Help for English

Profil uživatele: 1Hanča1

Statistické informace

Datum registrace: 2009-12-11 17:04:31
Poslední aktivita: 2010-05-02 17:19:42
Počet článků: 0
Počet příspěvků: 18
Počet vyhodnocených testů: 13
Počet přečtených článků: 0Have no fear of perfection – you'll never reach it. – Neměj strach z dokonalosti – nikdy jí nedosáhneš. XXX Always listen to experts. The'll tell you what can't be done and why. Then do it. – Vždy si vyslechni experty. Řeknou ti, co se nedá udělat a proč. Pak to udělej. XXX Never underestimate the power of human stupidity. – Nikdy nepodceňuj sílu lidské hlouposti. XXX