Help for English

R.E.M. - Everybody Hurts

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from REM's Everybody hurts 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

 
comfort - útěcha
BrE
/'kɒmfət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mfərt/ Přehrát

noun - nice words etc. that cheer you up when you are sad or depressed etc.

cry
cry - plakat, brečet, naříkat
BrE
/'kraɪ/ Přehrát
AmE
/'kraɪ/ Přehrát

verb - to weep, to make loud sounds showing your unhappiness and sadness, to produce tears

 
day - den
BrE
/'deɪ/ Přehrát
AmE
/'deɪ/ Přehrát

noun - a period of 24 hours starting at midnight and ending at midnight

 
enough - dost, dostatečně
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

adverb - sufficiently, as much as is needed, to a sufficient degree

 
everybody - každý, všichni
BrE
/'evribɒdi/ Přehrát
AmE
/'evribʌdi/ Přehrát

pronoun - each of the people, all the people

 
everything - všechno
BrE
/'evriˌθɪŋ/ Přehrát
AmE
/'evriˌθɪŋ/ Přehrát

pronoun - each of the things, all the things

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
friend - kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně
BrE
/'frend/ Přehrát
AmE
/'frend/ Přehrát

noun - a person who you like and know well and who is not from your family

 
hang on - vydržet chvíli, počkat chvíli
BrE
/ˌhæŋ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhæŋ'ɑ:n/ Přehrát

verb, informal - to wait a second

 
hold on - počkat, vydržet, počkat chvíli
BrE
/ˌhəʊld'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'ɑ:n/ Přehrát

verb - to wait; to continue doing something; not to give up

 
hurt - trápit se
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to feel pain (either physical or emotional)

 
let go - pustit, nechat být
BrE
/ˌlet'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlet'goʊ/ Přehrát

verb - to stop holding something

 
life - život
BrE
/'laɪf/ Přehrát
AmE
/'laɪf/ Přehrát

noun - the quality of people and animals etc. that are alive, not dead; the time when people or animals are alive

 
long - dlouhý
BrE
/'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ŋ/ Přehrát

adjective - not short, having a great distance from one end to another

 
night - noc
BrE
/'naɪt/ Přehrát
AmE
/'naɪt/ Přehrát

noun - the part of the day when people usually sleep

 
on your own - sám (ty), ty sám, na vlastní pěst
BrE
/ˌɒn jɔ:'rəʊn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:n jɔ:r'oʊn/ Přehrát

adverb - (you) alone, without help

 
sing along - zpívat spolu (s někým či s nahrávkou)
BrE
/ˌsɪŋ ə'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋ ə'lɑ:ŋ/ Přehrát

verb - to sing a song with a recording or with somebody who leads

 
sometimes - někdy, občas
BrE
/'sʌmtaɪmz/ Přehrát
AmE
Přehrát

adverb - not often, ocassionally, now and then

 
sure - jistý
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

throw
throw - házet, hodit, vrhnout, vrhat, mrštit, metat
BrE
/'θrəʊ/ Přehrát
AmE
/'θroʊ/ Přehrát

verb - to send something through the air by a fast and strong movement of the hand

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not rightPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Listening: Everybody Hurts

Test na poslech s porozuměním: poslechněte si informace o písni Everybody Hurts od skupiny R.E.M. a odpovězte na 6 otázek True/False.
PRE-INTERMEDIATE

Test: Everybody Hurts (R.E.M.)

Test různých gramatických a lexikálních jevů obsažených v písni ‚Everybody Hurts‘ od skupiny R.E.M.
ALL LEVELS

R.E.M. - Daysleeper

Words from REM's song Daysleeper
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář