Help for English

Question / Answer (game)

ELEMENTARY Vydáno dne 05.02.2018

Jednoduchá hra určená hlavně učitelům do hodin angličtiny k trénování základních otázek a krátkých odpovědí.Question / Answer (game)

Po delší odmlce dnes nabízíme něco pro učitele angličtiny. Tato jednoduchá (a překvapivě i zábavná) hra procvičí používání základních otázek jako Is it raining?, Does David like skiing? a krátkých odpovědí jako Yes, I do nebo No, he isn't.

Krátké odpovědi je totiž studentům třeba vštěpovat od úplných začátků. Učitelé by měli občas trvat na tom, že nestačí jen odpovědi Yes a No. Pokud si toto studenti zažijí, v pokročilejší gramatice jim to velice pomůže.

Celou hru najdete na jednom listu papíru a vypadá takto (po kliknutí na náhled si můžete hru stáhnout ve formátu PDF a pohodlně vytisknout):

Příprava hry

Stránku si vytisknete, rozstříháte na jednotlivé dílky a rozdáte nahodile studentům. Celkem je zde 28 kartiček, proto s tím počítejte.

V rámci spravedlivé hry by měl mít každý student stejný počet kartiček. Některé proto nemusíte použít, nebo si vytiskněte stránku dvakrát a chybějící kartičky přidejte.

Pravidla hry

Tato hra má jednoduchý vzhled i pravidla. Cílem je zbavit se všech kartiček, které hráč má. To udělá jednoduše tak, že se ptá postupně spoluhráčů a snaží se vytvořit takovou otázku, aby se odpověď shodovala právě s jednou z kartiček, které hráč drží.

Ideální je, aby studenti seděli v kruhu. Učitel určí hráče, který hru začne, a ten si vybere kohokoli ze spoluhráčů a položí otázku. Pokud se odpověď shoduje s jednou z jeho kartiček, odevzdá ji učiteli, nebo ji položí na hromádku uprostřed. Zbavil se jí a to je princip hry. Pokud ovšem dotazovaný spoluhráč odpoví jinak, kartička tazateli zůstává.

Po úspěšném či neúspěšném tahu je na řadě hráč vedle, opět si ale může vybrat kohokoli ze spoluhráčů. Hraje se tak dlouho, dokud se všichni hráči nezbaví všech kartiček.

Každý hráč se může ptát kohokoli na cokoli. Někdy chybí studentům fantazie a proto je může učitel popostrčit.

Ten hráče, který se zbavil všech kartiček jako první, je vítěz, ale hraje se dál. Vítěz sice neklade otázky, ale je stále k dispozici spoluhráčům pro odpovědi.

Pokud jde o úplnou správnost otázek, je to na učiteli. Jelikož se jedná o základní a jednoduché otázky, měl by trvat na správnosti alespoň otázkového slovosledu (Does David go…? nebo Is Susan standing…?). Také krátká odpověď vybraného spoluhráče by měla být gramaticky správně. Pokud tomu tak není, hráč, který kladl otázku (i když třeba správně), se kartičky zbavit nemůže.

Samostudium

Tuto hru si může zahrát i individuální student. Zamíchané kartičky tentokrát položí na stůl textem dolů a postupně je obrací. Na odpověď, která je zrovna na kartičce, musí vymyslet otázku tak, aby k odpovědi seděla. Kontrolu správnosti však musí provést sám.

Verze pro pokročilejší

Tato hra je určena převážně začátečníkům. Ale stejný princip můžete použít při vytvoření svých vlastích kartiček s odpověďmi jako Yes, I can, No, she didn't, Yes, we have apod.

Závěr

K tvorbě materiálů pro učitele se sice vracíme po dlouhé době, ale v sekci Tipy pro učitele najdete celou řadu starších pomůcek, aktivit a her. Pokud tuto sekci neznáte, věříme, že tam najdete zajímavosti, jak oživit i vaše hodiny.

Ani samouci však nepřijdou zkrátka. Mnoho aktivit a her je totiž možno hrát i samostatně.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

False Friends (game)

Dnes nabízíme k vytištění hru (nejen) do hodin angličtiny, která učí studenty rozeznávat “falešné přátele”.

PRE-INTERMEDIATE

Have you ever...? (game)

Jednoduchá hra (nejen) pro učitele do hodin angličtiny. Procvičíte si předpřítomný a minulý čas.

ALL LEVELS

COMPARISON GAME

Dnes nabízíme hlavně pro učitele angličtiny další pomůcku do hodin. Jedná se o jednoduchou “srovnávací” hru. Určitě si ji však může zahrát i samouk.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář