Help for English

Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.05.2006

Kdy se používá ve větě přídavné jméno a kdy příslovce a v jakém tvaru? Otestujte si svoji znalost příslovcí na patnácti otázkách. 1. I like wearing ________ clothes.

 2. She is ________ married.

 3. If you want to learn the guitar, you have to practice ________.

 4. He's always very ________.

 5. She looked at me ________.

 6. She did quite ________ in her finals.

 7. I got up ________ yesterday morning.

 8. He ________ ever tells me the truth.

 9. It is a very ________ car.

 10. She looks really ________.

 11. The plane was flying quite ________.

 12. He cut his hair ________-

 13. He was ill and he still doesn't feel very ________.

 14. He behaved very ________.

 15. I don't speak ________ English.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 990 Kč! Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce (tvořená z přídavných jmen)

Přehled toho, jak se tvoří z přídavných jmen příslovce, kdy se používá koncovka -ly, kdy se používá opis, a kdy zůstává tvar příslovce stejný jako tvar přídavného jména. (Přepracovaný článek z roku 2006)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Tvoření příslovcí

Víte, kdy se z přídavného jména vytvoří příslovce přidáním koncovky -LY? Znáte pravopisné změny, ke kterým může dojít? Vyzkoušejte si krátké cvičení.

INTERMEDIATE

HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby

Jak se od sebe liší např. příslovce HARD a HARDLY nebo DEEP a DEEPLY?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Příslovce vs. Přídavná jména 8 41896 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 7 lety