Help for English

courtesy

zdvořilost, laskavost

Podstatné jméno courtesy/'kɜ:təsi lze přeložit jako laskavost, slušnost či zdvořilost (court = dvůr → courtesy = zdvořilost). Jedná se…

Článek je již nepřístupný

„Slovíčko dne“ se na stránce Help for English zobrazuje vždy pouze jeden den. Právě jste si otevřeli článek staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit aktuální slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou ovšem články procházet i zpětně. Naše aplikace nabízí mnoho dalších užitečných funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.