Help for English

Shops

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Types of shopsbaker's
baker's - pekařství
BrE
/'beɪkəz/ Přehrát
AmE
/'beɪkərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy bread, buns, rolls etc.

bookshop
bookshop - knihkupectví
BrE
/'bʊkʃɒp/ Přehrát
AmE
/'bʊkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy books

 
boutique - butik
BrE
/bʊ'ti:k/ Přehrát
AmE
/bu:'ti:k/ Přehrát

noun - a small shop that sells expensive fashionable clothes

butcher's
butcher's - řeznictví, maso-uzeniny (obchod)
BrE
/'bʊtʃəz/ Přehrát
AmE
/'bʊtʃərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy meat products

clothes shop
clothes shop - oděvy (obchod), obchod s oděvy
BrE
/'kləʊðzʃɒp/ Přehrát
AmE
/'kloʊðzʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy shirts, trousers etc.

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

 
electrical shop - elektro (obchod), elektrospotřebiče (obchod)
BrE
/ɪ'lektrɪkl ʃɒp/ Přehrát
AmE
/ɪ'lektrɪkl ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy TV sets, radios etc,

fishmonger's
fishmonger's - obchod s rybami
BrE
/'fɪʃmɒŋgəz/ Přehrát
AmE
/'fɪʃmɑ:ŋgəz/ Přehrát

noun - a shop that sells fish and fish products

florist's
florist's - květinářsví
BrE
/'flɒrɪsts/ Přehrát
AmE
/'flɑ:rɪsts/ Přehrát

noun - a shop where you can buy flowers

 
giftshop - suvenýry (obchod), obchod se suvenýry
BrE
/'gɪftʃɒp/ Přehrát
AmE
/'gɪftʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy souvenirs or little gifts

greengrocer's
greengrocer's - zelinářství, ovoce-zelenina (obchod)
BrE
/'gri:ngrəʊsəz/ Přehrát
AmE
/'gri:ngroʊsərz/ Přehrát

noun, British English - a shop where you can buy fruits and vegetables

 
grocer's - potraviny (obchod), smíšené zboží
BrE
/'grəʊsəz/ Přehrát
AmE
/'groʊsərz/ Přehrát

noun - a shop that sells food and some things for home

haberdasher's
haberdasher's - galanterie
BrE
/'hæbədæʃəz/ Přehrát
AmE
/'hæbərdæʃərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy cloth, thread, wool, pins, needles etc.

hardware store
hardware store - železářství, obchod pro kutily (Am)
BrE
/'hɑ:dweə stɔ:/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdwer stɔ:r/ Přehrát

noun, American English - a shop where you can buy tools etc.

chemist's
chemist's - lékárna
BrE
/'kemɪsts/ Přehrát
AmE
/'kemɪsts/ Přehrát

noun, British English - a shop where you can buy medicine, soap, cosmetics etc.

jeweller's
jeweller's - klenotnictví
BrE
/'dʒu:ələz/ Přehrát
AmE
/'dʒu:ələrz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy rings, earrings, bracelets, necklaces etc.

music shop
music shop - hudebniny, obchod s hudbou
BrE
/'mju:zɪk ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪk ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy music CD's or DVD's

newsagent's
newsagent's - trafika
BrE
/'nju:zeɪdʒənts/ Přehrát
AmE
/'nu:zeɪdʒənts/ Přehrát

noun - the place where you can buy newspapers and magazines

newsstand
newsstand - novinový stánek, trafika
BrE
/'nju:sstænd/ Přehrát
AmE
/'nu:stænd/ Přehrát

noun - a structure placed in public places that is used as a small shop for selling newspapers

optician's
optician's - optika (obchod)
BrE
/ɒp'tɪʃənz/ Přehrát
AmE
/ɑ:p'tɪʃənz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy glasses

pet shop
pet shop - zverimex, obchod s domácími zvířaty, chovatelské potřeby
BrE
/'petʃɒp/ Přehrát
AmE
/'petʃɑ:p/ Přehrát

noun, British English - a shop where you can buy an animal such as a cat, dog, hamster etc.

petrol station
petrol station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát

noun, British English - the place where you can buy fuel for your car

 
second-hand bookshop - antikvariát
BrE
/ˌsekənd'hænd 'bʊkʃɒp/ Přehrát
AmE
/ˌsekənd'hænd 'bʊkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop with used books

shoe shop
shoe shop - obuvnictví, obchod s obuví
BrE
/'ʃu: ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'ʃu: ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy shoes

 
shopping mall - nákupní centrum, nákupní středisko
BrE
/'ʃɒpɪŋˌmɔ:l/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pɪŋˌmɔ:l/ Přehrát

noun - a large building with many shops inside

sports shop
sports shop - sport (obchod), obchod se sportovními potřebami
BrE
/'spɔ:ts ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'spɔ:rts ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy sports equipment

stall
stall - stánek
BrE
/'stɔ:l/ Přehrát
AmE
/'stɔ:l/ Přehrát

noun - a small open shop in the street or in a market

stationer's
stationer's - papírnictví
BrE
/'steɪʃənəz/ Přehrát
AmE
/'steɪʃənərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy paper, pens, pins etc.

supermarket
supermarket - supermarket, market
BrE
/'su:pəmɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'su:pərmɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - A large shop where you can do your shopping and pay at a check-out point

sweetshop
sweetshop - cukrárna
BrE
/'swi:tʃɒp/ Přehrát
AmE
/'swi:tʃɑ:p/ Přehrát

noun, British English - a shop where you can buy sweets, desserts, ice cream etc.

tobacconist's
tobacconist's - tabák (obchod), trafika
BrE
/tə'bækənɪsts/ Přehrát
AmE
/tə'bækənɪsts/ Přehrát

noun - a shop where you can buy cigarettes, cigars etc.

toy shop
toy shop - hračkárna
BrE
/'tɔɪ ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'tɔɪ ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy toys

video shop
video shop - videopůjčovna
BrE
/'vɪdɪəʊʃɒp/ Přehrát
AmE
/'vɪdɪoʊʃɑ:p/ Přehrát

noun - a place where you can rent videos or DVD'sPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: obchody a nakupování

Otestujte si znalost základní slovní zásoby spojené s obchody a nakupováním.

ELEMENTARY

Test: nakupování a peníze

Otestujte si základní znalosti z oblasti peněz a nakupování.

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - nakupování

Základní slovní zásoba spojená s penězi a nakupováním.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Shops 5 27440 Od Yuri1141 poslední příspěvek
před 10 lety