Help for English

Jak na to: GRAMMAR

ALL LEVELS Vydáno dne 01.04.2006

Gramatika rozhodně není na studiu angličtiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.Gramatika patří, spolu s např. slovní zásobou, mezi tzv. jazykové prostředky. Učit se ji, procvičovat a správně ji používat není mnohdy vůbec jednoduché. Gramatika je totiž oblastí, ve které se objevuje množství abstraktních pravidel, zákonitostí a hlavně výjimek. Zatímco jedni dávají gramatice až možná velký význam, druzí ji řadí až na jedno z posledních míst. Proč se tedy gramatiku učit? Jak se ji učit efektivně?

Studium založené na gramatice
V minulosti bylo běžné, že studium jazyka se vlastně rovnalo studiu gramatiky tohoto jazyka. Učit se jazyk znamenalo učit se gramatické poučky, dělat gramatické drily a překládat věty pomocí nově naučené gramatiky. Jako příklad můžeme uvést např. onu veleslavnou vícedílnou knihu o rodině Prokopově, Angličtina pro jazykové školy I-IV. Tato učebnice neučila studenty nic jiného, než gramatiku.

Nebyla však zdaleka jediná. Byla jiná doba, nepředpokládalo se, že by studenti angličtinu skutečně někdy ve svém životě aktivně používali, a proto možná byly gramatické rozbory na místě. Podobně je na tom stále ještě např. Latina, u níž si jen těžko dovedeme představit konverzační hodiny, protože latina je jazyk mrtvý a nikdo jím nemluví.

Studium založené na řečových dovednostech
Dnešní podmínky jsou však jiné, člověk může být v kontaktu s mluvenou či psanou angličtinou téměř denně. Pouhé gramatické rozklady a překlady již nestačí a je potřeba, aby se pozornost přesměrovala z gramatiky na tzv. řečové dovednosti, tedy dovednost číst, psát, mluvit a poslouchat. Gramatika zde funguje pouze jako jeden z prostředků, skrze které tyto dovednosti můžete získat.

Základní funkce gramatiky je to, aby umožnila lidem domluvit se. To bychom měli mít na paměti kdykoliv se gramatiku učíme. Neučíme se ji proto, abychom na jedničku procházeli všechny gramatické testy, ale proto, aby nám nedělalo problém domluvit se s cizincem, abychom rozuměli, co přesně říká, a aby i on nás přesně pochopil.

Gramatika jako taková by tedy nikdy neměla být cílem našeho snažení a neměla by být ani cílem školních hodin či lekcí v kurzech. Cílem by měla být vždy nějaká funkce jazyka. Cílem lekce či našeho učení by tedy nemělo být 'naučit se přítomný průběhový čas', ale spíše 'naučit se vyjadřovat co dělám právě teď', k čemu samozřejmě přítomný průběhový čas budu potřebovat.

Jak se gramatiku učit?
Ikdyž někteří tvrdí, že gramatiku lze pochopit z používaných vět a textů apod., já se k tomuto nepřikláním. Samozřejmě, že základní gramatické principy můžete takto pasivně pochytit a možná i pochopit, složitější věci už těžko. Také si tímto způsobem můžete naučit některé věci špatně, a potom se Vám budou moc špatně odnaučovat a přeučovat. Rozhodně byste tímto způsobem nemohli dojít na takovou úroveň, která by byla přijatelná u zkoušek PET nebo FCE.

Gramatiku by se člověk měl učit vědomě, systematicky, smysluplně a cílevědomě. Je možné učit se podle knih, internetu, s učitelem atd.

Preskriptivní vs. deskriptivní gramatika
Ke gramatice existují dva přístupy. Přístup deskriptivní pouze popisuje, jak se gramatika v angličtině skutečně používá. Preskriptivní spíše předepisuje, jak by se používat měla. Ten druhý způsob u nás učebnice používaly právě za dob Angličtiny pro jazykové školy, která vůbec nerespektovala vývoj jazyka, a studenti se museli učit i ta pravidla, která v angličtině už dávno neplatila. Důležité je také vědět, že angličtina nemá žádnou instituci, která by předepisovala, co je správně a co nikoliv. Nic tedy nemusí být stoprocentně tak, jak učebnice řekne.

Vybíráme učebnici
Dobrá a kvalitní učebnice gramatiky Vám může usnadnit spoustu práce. Špatná učebnice Vám naopak přidá práce spoustu, a výsledky jen tak neuvidíte. Podle jakých kritérií tedy učebnici vybírat?

