Help for English

Profil uživatele: clegg

Statistické informace

Datum registrace: 2013-03-06 10:45:23
Poslední aktivita: 2013-08-30 18:28:38
Počet článků: 10
Počet příspěvků: 0
Počet vyhodnocených testů: 0
Počet přečtených článků: 0Bridge je výukový časopis zaměřený na anglický jazyk. Je určen studentům angličtiny a jejich učitelům a jeho cílem je nejen výuka anglického jazyka, ale také snaha čtenáře zaujmout a předložit mu zajímavosti, o kterých může přemýšlet a diskutovat.

Bridge vychází jako měsíčník v průběhu školního roku (tj. od září do června) a jeho součástí jsou přílohy v podobě CD, DVD, výukových map, materiálů k nové maturitě a dalších pomůcek vhodných pro studium angličtiny.

Od září 2012 začalo nakladatelství Bridge vydávat také časopis Gate zaměřený na výuku anglického jazyka pro žáky druhého stupně základních škol a prvních ročníků středních škol. Jazyková úroveň článků v Gate se pohybuje na úrovni A2 a A2+.

I tento časopis doplňuje řada bonusů zdarma (CD, DVD, ilustrovaná mapa, “speaking cards”…).

Oba časopisy jsou neinzertní a jsou prodávány pouze na základě předplatného.

Něco o mně

Informace o uživateli

jméno: Bridge a Gate
pohlaví:
věk:

Redakce anglických časopisů Bridge a Gate pro studenty angličtiny.