Help for English

Weather

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

All kinds of weatherblizzard
blizzard - sněhová bouře
BrE
/'blɪzəd/ Přehrát
AmE
/'blɪzərd/ Přehrát

noun - a snow storm

 
blustery - bouřlivý
BrE
/'blʌstərɪ/ Přehrát
AmE
/'blʌstərɪ/ Přehrát

adjective - stormy

 
boiling - děsně horký, děsné horko, horko, horký, parný
BrE
/'bɔɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɔɪlɪŋ/ Přehrát

adjective, informal - very hot (esp. of weather)

 
breeze - vánek
BrE
/'bri:z/ Přehrát
AmE
/'bri:z/ Přehrát

noun - light wind

 
clear up - vyjasnit se
BrE
/ˌklɪə'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌklɪr'ʌp/ Přehrát

verb - (of the weather) to become good

cloudy
cloudy - oblačno
BrE
/'klaʊdi/ Přehrát
AmE
/'klaʊdi/ Přehrát

adjective - (of weather) with clouds

 
damp - vlhký, navlhlý
BrE
/'dæmp/ Přehrát
AmE
/'dæmp/ Přehrát

adjective - a little wet, not really dry

downpour
downpour - lijavec, slejvák
BrE
/'daʊnpɔ:/ Přehrát
AmE
/'daʊnpɔ:r/ Přehrát

noun - a heavy rain

 
drizzle - mrholení
BrE
/'drɪzl/ Přehrát
AmE
/'drɪzl/ Přehrát

noun - very small drops of rain coming from a cloud

drought
drought - sucho, období sucha
BrE
/'draʊt/ Přehrát
AmE
/'draʊt/ Přehrát

noun - a period of time with no rainfall

flood
flood - záplava, potopa, povodeň
BrE
/'flʌd/ Přehrát
AmE
/'flʌd/ Přehrát

noun - a situation in which water rises above its usual level and covers places that are normally dry

fog
fog - mlha
BrE
/'fɒg/ Přehrát
AmE
/'fɑ:g/ Přehrát

noun - a white cloud that makes it difficult to see

foggy
foggy - mlhavo
BrE
/'fɒgi/ Přehrát
AmE
/'fɑ:gi/ Přehrát

adjective - covered with fog

frost
frost - mráz, mrazík
BrE
/'frɒst/ Přehrát
AmE
/'frɑ:st/ Přehrát

noun - the weather condition with very low temperature

gale
gale - vichr, vichřice
BrE
/'geɪl/ Přehrát
AmE
/'geɪl/ Přehrát

noun - a very strong wind

hail
hail - kroupy, krupobití
BrE
/'heɪl/ Přehrát
AmE
/'heɪl/ Přehrát

noun - little balls of ice that sometimes fall from the clouds

hailstone
hailstone - kroupa (ledová)
BrE
/'heɪlstəʊn/ Přehrát
AmE
/'heɪlstoʊn/ Přehrát

noun - a ball of ice that sometimes falls from clouds during a storm

 
hailstorm - krupobití
BrE
/'heɪlstɔ:m/ Přehrát
AmE
/'heɪlstɔ:rm/ Přehrát

noun - a storm during which balls of ice fall from the clouds

 
haze - opar (mlha), mlhavý opar, mlha
BrE
/'heɪz/ Přehrát
AmE
/'heɪz/ Přehrát

noun - air that is difficult to see through because of heat or smoke

 
heatwave - vlna horka
BrE
/'hi:tweɪv/ Přehrát
AmE
/'hi:tweɪv/ Přehrát

noun - a period of time with very high temperature and no rain

 
humid - vlhký, vlhko, dusný, dusno
BrE
/'hju:mɪd/ Přehrát
AmE
/'hju:mɪd/ Přehrát

adjective - (of the air or climate) containing water

hurricane
hurricane - hurikán, uragán, vichřice
BrE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát
AmE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát

noun - a very very strong wind that causes much damage

 
changeable - proměnlivý
BrE
/'tʃeɪndʒəbl/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒəbl/ Přehrát

adjective - changing very often (e.g. of the weather)

 
chilly - chladný, studený, zkřehlý zimou
BrE
/'tʃɪli/ Přehrát
AmE
/'tʃɪli/ Přehrát

adjective - rather cold

ice
ice - led
BrE
/'aɪs/ Přehrát
AmE
/'aɪs/ Přehrát

noun - frozen water

lightning
lightning - blesk, blesky
BrE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát
AmE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát

noun - the flash of light you can see in the sky when there is a storm

 
melt - tát, roztát, roztavit se, rozpustit se
BrE
/'melt/ Přehrát
AmE
/'melt/ Přehrát

verb - to change into a liquid or to something soft (e.g. chocolate or cheese)

 
mild - mírný (o počasí)
BrE
/'maɪld/ Přehrát
AmE
/'maɪld/ Přehrát

adjective - (of a climate) not very cold and not very hot

 
mist - mlha, mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

 
overcast - zataženo (obloha)
BrE
/'əʊvəˌkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'oʊvəˌkæst/ Přehrát

adjective - very cloudy weather in which you cannot see any clear sky

 
pour down - lít (o dešti)
BrE
/ˌpɔ:'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌpɔ:r'daʊn/ Přehrát

verb - to rain heavily

rainbow
rainbow - duha
BrE
/'reɪnbəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪnboʊ/ Přehrát

noun - the arch of different colours that sometimes forms in the sky after it has rained

 
scorching - horký, spalující, parný, žhnoucí
BrE
/'skɔ:tʃɪŋ/ Přehrát
AmE
/'skɔ:rtʃɪŋ/ Přehrát

adjective - (of the weather) very hot

 
shower - přeháňka
BrE
/'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊər/ Přehrát

noun - a short light rain

sleet
sleet - plískanice, déšť se sněhem
BrE
/'sli:t/ Přehrát
AmE
/'sli:t/ Přehrát

noun - rain and snow together

 
slush - rozbředlý sníh, marast, břečka (rozbředlý sníh)
BrE
/'slʌʃ/ Přehrát
AmE
/'slʌʃ/ Přehrát

noun - very wet snow lying on the ground

snowdrift
snowdrift - závěj
BrE
/'snəʊdrɪft/ Přehrát
AmE
/'snoʊdrɪft/ Přehrát

noun - a large and deep heap of snow that was made by the wind

 
stifling - dusný, dusno
BrE
/'staɪflɪŋ/ Přehrát
AmE
/'staɪflɪŋ/ Přehrát

adjective - hot weather in which it is difficult to breathe because there is no fresh air

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

thunder
thunder - hřmění, zahřmění, hrom
BrE
/'θʌndə/ Přehrát
AmE
/'θʌndər/ Přehrát

noun - the loud noise you can hear during a storm

thunderstorm
thunderstorm - bouřka
BrE
/'θʌndəstɔ:m/ Přehrát
AmE
/'θʌndərstɔ:rm/ Přehrát

noun - rain, thunder and lightning together

tornado
tornado - tornádo
BrE
/tɔ:'neɪdəʊ/ Přehrát
AmE
/tɔ:r'neɪdoʊ/ Přehrát

noun - a very strong wind blowing in a circle capable of causing a lot of damage

 
torrential rain - přívalový déšť
BrE
/tə'renʃl 'reɪn/ Přehrát
AmE
/tə'renʃl 'reɪn/ Přehrát

noun - a very heavy rain

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

WEATHER (záložka)

Dnes vám nabízíme k vytištění záložku se slovíčky, která se týkají počasí.
ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s počasím

Procvičte si na deseti otázkách znalosti slovíček kolem počasí.

STARTER

Počasí

Slovíčka pro popis počasí.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Weather 8 49800 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety