Help for English

Scenery

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with landscape, scenery and the outdoors 
animal - zvíře, živočich
BrE
/'ænɪml/ Přehrát
AmE
/'ænɪml/ Přehrát

noun - a living creature that moves and lives in water, on land etc.

bay
bay - zátoka, záliv
BrE
/'beɪ/ Přehrát
AmE
/'beɪ/ Přehrát

noun - a place where the coast is curved inwards

beach
beach - pláž
BrE
/'bi:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bi:tʃ/ Přehrát

noun - the place at the seaside with sand, where you can lie, sunbathe, play etc.

cave
cave - jeskyně
BrE
/'keɪv/ Přehrát
AmE
/'keɪv/ Přehrát

noun - a hollow place inside a rock or under the ground

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

dam
dam - přehrada, vodní nádrž
BrE
/'dæm/ Přehrát
AmE
/'dæm/ Přehrát

noun - a strong wall that holds back the water in a river

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
foothills - podhůří
BrE
/'fʊthɪlz/ Přehrát
AmE
/'fʊthɪlz/ Přehrát

noun - lower hills on the base of higher mountains

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

glade
glade - paseka, mýtina
BrE
/'gleɪd/ Přehrát
AmE
/'gleɪd/ Přehrát

noun - an open piece of land in a forest or wood

highway
highway - dálnice, státní silnice, hlavní silnice
BrE
/'haɪweɪ/ Přehrát
AmE
/'haɪweɪ/ Přehrát

noun, American English - a wide road that connects cities, a road with more lanes where cars can drive at higher speeds

hill
hill - kopec
BrE
/'hɪl/ Přehrát
AmE
/'hɪl/ Přehrát

noun - a small and low mountain, a raised piece of ground

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

motorway
motorway - dálnice, silnice pro motorová vozidla
BrE
/'məʊtəweɪ/ Přehrát
AmE
/'moʊt̬ərweɪ/ Přehrát

noun - a wide road with more lanes where cars can drive at higher speeds

mountain
mountain - hora
BrE
/'maʊntən/ Přehrát
AmE
/'maʊntn/ Přehrát

noun - a very high hill

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

orchard
orchard - sad, ovocný sad
BrE
/'ɔ:tʃəd/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rtʃərd/ Přehrát

noun - a place where trees with fruit are grown

path
path - pěšina, cestička, cesta
BrE
/'pɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a track for walking along

 
peninsula - poloostrov
BrE
/pe'nɪnsjʊlə/ Přehrát
AmE
/pe'nɪnsʊlə/ Přehrát

noun - a piece of land which is almost, but not completely, surrounded by water

 
plain - planina, pláň, rovina
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a large area of flat land

pond
pond - rybník, rybníček, jezírko
BrE
/'pɒnd/ Přehrát
AmE
/'pɑ:nd/ Přehrát

noun - an artificial or natural area of fresh water that is smaller than a lake

range
range - pohoří
BrE
/'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'reɪndʒ/ Přehrát

noun - a line of mountains

river
river - řeka
BrE
/'rɪvə/ Přehrát
AmE
/'rɪvər/ Přehrát

noun - a large stream of water that is flowing across the land into the sea

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

sea
sea - moře
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

noun - a large body of salty water, smaller and not as deep as an ocean

stream
stream - potok, říčka
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a narrow natural flow of water, a narrow river

town
town - město
BrE
/'taʊn/ Přehrát
AmE
/'taʊn/ Přehrát

noun - a place with many houses and buildings where people live, work etc., it is bigger than a village

tree
tree - strom, stromek, stromeček
BrE
/'tri:/ Přehrát
AmE
/'tri:/ Přehrát

noun - a very tall plant with a hard trunk and branches and green leaves or needles, people get wood from it

valley
valley - údolí
BrE
/'væli/ Přehrát
AmE
/'væli/ Přehrát

noun - the low place between hills or mountains

village
village - vesnice, ves
BrE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát

noun - a place where people live smaller than a town, it usually has very few houses and almost no facilities

volcano
volcano - vulkán, sopka
BrE
/vəl'keɪnəʊ/ Přehrát
AmE
/vɑ:l'keɪnoʊ/ Přehrát

noun - a mountain with a crater that can explode and throw burning rocks into the air, emit hot lava etc.

waterfall
waterfall - vodopád
BrE
/'wɔ:təfɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərfɔ:l/ Přehrát

noun - a place where water falls down from a rock or cliff

wood
wood - les, lesík
BrE
/'wʊd/ Přehrát
AmE
/'wʊd/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many treesPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Scenery Idioms Quiz

Kvíz zaměřený na idiomy obsahující slovíčka z oblasti krajiny a přírody (jako např. hill, mountain, lake, forest apod.)

INTERMEDIATE

Scenery vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s popisem krajiny.
UPPER-INTERMEDIATE

History vocabulary test

Test znalosti slovíček, na která jistě narazíte při čtení článků o historii.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Scenery 2 28804 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 16 lety