Help for English

Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.05.2006

Kdy se používá ve větě přídavné jméno a kdy příslovce a v jakém tvaru? Otestujte si svoji znalost příslovcí na patnácti otázkách. 1. I like wearing ________ clothes.

 2. She is ________ married.

 3. If you want to learn the guitar, you have to practice ________.

 4. He's always very ________.

 5. She looked at me ________.

 6. She did quite ________ in her finals.

 7. I got up ________ yesterday morning.

 8. He ________ ever tells me the truth.

 9. It is a very ________ car.

 10. She looks really ________ today.

 11. The plane was flying quite ________.

 12. He cut his hair ________.

 13. He was ill and he still doesn't feel very ________.

 14. He behaved very ________.

 15. I don't speak ________ English.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Tvoření příslovcí

Víte, kdy se z přídavného jména vytvoří příslovce přidáním koncovky -LY? Znáte pravopisné změny, ke kterým může dojít? Vyzkoušejte si krátké cvičení.

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména.

UPPER-INTERMEDIATE

Přídavná jména s koncovkou -LY

Příponou -LY se tvoří příslovce. Ale víte, že máme i spoustu přídavných jmén končících touto koncovkou?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména 8 44809 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 11 lety