Help for English

Profil uživatele: City&Guilds

Statistické informace

Datum registrace: 2010-08-25 10:43:22
Poslední aktivita: 2011-01-26 22:06:08
Počet článků: 3
Počet příspěvků: 0
Počet vyhodnocených testů: 0
Počet přečtených článků: 0City&Guilds
Zkoušky City & Guilds #############­########

Zkoušky z reálné angličtiny.
Komunikativní metoda.
Evropský referenční rámec pro jazyky.
Zkoušky z obecné angličtiny: IESOL (písemná) a ISESOL (ústní).
Zkoušky z obchodní angličtiny: EBC (písemná) a SETB (ústní).
Zkoušky pro žáky: YESOL (písemná) a YSESOL (ústní).

Flexibilita termínů. Mezinárodní uznávání. Maximální objektivita – hodnocení v Londýně. Ekonomičnost.

Uznávání: MŠMT ČR, české a mezinárodní univerzity, profesní asociace a zaměstnavatelé.

www.cityandguilds.cz