Help for English

Nepravidelná slovesa Pre-Intermediate 5

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2019

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň PRE-INTERMEDIATE 
burn - spálit, pálit
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to let something be destroyed or eaten by fire

draw
draw - kreslit, rýsovat
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

verb - to make a picture or a diagram using a pen, pencil etc.

feed
feed - krmit, nakrmit
BrE
/'fi:d/ Přehrát
AmE
/'fi:d/ Přehrát

verb - to give food to

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
freeze - zmrznout, zmrazit
BrE
/'fri:z/ Přehrát
AmE
/'fri:z/ Přehrát

verb - to become frozen, to become solid because of a very low temperature

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

smell
smell - čichat, čichnout si, přičichnout si, přivonět si
BrE
/'smel/ Přehrát
AmE
/'smel/ Přehrát

verb - to use your nose in order to recognize an odour

throw
throw - házet, hodit, vrhnout, vrhat, mrštit, metat
BrE
/'θrəʊ/ Přehrát
AmE
/'θroʊ/ Přehrát

verb - to send something through the air by a fast and strong movement of the hand

 
wear - nosit, mít na sobě
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

verb - to have something, usually clothes, on your bodyPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa Intermediate 5

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň INTERMEDIATE

PRE-INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa Pre-Intermediate 1

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň PRE-INTERMEDIATE

PRE-INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa Pre-Intermediate 2

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň PRE-INTERMEDIATE

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář