Help for English

Nightingale and the Rose

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Slovíčka z pohádky The Nightingale and the Rose 
appear - objevit se
BrE
/ə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ə'pɪr/ Přehrát

verb - to come into sight, to be seen suddenly

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

branch
branch - větev
BrE
/'brɑ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'bræntʃ/ Přehrát

noun - a long part of a tree that grows from the trunk, leaves usually grow from it

cart
cart - vozík
BrE
/'kɑ:t/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rt/ Přehrát

noun - a small vehicle, usually pulled by a horse, usually made of wood

 
crush - rozdrtit, drtit
BrE
/'krʌʃ/ Přehrát
AmE
/'krʌʃ/ Přehrát

verb - damage or destroy by pressing heavily

dance
dance - ples
BrE
/'dɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'dæns/ Přehrát

noun - a ball, a meeting where people can dance with each other

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
doorway - vchod, dveře (vchodové), brána (přen.)
BrE
/'dɔ:weɪ/ Přehrát
AmE
/'dɔ:rweɪ/ Přehrát

noun - the entrance, the place through which you enter a house etc.

 
echo - echo, ozvěna
BrE
/'ekəʊ/ Přehrát
AmE
/'ekoʊ/ Přehrát

noun - a sound that is reflected off flat surfaces, e.g. off the wall of a rock, cliff, etc.

flow
flow - plynout, téct
BrE
/'fləʊ/ Přehrát
AmE
/'floʊ/ Přehrát

verb - to move smoothly, used especially about water, time etc.

frown
frown - zamračený pohled, zamračení
BrE
/'fraʊn/ Přehrát
AmE
/'fraʊn/ Přehrát

noun - the look on your face when you do not like what you see or hear, when you are angry or worried

frozen
frozen - zmrzlý
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - solid because of a very low temperature

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

jewel
jewel - šperk, klenot
BrE
/'dʒu:əl/ Přehrát
AmE
/'dʒu:əl/ Přehrát

noun - a precious stone, an ornament made of a precious stone

 
joy - radost, veselí
BrE
/'dʒɔɪ/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪ/ Přehrát

noun - great happiness

leaves
leaves - listí, listy
BrE
/'li:vz/ Přehrát
AmE
/'li:vz/ Přehrát

noun - the flat green parts on a plant or tree etc.

lizard
lizard - ještěrka
BrE
/'lɪzəd/ Přehrát
AmE
/'lɪzərd/ Přehrát

noun - a small reptile with a long tail

 
loud - hlasitý, hlučný
BrE
/'laʊd/ Přehrát
AmE
/'laʊd/ Přehrát

adjective - noisy, not quiet or silent

 
moonlight - měsíční světlo, měsíční svit
BrE
/'mu:nˌlaɪt/ Přehrát
AmE
/'mu:nˌlaɪt/ Přehrát

noun - the light of the moon

 
nephew - synovec
BrE
/'nefju:/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the son of your brother or sister

nest
nest - hnízdo
BrE
/'nest/ Přehrát
AmE
/'nest/ Přehrát

noun - a place built or chosen by a bird as its home, birds usually lay eggs here

nightingale
nightingale - slavík
BrE
/'naɪtɪŋgeɪl/
AmE
/'naɪt̬ɪŋgeɪl/ Přehrát

noun - a bird that can sing beautifully

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

petal
petal - okvětní lístek
BrE
/'petl/ Přehrát
AmE
/'pet̬l/ Přehrát

noun - one of the soft coloured parts of a flower

 
precious - drahocenný, cenný, drahý, milovaný
BrE
/'preʃəs/ Přehrát
AmE
/'preʃəs/ Přehrát

adjective - very valuable

 
prove - dokázat, prokázat
BrE
/'pru:v/ Přehrát
AmE
/'pru:v/ Přehrát

verb - to show that something is true

 
reach out - natáhnout se, natáhnout ruku
BrE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát

verb - to extend your arm in order to touch something which is not very near or low

rose
rose - růže
BrE
/'rəʊz/ Přehrát
AmE
/'roʊz/ Přehrát

noun - a nice-smelling flower with thorns (usually red or white)

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
sweet - sladký, roztomilý
BrE
/'swi:t/ Přehrát
AmE
/'swi:t/ Přehrát

adjective - lovable, making you feel happy

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

thorn
thorn - trn
BrE
/'θɔ:n/
AmE
/'θɔ:rn/ Přehrát

noun - a sharp point on a plant, e.g. a rose

 
topmost - nejvyšší
BrE
/'tɒpməʊst/ Přehrát
AmE
/'tɑ:pmoʊst/ Přehrát

adjective - highest

 
true - pravdivý, opravdový, pravý
BrE
/'tru:/
AmE
/'tru:/ Přehrát

adjective - correct, real; opposite of 'false'

 
ungrateful - nevděčný
BrE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát
AmE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát

adjective - not showing thanks, esp. when you should

 
weak - slabý
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to fly

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose

Jedna z nejznámějších povídek Oscara Wilda ‘Slavík a růže’. Zde je psána zjednodušeným jazykem, aby si její kouzlo mohli vychutnat i méně pokročilejší angličtináři. Text je doplněn zvukovou nahrávkou. (aktualizovaný článek z roku 2006)

UPPER-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose (full)

Slavná povídka Oscara Wilda v původní nezjednodušené podobě.
INTERMEDIATE

The War of the Roses

Jedna z nejznámějších kapitol britské historie – Válka růží.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář