Help for English

Phrasal Verbs 1

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Easy phrasal verbs 
come in - vstoupit, vejít
BrE
/ˌkʌm'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'ɪn/ Přehrát

verb - to enter a house or a room

 
come on - pospíšit si
BrE
/ˌkʌm'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'ɑ:n/ Přehrát

verb - to hurry up

 
fall down - spadnout, upadnout
BrE
/ˌfɔ:l 'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l 'daʊn/ Přehrát

verb - to drop to the ground

get off
get off - vystoupit (např. z autobusu)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a bus, train, plane etc.

get on
get on - nastoupit (do hromadného dopravního prostředku)
BrE
/ˌget'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌget'ɑ:n/ Přehrát

verb - to enter a bus, train, plane etc.

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
go on - pokračovat, jít dále
BrE
/ˌgəʊ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue something, to move further ahead

 
grow up - vyrůstat, růst
BrE
/ˌgrəʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgroʊ'ʌp/ Přehrát

verb - to become mature or adult

 
look for - hledat
BrE
/'lʊk fə/ Přehrát
AmE
/'lʊk fər/ Přehrát

verb - to search, to try to find something

 
look forward to - těšit se na
BrE
/ˌlʊk'fɔ:wəd tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'fɔ:rwərd tʊ/ Přehrát

verb - to be expecting something pleasurable with longing

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
pick up - zvednout, sebrat, sbírat
BrE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to take something in your hand

put down
put down - položit
BrE
/'pʊt'daʊn/ Přehrát
AmE
/'pʊt'daʊn/ Přehrát

verb - to leave a thing that you have been holding on a table, on the floor etc.

put on
put on - obléknout si (co), nasadit si (co)
BrE
/ˌpʊt'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:n/ Přehrát

verb - to start to wear a particular piece of clothes etc.

 
sit down - posadit se, sednout si
BrE
/ˌsɪt'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌsɪt'daʊn/ Přehrát

verb - to lower your body to a chair etc.

stand up
stand up - vstát, postavit se
BrE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát

verb - to lift your body and be on your feet

take off
take off - svléknout, sundat, svlékat, svléci, zout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to remove something you have been wearing, e.g. a piece of clothes etc.

 
try on - vyzkoušet (oblečení)
BrE
/ˌtraɪ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌtraɪ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to put a piece of clothing on to check whether it is the right size

 
turn off - vypnout
BrE
/ˌtɜ:n'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ɑ:f/ Přehrát

verb - to stop a machine etc. by using a switch

 
turn on - zapnout, rozsvítit
BrE
/ˌtɜ:n'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ɑ:n/ Přehrát

verb - to make something work by using a switch

 
wake up - probudit se, probudit
BrE
/ˌweɪ'kʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to stop sleeping and open your eyes

wash up
wash up - mýt nádobí, dělat nádobí, umývat nádobí
BrE
/ˌwɒ'ʃʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:ʃ'ʌp/ Přehrát

verb - to wash plates and cups and spoons etc. in water after a mealPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Intermediate Phrasal Verbs #1

Test znalostí frázových sloves.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s GIVE

Cvičení na frázová slovesa se slovesem GIVE, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s LOOK

Cvičení na frázová slovesa se slovesem LOOK, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Phrasal Verbs 1 5 54518 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 4 lety