Help for English

Jak na to: Používáme slovník

ALL LEVELS Vydáno dne 16.06.2006

Se slovníky se každý jistě setkal, mnozí ho používají každý den. Umí s ním ale také správně pracovat? V tomto článku se dočtete o typech slovníků, k čemu se jaký slovník nejvíce hodí, jak se pracuje s výkladovým slovníkem, a naleznete zde také rady ohledně koupě vhodného slovníku.Slovníky

Mít kvalitní slovník a umět ho používat je nesmírně důležité. Je to jedna z nejfrekventovanějších pomůcek nejen při studiu jazyka, ale i při jeho každodenním používání. Nejde však jen o to vlastnit jakýkoliv slovník, v něm si najít dané heslo a opsat si první nabízený výraz, jak to mnohdy studenti dělají.

Vybíráme slovník

Slovníků na našem trhu jsou celé desítky. Existují slovníky anglicko-české, česko-anglické, kombinované, kapesní, vícedílné, výkladové, ilustrované, obrázkové, multimediální, vícejazyčné, atd. Liší se i svým rozsahem, a také kvalitou. Pokud o problematice nemáme dostatek informací, těžko si vybereme pro nás ten nejvhodnější. V knihkupectví nemusíte vždy narazit na člověka, který Vám bude schopen dát odbornou radu, a vybírat slovník jen tak 'naslepo' není to pravé.

První věc, kterou si musíme uvědomit, je, k čemu slovník potřebujeme, zda pouze jako pomůcku k rychlému domluvení na cestách, nebo pro skutečné studium. V prvním případě si zajisté vystačíte s malým kapesním česko-anglickým a anglicko-českým slovníčkem. Takový je však pro studijní účely zcela nedostačující, už proto, že v něm nenaleznete žádné podrobnější informace o slovech a jejich použití.

Překladový slovník (dvojjazyčný slovník)

Překladové slovníky nabízejí překlad slov z jednoho jazyka do druhého, tedy v našem případě z angličtiny do češtiny a/nebo obráceně. Kromě celkového počtu hesel se liší především tím, kolik překladů k jednomu heslu nabízí, a do jaké míry specifikují rozdíly mezi jednotlivými významy. Pojďme si vyhledat slovo 'láska' v několika překladových slovnících. V tom nejmenším najdeme možná následující překlady bez jakéhokoliv výkladu:

Láska - love, affection, charity, amour

Jak si ale z těchto možností vybrat správně? Je to tak, že první překlad je nejčastější a ostatní méně časté? Nebo je mezi těmito slovy nějaký významný rozdíl? Používají se všechny stejně? To asi jen těžko z takového slovníčku zjistíme. Ve větším slovníku najdeme:

Láska - love, (náklonnost) attachment, (příchylnost) affection, (záliba) liking, (křesťanská) charity, (pletka) amour

Toto už je daleko podrobnější a pravděpodobně vám pomůže použít ten správný význam. V ještě obsáhlejším slovníku bychom našli i příklad použití slov, s jakými předložkami se tyto výrazy pojí, výslovnost jednotlivých slov, a v neposlední řadě i to, jak překládat idiomatická spojení, jako např. nešťastný v lásce, stará láska, láska hory přenáší, stará láska nerezaví, láska na první pohled, oženit se/vdát se z lásky, nápoj lásky apod. Tyto výrazy jen těžko totiž budeme překládat doslovně podle malého slovníčku.

Podobně je tomu i u opačného překladu, tedy překladu do češtiny. I zde záleží na podrobnosti informací, které slovník obsahuje.

Výkladový (jednojazyčný slovník)

Na našem trhu je nyní k dostání spousta tzv. výkladových slovníků, které jsou psány kompletně v angličtině. Takový slovník Vám místo překladu nabídne pouze vysvětlení daného slova přímo v jazyce, který studujete. Liší se rozsahem, tím, co ke každému heslu nabízí, a především srozumitelností výkladu hesel. Existují slovníky obzvláště psané pro studenty angličtiny na různé úrovni pokročilosti, i slovníky psané pro rodilé mluvčí.

K čemu takový slovník ale slouží?

Jak jsem ukázal výše, překlad do češtiny není vždy dokonalý. Některá slova lze přeložit více způsoby, z nichž lze v konkrétním kontextu použít např. pouze jedno. Výkladový slovník vám o slovu řekne všechno, co o slovu vědět lze, tedy především jeho konkrétní význam. Dalším kladem je, že při studiu slovní zásoby vlastně 'zůstanete v angličtině' a nebudete muset stále přepínat mezi angličtinou a češtinou. To je velmi přínosné např. při četbě knížek, které si potom můžete v klidu přečíst zcela bez pomoci rodného jazyka.

Hodí se tedy pouze pro čtení cizího textu? Je možné ho používat i při psaní či mluvení? Samozřejmě takový slovník Vám nemůže říci, jak se anglicky řekne to či ono české slovo, které máte na mysli. Na to budete muset asi vždy sáhnout po překladovém česko-anglickém slovníku. Pokud si ale v překladovém slovníku najdete nějaké slovo, můžete ho potom konzultovat ještě s výkladovým, kde zjistíte, zda nalezený tvar je skutečně tím, co máte na mysli. Výkladový slovník Vám pravděpodobně řekne důležité věci ohledně gramatického použití slova, častá slovní spojení s tímto slovem a přečtete si v něm několik příkladových vět. Ty vám pomohou nejen určit, zda používáte správné slovo, ale i to, zda ho použijete správně.

Slovník budeme často používat při čtení cizojazyčného textu. Výkladový slovník je zde opět lepší volbou než překladový, protože vás nenutí přecházet z čteného jazyka do češtiny. Slovo v něm najdete vysvětlené a to by pro porozumění textu mělo stačit. To, že vám toto slovo bude vysvětleno v angličtině, také přispěje ke zlepšení vaší dovednosti číst (reading skills).

Jak si takový slovník vybrat?

Zde je na prvním místě asi to, aby to byl slovník psaný pro studenty, a aby jeho úroveň zhruba odpovídala vaší úrovni angličtiny. Slovník psaný pro rodilé mluvčí asi pro vás tak velkým přínosem nebude, protože vysvětlení hesel nebudete rozumět. Naopak slovník, který je psán angličtinou srozumitelnou pro studenty, může učení velice usnadnit.

Další důležitou věcí je, aby u každého hesla uvnitř slovníku byly některé zásadní prvky:

 • Fonetický přepis výslovnosti
 • Jasné vysvětlení slova
 • Některé důležité gramatické vlastnosti slov (slovní druh, počitatelnost, nepravidelné tvary, atd.)
 • Příkladové věty a fráze
Velkým kladem jsou i další aspekty:
 • Idiomy a frázová slovesa
 • Ilustrace slovíček
 • Informace pro studenty o použití některých slov, rozdíly mezi slovíčky apod.
 • Zvláštní stránky věnované tématickým okruhům slovní zásoby

Co se vše dočtete ve výkladovém slovníku?

V následující části nahlédneme do výkladového slovníku a ukážeme si, co vše v něm lze nalézt a jak zjištěné informace můžeme použít. Otevřeme si slovník Oxford Wordpower Dictionary od Oxford University Press, který se řadí mezi nejlepší studentské slovníky angličtiny.

Vyhledejme si např. heslo play. Začátek zápisu pro toto heslo bude vypadat takto:

Co všechno zde naleznete?

 1. heslo - Hesla jsou ve slovníku vždy v základním tvaru, tedy bez koncovek apod. Nepravidelné tvary (neprav. množné číslo, slovesné tvary, apod.) však mívají vlastní zápis, který vás odkáže na konkrétní heslo v základním tvaru (např. u slova MICE naleznete odkaz na MOUSE)
 2. homonyma - Číslo 1 vpravo nad vlastním heslem udává, že se jedná o první z více slov, která se píší a čtou stejně, ale mají jiný (zcela jiný) význam. PLAY 1 je zde sloveso (hrát, hrát si apod.), PLAY 2 potom bude postatné jméno (divadelní hra).
 3. výslovnost - Fonetický přepis výslovnosti je nezbytnou součástí každého slovníku. Bývá psán pomocí mezinárodní fonetické abecedy, která obsahuje písmena, která běžně nepoužíváme. Je proto nezbytné, aby se student tuto abecedu naučil číst.
 4. slovní druh - označení slovního druhu (noun = podstatné jméno, adjective = přídavné jméno, pronoun = zájmeno, verb = sloveso, preposition = předložka, adverb = příslovce, conjunction = spojka, article = člen atd.)
 5. klíčové slovo - Některé slovníky označují slova, která jsou v angličtině nejpoužívanější. Uvidíte-li např. v Oxford Wordpower tento klíč, jedná se o slovo, které by student angličtiny rozhodně měl znát.
 6. význam - U každého hesla je uveden jeden či více významů. Je samozřejmě zcela běžné, že slova mají více než jeden.
 7. gramatické vlastnosti - Dobrý slovník by vždy měl uvést určité údaje o slovu, díky kterým budete moci slovo správně použít. Zde je značka
I] (intransitive), což je sloveso, které nepřibírá předmět (zde význam hrát si - Děti si hrají na zahradě). Hned u druhého významu níže je uvedeno
I, T] (intransitive, transitive), což označuje sloveso, které může, ale nemusí mít předmět (hrát / hrát fotbal). U sloves také najdete případné nepravidelné tvary, které se používají např. v minulém čase. Naleznete zde také zvláštnosti pravopisu (zdvojování hlásek, změkčování apod.) U podstatných jmen jsou uváděny kategorie
C, U] (countable - počitatelné, uncountable - nepočitatelné). Tento údaj je velice důležitý, protože počitatelnost podstatného jména má vliv na jeho použití (např. před nepočitatelným nemůže být neurčitý člen apod.)
 • vazba s - Tento údaj nám ukazuje, s jakou předložkou se slovo váže, popř. v jaké gramatické struktuře se objevuje. PLAY (WITH SB or STH) říká, že za play může být předložková vazba s WITH + životné / neživotné podstatné jméno (sb = somebody - někdo, sth = something - něco).
 • výklad - Nejdůležitějším prvkem je však výklad či přesná definice slova. Ta by měla jasně vystihovat význam slova a odlišovat ho jasně od podobných slov.
 • příklad použití - Tento prvek je velmi praktický. Ukáže studentovi, jak se slovo opravdu běžně používá. Potom je snadnější pochopit všechny prvky zápisu, o kterých jsme právě hovořili.

  Závěrem

  Kvalitní slovník by měl být součástí výbavy každého studenta. Berete-li studium vážně, neměli byste se rozhodně spokojit s malým laciným překladovým slovníčkem. Ten použije člověk na dovolené, aby si dovedl koupit rohlík či salám. Měli byste se naučit pracovat s výkladovým slovníkem a používat ho. Z počátku se vše může zdát až moc obtížné (rozhodně obtížnější, než si rychle vyhledat překlad slovíčka), později však práce s ním zcela jistě přinese plody. • Online angličtina od autorů Help for English!

  Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
  Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

  Pokračovat můžete zde:

  INTERMEDIATE

  Oxford Wordpower Dictionary

  Recenze jednoho z nejlepších výkladových slovníků pro studenty.
  ELEMENTARY

  Fonetika, to je věda 2

  Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?

  UPPER-INTERMEDIATE

  The Sage: Anglický slovník ke stažení zdarma!

  Zde naleznete popis výborného výkladového slovníku, který je ke stažení zcela zdarma!
  Komentáře k článku
  Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
  Nepřečteno Jak na to: Používáme slovník 20 63694 Od Tomash poslední příspěvek
  před 13 lety