Help for English

PET Result Unit 4 - Films (part B)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů čtvrté lekce v učebnici a cvičebnici. 
film-maker - filmař
BrE
/'fɪlmˌmeɪkə/ Přehrát
AmE
/'fɪlmˌmeɪkə/ Přehrát

noun - a person who makes movies

 
graphics - grafika
BrE
/'græfɪks/ Přehrát
AmE
/'græfɪks/ Přehrát

noun - pictures and patterns etc. seen on a computer screen

 
hero - hrdina
BrE
/'hɪərəʊ/ Přehrát
AmE
/'hɪroʊ/ Přehrát

noun - a person who is special for some people, esp. one who has achieved something great or one that is brave and strong

 
heroine - hrdinka
BrE
/'herəʊɪn/ Přehrát
AmE
/'heroʊɪn/ Přehrát

noun - a female hero, a very brave woman

 
historical - historický, z historie, skutečný (opravdu existující v historii)
BrE
/hɪs'tɒrɪkl/ Přehrát
AmE
/hɪs'tɔ:rɪkl/ Přehrát

adjective - connected with history, with real people or events

horror
horror - hororový
BrE
/'hɒrə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rər/ Přehrát

adjective - belonging to the genre of movies, books etc. that is supposed to scare people

 
romantic - romantický
BrE
/rəʊ'mæntɪk/ Přehrát
AmE
/roʊ'mænt̬ɪk/ Přehrát

adjective - affecting your emotions; connected with love

 
scene - scéna (filmu), obraz (divadelní hry)
BrE
/'si:n/ Přehrát
AmE
/'si:n/ Přehrát

noun - a short part of a film or play

sci-fi
sci-fi - vědeckofantastický
BrE
/'saɪˌfaɪ/ Přehrát
AmE
/'saɪˌfaɪ/ Přehrát

adjective - (films, books etc.) about the future, involving future technologies, inventions etc.

screen
screen - plátno (filmové)
BrE
/'skri:n/ Přehrát
AmE
/'skri:n/ Přehrát

noun - the large white surface in a cinema on which films are shown

 
special effects - zvláštní efekty
BrE
/ˌspeʃl ɪ'fekts/ Přehrát
AmE
/ˌspeʃl ɪ'fekts/ Přehrát

noun - the features of a film that make it more impressive, thrilling etc.

 
star - hvězda, hlavní herec ve filmu
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - the main actor or actress in a film

thriller
thriller - thriller
BrE
/'θrɪlə/ Přehrát
AmE
/'θrɪlər/ Přehrát

noun - a very exciting and fast-moving crime film

western
western - western
BrE
/'westən/ Přehrát
AmE
/'westərn/ Přehrát

noun - a type of film, book etc. connected with the wild west, cowboys, indians etc.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 4 - Films (part A)

Slovní zásoba z textů čtvrté lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 4 - Extra (part B)

Slovní zásoba z textů čtvrté lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 4 - Animals

Slovní zásoba z textů čtvrté lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář