Help for English

Phrasal Verbs 3

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Phrasal verbs for intermediate students 
break down - porouchat se, rozbít se (porouchat se)
BrE
/'breɪk'daʊn/ Přehrát
AmE
/'breɪk'daʊn/ Přehrát

verb - (of a machine) to stop working properly

 
break in - vloupat se
BrE
/ˌbreɪk'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌbreɪk'ɪn/ Přehrát

verb - to enter a building etc. by force

 
bring back - připomenout, připomínat, přivést na mysl
BrE
/'brɪŋ'bæk/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ'bæk/ Přehrát

verb - to make somebody remember something

 
bring up - nadnést, zmínit, předložit (např. v diskusi)
BrE
/ˌbrɪŋ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'ʌp/ Přehrát

verb - to start speaking about a topic in a discussion etc.

 
build up - vybudovat, vytvořit, vytvořit si
BrE
/'bɪld'ʌp/ Přehrát
AmE
/'bɪld'ʌp/ Přehrát

verb - to create

 
carry out - provést, vykonat
BrE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát

verb - to perform something; to do a task, obey a command, follow instructions etc.

 
clear up - uklidit, sklidit
BrE
/ˌklɪə'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌklɪr'ʌp/ Přehrát

verb - to make something clean and tidy

 
clear up - vyjasnit se
BrE
/ˌklɪə'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌklɪr'ʌp/ Přehrát

verb - (of the weather) to become good

 
drop in - zajít na skok, navštívit
BrE
/ˌdrɒp'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌdrɑ:p'ɪn/ Přehrát

verb - to visit someone for a short time without letting them know about it in advance

 
face up to - vyrovnat se s, postavit se čelem (čemu)
BrE
/ˌfeɪs'ʌp tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌfeɪs'ʌp tʊ/ Přehrát

verb - to decide to deal with an unpleasant situation

 
fall down - spadnout, upadnout
BrE
/ˌfɔ:l 'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l 'daʊn/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
find out - zjistit
BrE
/ˌfaɪnd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌfaɪnd'aʊt/ Přehrát

verb - to discover, to receive information

 
get down to - pustit se do (čeho)
BrE
/ˌget'daʊn tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌget'daʊn tʊ/ Přehrát

verb - to start working on something

 
go off - vybuchnout, explodovat
BrE
/ˌgəʊ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to explode

 
hold on - počkat, vydržet, počkat chvíli
BrE
/ˌhəʊld'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'ɑ:n/ Přehrát

verb - to wait; to continue doing something; not to give up

 
look back - ohlédnout se (do minulosti), ohlížet se (do minulosti)
BrE
/ˌlʊk'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'bæk/ Přehrát

verb - to think about what happened in the past

 
look into - prověřit, prozkoumat, vyšetřit, prošetřit
BrE
/ˌlʊk'ɪntʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ɪntʊ/ Přehrát

verb - to examine or study something closely; to try to find out about something

 
make out - pochopit, rozlišit, rozluštit
BrE
/ˌmeɪk'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'aʊt/ Přehrát

verb - to begin to understand somebody or something

 
pull over - zajet na stranu silnice, zastavit na straně vozovky
BrE
/ˌpʊl'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌpʊl'oʊvər/ Přehrát

verb - to move to the side of the road and slow down or stop the car completely

 
put away - sklidit, odklidit, uklidit, dát pryč
BrE
/ˌpʊt ə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬ə'weɪ/ Přehrát

verb - to return something to its usual place because you are not using it any more

 
put off - odložit, přesunout (něco na jindy)
BrE
/ˌpʊt'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to postpone; to arrange for something to hapen later than was originally planned

 
put through - přepojit (telefonicky), spojit (telefonicky)
BrE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát

verb - to connect someone by phone to allow them to speak to somebody

 
put up - zvýšit
BrE
/ˌpʊt'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ʌp/ Přehrát

verb - to increase; to make higher

 
put up - poskytnout nocleh, nechat přespat
BrE
/ˌpʊ'tʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpʊ't̬ʌp/ Přehrát

verb - to let somebody stay overnight, to give someone a bed for the night

 
run out - dojít, spotřebovat, vyčerpat, vypotřebovat
BrE
/ˌrʌn'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn'aʊt/ Přehrát

verb - to come to an end; to use up all your supplies

 
run over - přejet (autem)
BrE
/ˌrʌn'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn'oʊvər/ Přehrát

verb - to hit a person or animal with your car etc.

 
send off - vyloučit (ze hry)
BrE
/ˌsend'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌsend'ɑ:f/ Přehrát

verb - not to allow a player to continue playing for some time because he has broken the rules

 
set off - vydat se na cestu, vyrazit na cestu, vyrazit (na cestu), vyjet
BrE
/ˌset'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to start a journey

 
set up - založit
BrE
/ˌset'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'ʌp/ Přehrát

verb - to found something

 
settle down - usadit se
BrE
/ˌsetl'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌset̬l'daʊn/ Přehrát

verb - to get a job, buy a house, get married, have children, get a dog etc.

 
sort out - vyřešit
BrE
/ˌsɔ:t'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌsɔ:rt̬'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer to something, to solve something

 
stand for - symbolizovat, znamenat
BrE
/'stænd fɔ:/ Přehrát
AmE
/'stænd fɔ:r/ Přehrát

verb - to symbolize, to represent

 
stand out - vystupovat z řady, vyčnívat (z řady)
BrE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát

verb - to be easily recognizable amongst others; to be remarkably taller etc. than others so that you can be easily noticed

 
sum up - shrnout, sečíst
BrE
/ˌsʌm'ʊp/ Přehrát
AmE
/ˌsʌm'ʊp/ Přehrát

verb - to make a summary; to describe the main points of something in a few words

 
take back - vrátit, vrátit zpět
BrE
/ˌteɪk'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'bæk/ Přehrát

verb - to return something to the place where it has been taken from

 
take off - uchytit se (o produktu či firmě), rozjet se (o podniku apod.)
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to become successful

 
take on - nabírat (zaměstnance), dělat nábor
BrE
/ˌteɪk'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:n/ Přehrát

verb - to employ new employees

 
take over - zabrat, přebrat, převzít
BrE
/ˌteɪk'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'oʊvər/ Přehrát

verb - to take something as your own

 
turn down - odmítnout
BrE
/ˌtɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to refuse (an offer or a request)

 
turn into - proměnit v, proměnit se v, změnit se v, změnit v
BrE
/'tɜ:nˌɪntə/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rnˌɪntə/ Přehrát

verb - to make something change into something else

 
turn up - objevit se, ukázat se
BrE
/ˌtɜ:n'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ʌp/ Přehrát

verb - to appear, to become obvious or apparent

work out
work out - posilovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to do physical exercise, esp. at a gymPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Intermediate Phrasal Verbs 1

Test znalostí frázových sloves.

INTERMEDIATE

Intermediate Phrasal Verbs 2

Test znalostí frázových sloves.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa 5: BRING

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem BRING.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Phrasal Verbs 3 0 25557