Základní otázkou je, jestli chci, aby ze mě byl expert přes gramatiku, který může být pro komunikaci v reálném světě naprosto nepoužitelný, nebo člověk, který bude gramatiku správně používat v hovoru a psaní. Věřím, že většina z nás spíše touží být v té druhé skupině. A proto bychom při výběru učebnice měli hlídat především následující prvky:

  • Učebnice by neměla obsahovat pouze gramatické překlady.
  • Učebnice by měla nabízet dostatek různorodých cvičení, tedy nejen jeden typ cvičení (např. výběr jedné ze dvou možností).
  • Učebnice by měla být psána srozumitelným jazykem (ať již anglicky či česky) a každé pravidlo by mělo být ilustrováno množstvím příkladových vět (v angličtině), ze kterých je použití dané gramatiky zcela jasné, a popř. i skutečnými ilustracemi.
  • Jednotlivé kapitoly by neměly být příliš rozsáhlé, a složitější gramatika by měla být rozdělena do více částí doplněných cvičeními (aby student nebyl zavalen množstvím všech možných pravidel a výjimek).
  • Učebnice by měla nabízet i cvičení, v nichž si student procvičí různé jevy zároveň, nikoliv pouze ten jeden konkrétní.
  • Není podmínkou, aby učebnice byla vydána nějakým renomovaným nakladatelstvím, ve většině případů je to však zárukou kvality.
Jakou konkrétní učebnici doporučit? Z množství dostupných titulů stojí za zmínku například knihy z řady IN USE od nakladatelství Cambridge University Press: Raymond Murphy: Essential Grammar in Use (pro úroveň elementary až pre-intermediate) a English Grammar in Use (úrovně Intermediate až Upper-Intermediate). Tato učebnice splňuje vše, co jsem výše popsal.

Můžete si pořídit i výukový software, v tom případě je potřeba dbát na stejné věci. Cena takového programu ale bývá značná, a mnohdy Vám nenabídne o moc víc, než klasická učebnice.

Pokud jste si výukový materiál již sehnali, můžete se pustit do studia. Pokud jste si vybrali dobře, učebnice se sama postará o dostatek kvalitních a různorodých cvičení.

Grammar in Use
Rozhodně nesmíte nikdy zůstat u vyplňování cvičení. Je nutné snažit se každou nově naučenou gramatiku používat. I zde platí, že co nepoužíváme, to si nepamatujeme. A co sami nepoužíváme, jen těžko potom chápeme, když to vidíme, nebo slyšíme použité. A proto se snažte vytvářet si své věty, které pro vás opravdu něco znamenají. Např. přítomný průběhový čas se sice můžete učit na větách typu:
My boss is flying to Madrid right now.
She's not typing anything at the moment.
Tyto věty nám však nic neřeknou. Zkuste si vytvořit vlastní, ty, které se vás nějak týkají. U těch si jejich význam zapamatujete lépe a budete vědět, že je to jev, který lze prakticky použít.

Pište
V psaní si novou gramatiku procvičíte pravděpodobně nejlépe. Máte zde totiž více času nad pravidly přemýšlet. Když se naučíte nějakou novou gramatiku, vyzkoušejte si ji v psaní. Snažte se nový jev nějak zakomponovat do psaného textu, nezůstávejte pouze u jednotlivých vět. Takto napsaný text můžete dát někomu překontrolovat. Upozorní-li Vás takový člověk na chyby, můžete s nimi pracovat a odstranit je.

Čtěte
Kromě psaní je ale důležité i číst, např. zjednodušenou četbu pro studenty. Při čtení uvidíte v kontextu zahrnuté obrovské množství gramatických jevů. Naučíte-li se nějakou novou gramatiku, velice Vám pomůže, když ji uvidíte kromě učebnice i v nějakém kontextu.

Překládejte?
Překlad se při studiu gramatiky stále ještě používá v hojné míře. Rád bych Vás ale přeci jen od tohoto způsobu odradil. Neustálé překládání často brání tomu, aby člověk pochopil smysl daného jevu, aby se naučil myslet anglicky se vším, co k tomu patří. Umět překládat neznamená umět anglicky, a umět anglicky neznamená umět překládat. Jsou to dvě různé věci.

Závěrem
Při studiu nikdy nezapomínejte, že gramatika je pouze jedním z jazykových prostředků. Učte se ji především názorně, vždy s vědomím, že i tento gramatický jev Vám pomůže lépe se vyjadřovat a lépe se dorozumívat. Pořiďte si kvalitní studijní materiály a procvičujte. Nově naučené věci se snažte používat co nejvíce, abyste si je zažili a uměli je používat automaticky.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda 2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak na to: GRAMMAR 25 68182 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 12 lety