Help for English

Nightingale and the Rose

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Slovíčka z pohádky The Nightingale and the Rose 
appear - objevit se
BrE
/ə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ə'pɪr/ Přehrát

verb - to come into sight, to be seen suddenly

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

branch
branch - větev
BrE
/'brɑ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'bræntʃ/ Přehrát

noun - a long part of a tree that grows from the trunk, leaves usually grow from it

cart
cart - vozík
BrE
/'kɑ:t/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rt/ Přehrát

noun - a small vehicle, usually pulled by a horse, usually made of wood

 
crush - rozdrtit, drtit, rozmáčknout, rozmačkat
BrE
/'krʌʃ/ Přehrát
AmE
/'krʌʃ/ Přehrát

verb - damage or destroy by pressing heavily

dance
dance - ples
BrE
/'dɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'dæns/ Přehrát

noun - a ball, a meeting where people can dance with each other

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
doorway - vchod, dveře (vchodové), brána (přen.)
BrE
/'dɔ:weɪ/ Přehrát
AmE
/'dɔ:rweɪ/ Přehrát

noun - the entrance, the place through which you enter a house etc.

 
echo - echo, ozvěna
BrE
/'ekəʊ/ Přehrát
AmE
/'ekoʊ/ Přehrát

noun - a sound that is reflected off flat surfaces, e.g. off the wall of a rock, cliff, etc.

flow
flow - plynout, téct
BrE
/'fləʊ/ Přehrát
AmE
/'floʊ/ Přehrát

verb - to move smoothly, used especially about water, time etc.

frown
frown - zamračený pohled, zamračení
BrE
/'fraʊn/ Přehrát
AmE
/'fraʊn/ Přehrát

noun - the look on your face when you do not like what you see or hear, when you are angry or worried

frozen
frozen - zmrzlý
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - solid because of a very low temperature

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

jewel
jewel - šperk, klenot
BrE
/'dʒu:əl/ Přehrát
AmE
/'dʒu:əl/ Přehrát

noun - a precious stone, an ornament made of a precious stone

 
joy - radost, veselí
BrE
/'dʒɔɪ/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪ/ Přehrát

noun - great happiness

leaves
leaves - listí, listy
BrE
/'li:vz/ Přehrát
AmE
/'li:vz/ Přehrát

noun - the flat green parts on a plant or tree etc.

lizard
lizard - ještěrka
BrE
/'lɪzəd/ Přehrát
AmE
/'lɪzərd/ Přehrát

noun - a small reptile with a long tail

 
loud - hlasitý, hlučný
BrE
/'laʊd/ Přehrát
AmE
/'laʊd/ Přehrát

adjective - noisy, not quiet or silent

 
moonlight - měsíční světlo, měsíční svit
BrE
/'mu:nˌlaɪt/ Přehrát
AmE
/'mu:nˌlaɪt/ Přehrát

noun - the light of the moon

 
nephew - synovec
BrE
/'nefju:/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the son of your brother or sister

nest
nest - hnízdo
BrE
/'nest/ Přehrát
AmE
/'nest/ Přehrát

noun - a place built or chosen by a bird as its home, birds usually lay eggs here

nightingale
nightingale - slavík
BrE
/'naɪtɪŋgeɪl/ Přehrát
AmE
/'naɪt̬ɪŋgeɪl/ Přehrát

noun - a bird that can sing beautifully

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

petal
petal - okvětní lístek
BrE
/'petl/ Přehrát
AmE
/'pet̬l/ Přehrát

noun - one of the soft coloured parts of a flower

 
precious - drahocenný, cenný, drahý, milovaný
BrE
/'preʃəs/ Přehrát
AmE
/'preʃəs/ Přehrát

adjective - very valuable

 
prove - dokázat, prokázat
BrE
/'pru:v/ Přehrát
AmE
/'pru:v/ Přehrát

verb - to show that something is true

 
reach out - natáhnout se, natáhnout ruku
BrE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát

verb - to extend your arm in order to touch something which is not very near or low

rose
rose - růže
BrE
/'rəʊz/ Přehrát
AmE
/'roʊz/ Přehrát

noun - a nice-smelling flower with thorns (usually red or white)

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
sweet - sladký, roztomilý
BrE
/'swi:t/ Přehrát
AmE
/'swi:t/ Přehrát

adjective - lovable, making you feel happy

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

thorn
thorn - trn, osten
BrE
/'θɔ:n/ Přehrát
AmE
/'θɔ:rn/ Přehrát

noun - a sharp point on a plant, e.g. a rose

 
topmost - nejvyšší
BrE
/'tɒpməʊst/ Přehrát
AmE
/'tɑ:pmoʊst/ Přehrát

adjective - highest

 
true - pravdivý, opravdový, pravý
BrE
/'tru:/ Přehrát
AmE
/'tru:/ Přehrát

adjective - correct, real; opposite of 'false'

 
ungrateful - nevděčný
BrE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát
AmE
/ʌn'greɪtfl/ Přehrát

adjective - not showing thanks, esp. when you should

 
weak - slabý (bez síly)
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to flyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose

Jedna z nejznámějších povídek Oscara Wilda ‘Slavík a růže’. Zde je psána zjednodušeným jazykem, aby si její kouzlo mohli vychutnat i méně pokročilejší angličtináři. Text je doplněn zvukovou nahrávkou.

UPPER-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose (full)

Slavná povídka Oscara Wilda v původní nezjednodušené podobě.
PRE-INTERMEDIATE

William Blake: The Sick Rose

Báseň britského básníka Williama Blakea z konce 18. století.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář