Help for English

Modální slovesa (test) #1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.06.2006

Test používání základních modálních sloves a jejich opisů pro mírně pokročilé studenty.  1. He isn't going to the mountains with us because he ________ ski. He has never learned.

  2. ‘Did you like the summer camp?’ – ‘No, we ________ get up at 6 am every morning.’

  3. I ________ remember to buy it tomorrow.

  4. I don't know where he is. He ________ be anywhere.

  5. He's ill so he ________ go to school this week.

  6. The film ________ be very good. Everybody I know speaks badly of it.

  7. I'm not sure if she will come to the party. She ________ stay at home.

  8. He isn't coming with us, because he ________ help his parents in the garden.

  9. I think you ________ apologize. What you did wasn't very nice.

  10. ________ I ask you something, Mr. Smith?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy.

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení #1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální slovesa (test) #1 18 51696 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety