Help for English

Modální slovesa (test) 1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.06.2006

Test používání základních modálních sloves a jejich opisů pro mírně pokročilé studenty.  1. He isn't going to the mountains with us because he ________ ski. He has never learned.

  2. ‘Did you like the summer camp?’ – ‘No, we ________ get up at 6 am every morning.’

  3. I ________ remember to buy it tomorrow.

  4. I don't know where he is. He ________ be anywhere.

  5. He's ill so he ________ go to school this week.

  6. The film ________ be very good. Everybody I know speaks badly of it.

  7. I'm not sure if she will come to the party. She ________ stay at home.

  8. He isn't coming with us, because he ________ help his parents in the garden.

  9. I think you ________ apologize. What you did wasn't very nice.

  10. ________ I ask you something, Mr. Smith?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Modální slovesa

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, používání, rozdělení, význam, příklady použití, opisy.

INTERMEDIATE

Vyjadřování dedukcí

Víte, jak v angličtině vyjádřit ‘určitě ano’, ‘určitě ne’ či ‘možná ano’? Použijete modální slovesa.

INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení 1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální slovesa (test) #1 18 53032 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety