Help for English

Words of the Day 2 (noun game)

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.09.2023

Další aktivita pro oživení hodin angličtiny.Words of the Day 2 (noun game)

Aktivit a pomůcek (nejen) pro učitele na našem webu najdete spoustu. Velice oblíbená je hra noun game, jejíž původní verzi jsme vydali již v roce 2010.

Je to jednoduchá aktivita s kartičkami, na kterých jsou různá podstatná jména. Úkolem studentů je vysvětlit je. To se hodí třeba na začátku školního roku, nebo při otevření nějaké skupinové výuky, kde si učitel dokáže velmi rychle zmapovat, jak na tom který student je. Aktivita se dá i zkrátit a hrát třeba na konci hodiny, pokud máte ještě pár minut času a chcete je efektivně využít.

Původní hru najdete na odkazu GAME – nouns (pomůcka nejen pro učitele). Tam jsou ke stažení dvě sady kartiček – pro mírně pokročilé a středně pokročilé.

Později jsme vydali ještě jednu sadu kartiček, opět s podstatnými jmény, ale tentokrát jsme vybírali z naší série článků Word of the Day, proto jde už často o náročnější slovíčka. Odkaz na tuto sadu kartiček najdete zde – Words of the Day 1 (noun game).

Slovíčko dne, tedy Word of the Day, patří již několik let neodmyslitelně k našemu webu. Vždy k němu najdete krátký článek s příkladovými větami a upozorněním na časté chyby. Článek je zde ale k dispozici pouze 24 hodin, pak ho vystřídá nový. Neomezený přístup ke všem článkům najdete v naší apce www.englishme.cz. Tam můžete mezi slovíčky listovat v kalendáři a použít můžete i náš slovník (pokud o nějakém slovíčku či frázi máme celý článek, najdete odkaz na něj přímo v kartě daného slovíčka).

Dnes jsme vám připravili další sadu kartiček s podstatnými jmény z naší série Slovíčko dne, kde najdete celkem 230 podstatných jmen. Po kliknutí na část náhledu se vám otevřou kartičky ve formátu PDF:

Tabulky si vytiskněte (jsou na dvou stranách A4), jednotlivé kartičky vystřihněte a připravte do krabičky, ze které budou studenti slovíčka vytahovat, nebo si je rozložte na stůl textem dolů. Použít samozřejmě nemusíte všechny kartičky.

Slovíčka jsou většinou úrovně B1 – C1, ale občas se nám tam zatoulalo A2 a někdy C2. pro přehlednost jsme se snažili snadnější slovíčka dát na první stranu a pokročilejší na stranu druhou (toto rozdělení ale berte jen orientačně).

Není tedy na škodu vytisknout si každou stranu na jinak barevný papír. Rozdat do hry pak můžete jen jednu barvu, nebo mix a kdo chce výzvu, vezme si kartičku z těžší hromádky, kdo chce zůstat při zemi, zvolí snadnější slova.

Práce ve skupině

Studenti si postupně vytahují kartičky (nikomu je neukazují) a snaží se anglicky co nejlépe dané slovo vysvětlit. Ostatní studenti poslouchají a snaží se dané slovo uhodnout.

Je dobré upozornit na to, že vyvolaný student vytahuje pouze svou jednu kartičku a ostatní poslouchají. Často se totiž stává, že se na kartičky vrhnou všichni a pak si každý připravuje definici svého slova a nesoustředí se na výklad jiného studenta.

Pokud student vytažené slovíčko vůbec nezná, neměl by ho ukazovat ostatním, ale může se obrátit na učitele například se slovy: “I don't know what this word means”. Učitel se pak může ujmout vysvětlování pro ostatní studenty.

Pozn.: Díky tomu si mohou studenti lépe zafixovat správný slovosled nepřímé otázky a neříkat špatně I don't know what means this word apod.

V případě, že se studentovi definice slova moc nepodaří a přesto někdo jiný slovo uhodne, není na škodu zeptat se ostatních, jestli by se dané slovo nedalo popsat lépe.

Délku hry můžete omezit časovým limitem nebo počtem kartiček vložených do hry.

Nezapomeňte, že všechna slovíčka z této hry mají v naší apce English Me! samostatný článek. Obzvláště k některým výrazům je užitečné se po skončení hry vrátit a podívat se na podrobnosti o použití, časté chyby a projít si příkladové věty.

Pozn.: Některá slovíčka mohou představovat i jiné slovní druhy (sloveso či příd. jméno). Snažte se o vysvětlování významu podstatného jména. S tím souvisí třeba důraz na přízvuk (např. refund jako podstatné jméno má přízvuk jinde, než sloveso).

Jeden na jednoho

Hru je možné hrát i ve dvojici. Buď učitel a student (při individuální výuce) nebo dva studenti proti sobě, lektor jen dohlíží.

Pro samouky

Pokud nenavštěvujete žádný kurz a angličtinu studujete sami, můžete si tuto hru zahrát ‘sami se sebou’. Vytáhnete si kartičku a budete se snažit nahlas definovat dané slovo. Nevýhodou však pochopitelně je, že nemáte zpětnou vazbu. I tak je to však dobrá pomůcka, jak se rozmluvit. Připomínáme, že ke každému slovíčku z této hry najdete v naší apce www.englishme.cz podrobné vysvětlení o správném používání, upozornění na časté chyby a spoustu příkladových vět.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Words of the Day 1 (noun game)

Dnes přinášíme další aktivitu pro oživení hodin angličtiny. Tentokrát pro pokročilejší studenty.

PRE-INTERMEDIATE

GAME - nouns (pomůcka nejen pro učitele)

Ke stažení a vytištění nabízíme jednoduchou hru do hodin angličtiny, kdy studenti mají definovat daná podstatná jména. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.
PRE-INTERMEDIATE

TABOO GAME (1)

Dnes přinášíme jednoduchou hru, kterou můžete použít k oživení hodin angličtiny. Hra je vhodná i pro samouky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář