Help for English

Easy Weather

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Počasícloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

cold
cold - zima, chlad
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

noun - the absence of heat, low temperature

dry
dry - sucho (suchý)
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid weather

fog
fog - mlha
BrE
/'fɒg/ Přehrát
AmE
/'fɑ:g/ Přehrát

noun - a white cloud that makes it difficult to see

freezing
freezing - mrazivý, mrznoucí, mrazivo
BrE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát

adjective - very very cold, temperature below zero

 
hot - horký, žhavý, horko, vedro
BrE
/'hɒt/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t/ Přehrát

adjective - of very high temperature, very warm

hurricane
hurricane - hurikán, uragán, vichřice
BrE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát
AmE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát

noun - a very very strong wind that causes much damage

lightning
lightning - blesk, blesky
BrE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát
AmE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát

noun - the flash of light you can see in the sky when there is a storm

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

shine
shine - svítit, zářit
BrE
/'ʃaɪn/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪn/ Přehrát

verb - to produce light

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

sun
sun - slunce, sluníčko
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - the yellow star that shines in the sky and gives us heat and light

thunder
thunder - hřmění, zahřmění, hrom
BrE
/'θʌndə/ Přehrát
AmE
/'θʌndər/ Přehrát

noun - the loud noise you can hear during a storm

thunderstorm
thunderstorm - bouřka
BrE
/'θʌndəstɔ:m/ Přehrát
AmE
/'θʌndərstɔ:rm/ Přehrát

noun - rain, thunder and lightning together

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

STARTER

Počasí

Slovíčka pro popis počasí.

ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s počasím

Procvičte si na deseti otázkách znalosti slovíček kolem počasí.

INTERMEDIATE

Weather vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s počasím.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Easy Weather 9 38757 Od majenka76 poslední příspěvek
před 10 lety