Help for English

Jobs

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Jobs of all kindsactor
actor - herec
BrE
/'æktə/ Přehrát
AmE
/'æktər/ Přehrát

noun - a person whose job is to appear in a film or theatre

actress
actress - herečka
BrE
/'æktrəs/ Přehrát
AmE
/'æktrəs/ Přehrát

noun - a woman whose job is to appear in a film or in theatre

artist
artist - umělec
BrE
/'ɑ:tɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬ɪst/ Přehrát

noun - a person whose job is to produce art, e.g. painter, sculptor, etc.

astronaut
astronaut - astronaut, kosmonaut
BrE
/'æstrənɔ:t/ Přehrát
AmE
/'æstrənɔ:t/ Přehrát

noun - a person who travels into space

baker
baker - pekař
BrE
/'beɪkə/ Přehrát
AmE
/'beɪkər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make bread and rolls and cakes, etc.

ballerina
ballerina - baletka
BrE
/ˌbælə'ri:nə/ Přehrát
AmE
/ˌbælə'ri:nə/ Přehrát

noun - a female dancer in a ballet

builder
builder - stavbař, stavař, stavitel
BrE
/'bɪldə/ Přehrát
AmE
/'bɪldər/ Přehrát

noun - a person whose job is to build houses and buildings

butcher
butcher - řezník
BrE
/'bʊtʃə/ Přehrát
AmE
/'bʊtʃər/ Přehrát

noun - a person who sells meat or kills animals and produces meat

 
carpenter - tesař
BrE
/'kɑ:pəntə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpənt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job it is to build things out of wood, e.g. wooden houses, roofs etc.

 
clerk - úředník, recepční
BrE
/'klɑ:k/ Přehrát
AmE
/'klɜ:rk/ Přehrát

noun - a person who deals with clients in a bank etc.

decorator
decorator - malíř pokojů, malíř
BrE
/'dekəreɪtə/ Přehrát
AmE
/'dekəreɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job is to paint and decorate houses and buildings

 
designer - návrhář
BrE
/dɪ'zaɪnə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪnər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make drawings or plans showing how sth will be made

 
director - režisér
BrE
/daɪ'rektə/ Přehrát
AmE
/dɪ'rektər/ Přehrát

noun - the person in control of the making of a film

doctor
doctor - doktor, lékař
BrE
/'dɒktə/ Přehrát
AmE
/'dɑ:ktər/ Přehrát

noun - a person who works in a hospital etc, and helps people who have a problem with their health

driver
driver - řidič
BrE
/'draɪvə/ Přehrát
AmE
/'draɪvər/ Přehrát

noun - a person who drives a car etc. or whose job is to drive

electrician
electrician - elektrikář
BrE
/ˌɪlek'trɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪlek'trɪʃn/ Přehrát

noun - a person who works with electricity

engineer
engineer - inženýr, strojník, technik
BrE
/ˌendʒɪ'nɪə/ Přehrát
AmE
/ˌendʒə'nɪr/ Přehrát

noun - a person who designs, builds and repairs machines etc.

farmer
farmer - farmář, zemědělec
BrE
/'fɑ:mə/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rmər/ Přehrát

noun - a person whose job is to grow vegetables and grains, work in the field etc.

gardener
gardener - zahradník, zahradnice
BrE
/'gɑ:dnə/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rdnər/ Přehrát

noun - a person who works in a garden

hairdresser
hairdresser - kadeřnice, kadeřník
BrE
/'heədresə/ Přehrát
AmE
/'herdresər/ Přehrát

noun - a person whose job is to do your hair

chef
chef - kuchař (profesionální), kuchařka (profesionální)
BrE
/'ʃef/ Přehrát
AmE
/'ʃef/ Přehrát

noun - a person whose job is to cook or direct the work of other cooks

joiner
joiner - truhlář, stolař
BrE
/'dʒɔɪnə/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪnər/ Přehrát

noun, British English - a person who makes wooden doors, window frames and simple wooden furniture

mechanic
mechanic - mechanik
BrE
/mə'kænɪk/ Přehrát
AmE
/mə'kænɪk/ Přehrát

noun - a person whose job is to work with machines and repair them

nurse
nurse - zdravotní sestra, ošetřovatelka, ošetřovatel
BrE
/'nɜ:s/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rs/ Přehrát

noun - a woman (or a man) who works in a hospital and takes care of patients

photographer
photographer - fotograf
BrE
/fə'tɒgrəfə/ Přehrát
AmE
/fə'tɑ:grəfər/ Přehrát

noun - a person whose job is to take photos

pilot
pilot - pilot
BrE
/'paɪlət/ Přehrát
AmE
/'paɪlət/ Přehrát

noun - a person whose job is to fly an airplane etc.

plumber
plumber - instalatér
BrE
/'plʌmə/ Přehrát
AmE
/'plʌmər/ Přehrát

noun - a person whose job is to work with water pipes, central heating etc.

policeman
policeman - policista
BrE
/pə'li:smən/ Přehrát
AmE
/pə'li:smən/ Přehrát

noun - a person whose job is to protect people from criminals and see that law is obeyed

sailor
sailor - námořník, mořeplavec
BrE
/'seɪlə/ Přehrát
AmE
/'seɪlər/ Přehrát

noun - a person who works on a ship

scientist
scientist - vědec
BrE
/'saɪəntɪst/ Přehrát
AmE
/'saɪəntɪst/ Přehrát

noun - a person who studies or teaches biology, or chemistry, physics etc.

secretary
secretary - sekretářka
BrE
/'sekrətri/ Přehrát
AmE
/'sekrəteri/ Přehrát

noun - a lady (or a man) who works in a company and assists her (or his) boss, types letters, answers phone calls etc.

shop assistant
shop assistant - prodavač, prodavačka
BrE
/'ʃɒp əsɪstənt/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:p əsɪstənt/ Přehrát

noun - a person who works in a shop, helps you with your shopping and collects money for what you buy

singer
singer - zpěvák, zpěvačka
BrE
/'sɪŋə/ Přehrát
AmE
/'sɪŋər/ Přehrát

noun - a person whose job is to sing songs

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

sportsman
sportsman - sportovec
BrE
/'spɔ:tsmən/ Přehrát
AmE
/'spɔ:rtsmən/ Přehrát

noun - a man who does sports either as a job or for fun

student
student - student, žák, studentka
BrE
/'stju:dnt/ Přehrát
AmE
/'stu:dnt/ Přehrát

noun - a person who goes to school regularly in order to prepare for a future job

teacher
teacher - učitel, učitelka
BrE
/'ti:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ti:tʃər/ Přehrát

noun - a person who teaches in a school, works with children and helps them with learning

vet
vet - veterinář (zkr.), zvěrolékař (zkr.)
BrE
/'vet/ Přehrát
AmE
/'vet/ Přehrát

noun - a doctor who treats animals

waiter
waiter - číšník
BrE
/'weɪtə/ Přehrát
AmE
/'weɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who works in a restaurant, takes orders from customers, and brings them food and drinks

waitress
waitress - servírka, číšnice
BrE
/'weɪtrɪs/ Přehrát
AmE
/'weɪtrəs/ Přehrát

noun - a woman who works in a restaurant, takes orders from customers and brings them food and drinksPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Listening: Jobs

Poslechové cvičení o člověku, který zcela změnil své zaměstnání.

STARTER

Zaměstnání

Slovíčka označující běžná zaměstnání.

ALL LEVELS

Easy Jobs

Zaměstnání
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jobs 8 61023 Od smiesko poslední příspěvek
před 7 lety