcela rozdílné věty, ve kterých je vynecháno jedno slovo – do všech tří vět patří vždy stejné slovo

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 8
bodů za odpověď: 2
typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Comprehension questions and summary writing task

počet otázek: 4+1
bodů za odpověď: 2 za každou z prvních čtyř odpovědí + 14 za poslední otázku (celkem až 22 bodů)
typ: vyjadřování se vlastními slovy
2 kratší texty na podobné téma, ke každému 2 otázky, ověřující pochopení textu
poslední úkol je napsat krátké shrnutí (50–70 slov) obou článků vlastními slovy a postihnout podstatné informace – zde můžete dostat až 4 body za obsah a 10 za schopnost vhodně shrnout myšlenky textu

LISTENING / SPEAKING

stará a nová verze se od sebe téměř neliší – více níže

CPE od roku 2013

– bodování jednotlivých částí se mi zatím nepodařilo ověřit, dá se předpokládat, že zůstane zachován předchozí systém; výjimkou je Reading Part 7, která je zcela nová, tudíž zde lze počet bodů pouze odhadovat
- změny jsou vyznačeny také modrou barvou

READING (celkový počet bodů: 72)

Part 1 – Open cloze

počet otázek: 8
bodů za odpověď: 1
jako Reading Part 1–2012, ale obsahuje jen jeden kratší text

Part 2 – Open cloze

počet otázek: 8
bodů za odpověď: 1
jako Use of English Part 1–2012

Part 3 – Word formation

počet otázek: 8
bodů za odpověď: 1
jako Use of English Part 2–2012

Part 4 – Key word transformations

počet otázek: 6
bodů za odpověď: 2
jako Use of English Part 4–2012

Part 5 – Multiple choice

počet otázek: 6
bodů za odpověď: 2
jako Reading Part 2–2012 nebo Read Part 4–2012, obsahuje jeden dlouhý text

Part 6 – Gapped text

počet otázek: 7
bodů za odpověď: 2
jako Reading Part 3–2012

Part 7

počet otázek: 10
bodů za odpověď: 1
5 kratších textů k stejnému tématu; máte 10 výroků a vybíráte, ve kterém z pěti nabídnutých textů byla ta která myšlenka zmíněna

WRITING

Part 1

na základě dvou kratších textů napíšete kompozici shrnující klíčové body obou textů, přičemž se máte snažit co nejvíce používat vlastní obraty, formulace a myšlenky
počet slov: 240–280
podobné poslední otázce UoE Part5–2012

Part 2

stejné jako Write Part 2–2012
počet slov: 280–320

Shrnutí změn Reading+Writin­g+Use of English

2012        2013
Read-Part1    Read-Part1
Read-Part2      
Read-Part3    Read-Part6
Read-Part4    Read-Part5
Write-Part1      
Write-Part2    Write-Part2
UoE-Part1    Read-Part2
UoE-Part2    Read-Part3
UoE-Part3      
UoE-Part4    Read-Part4
UoE-Part5    Write-Part1
      + Read-Part7

Kromě zkrácení jednotlivých částí tak vlastně jediným, s čím se doopravdy rozloučíme, je Use of English Part 3 (což např. mne osobně docela mrzí).

LISTENING

Zde nedochází k podstatným změnám, struktura je téměř nezměněna.
Part 1 je zkrácen o 2 otázky.
Part 4 (má o 4 otázky více) je přepracován – namísto prostého určování, kdo má jaký názor, je vaším úkolem sledovat postupně 5 konverzací a zároveň vyplňovat najednou 2 (odlišné) úlohy, z nichž každá má 5 otázek.
Celkem má Listening 30 místo původních 28 otázek.

SPEAKING

V této části dochází k minimálním změnám – úvodní “představovací” Part 1 se zkrátí ze 3 na 2 minuty a Part 3 (long turn) z 12 na 10 minut.
Celkově tak dojde ke zkrácení z 19 na 16 minut. Ovšem kdo má zkušenost s nějakou podobnou zkouškou ví, že to mohou být zatraceně dlouhé 3 minuty. 🙂

Závěrem

V tomto článku jsme si představili nejdůležitější chystané změny ve struktuře nejstarší Cambridge zkoušky CPE (úroveň C2). Hlavní je snížení časové dotace celé zkoušky z šesti hodin na čtyři sloučením Reading & Use of English a zkrácením Writing. Zkušební test si můžete stáhnout z webu University of Cambridge (přímý odkaz na soubor zde).Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

CPE: Reading, part 1, text 2

Cvičný test cambridgské zkoušky CPE, druhý text první části sekce READING. Lexical Cloze – doplňování chybějících výrazů do textu.
ADVANCED

CPE: Reading, part 1, text 3

Cvičný test cambridgské zkoušky CPE, druhý text první části sekce READING. Lexical Cloze – doplňování chybějících výrazů do textu.
ADVANCED

CPE: Reading, part 2, text 1-2

Cvičný test cambridgské zkoušky CPE, první dva texty druhé části sekce READING. Reading comprehension – multiple choice.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Změny v CPE od března 2013 8 11890 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 lety