Help for English

English Collocations in Use

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.07.2006

Recenze učebnice a cvičebnice z řady In Use: English Collocations in Use



Michael McCarthy, Felicity O'Dell:

English Collocations in Use



Verdikt: 80%

Obálka Collocations in Use

produkt
English Collocations in Use
popis
učebnice slovní zásoby
(190 stran, černobílý tisk, paperback)

vydavatelství
Cambridge University Press, 2005
cena
459,- Kč


První věcí, nad kterou se mnozí asi zamyslí, když v knihkupectví uvidí tuto knihu, je, co to znamená 'collocations'. Jsou to 'kolokace' neboli slovní spojení, ustálené vazby. V každém jazyce totiž dochází k tomu, že se některá slova často objevují v kombinaci s nějakým konkrétním slovem, a naproti tomu s jiným slovem se neobjeví takřka nikdy. Znalost takových spojení, tedy kolokací, je důležitá k tomu, aby vaše angličtina zněla přirozeně a správně. Je to také jeden z prvků, které testují cambridgeské jazykové zkoušky FCE, CAE, CPE a IELTS.

Kolokace bývají ve školách, kurzech a učebnicích často zanedbávány. Studenti často vytvářejí zcela nesprávné či neobvyklé kombinace slov, které vycházejí z jejich rodného jazyka, a jejich projev je potom tím, pro co se již zažil pojem 'Czenglish'. Materiálů, které se této problematice věnují, není na našem trhu mnoho. Existují sice např. slovníky kolokací, ale slovníky jsou spíše určeny k vyhledávání a ne k aktivnímu učení.

Cambridge University Press nyní přišla zaplnit tuto mezeru knihou English Collocations in Use. Je to další titul z řady In Use, která je českým studentům zatím známá především díky tzv. 'Murphyho gramatice' (English Grammar in Use). Stejně jako všechny ostatní tituly této série, i English Collocations in Use je vlastně 'dva v jednom': jedná se o učebnici a cvičebnici zároveň. Je určena studentům, kteří již mají základy angličtiny pevně zažité, pro úroveň Intermediate (B1 dle společného evropského rámce pro jazyky) a výše. Slouží především pro samostudium (kniha obsahuje správné odpovědi ke cvičením). Použití v rámci kurzů, školního vyučování apod. je samozřejmě možné, ale nepředpokládám, že by vyučující mohl vyšetřit dostatek času na tento typ práce. Těžit by však z této knihy mohl každý učitel a lektor.

Stejně jako většina materiálů publikovaných nakladatelstvím Cambridge University Press, i tato kniha vychází z tzv. Cambridgeského Mezinárodního Korpusu (databáze používaných slov, idiomů, spojení atd. v mluvené a psané angličtině). To by mělo být zárukou toho, že se budete učit opravdovou angličtinu a ne tu, které se někdy říká 'učebnicová angličtina'. Zároveň kniha těží ze Studentského Korpusu (Cambridge Learner Corpus), což je databáze více než 50000 Cambridgeských testů (ESOL) z minulých let.

Vše napovídá, že se jedná o skutečně kvalitní a přínosný studijní materiál. Co všechno ale tato učebnice skutečně obsahuje? Jaká je její struktura a organizace? Jak se s ní pracuje a jak se s ní učí? Na tyto otázky se pokusím v následujících odstavcích odpovědět.

Struktura učebnice

Učebnice obsahuje celkem 60 lekcí. Každá zabírá jednu dvojstranu, stejně jako u ostatních titulů řady In Use, přičemž levá stránka prezentuje nové 'učivo' a pravá nabízí na toto učivo řadu cvičení.


Collocations page

V prvních pěti kapitolách se seznámíte s tím, co to kolokace jsou, jaké jsou jejich typy, kde je možné kolokace najít, jak se je lze učit. Kniha samotná totiž nemůže svým rozsahem (190 stran) pokrýt všechna anglická ustálená spojení, a je proto důležité naučit studenty pracovat samostatně, kolokace nacházet i v jiných materiálech, a hlavně všímat si jich a učit se je i mimo rámec této knihy.

Ostatní lekce se vždy týkají nějakého konkrétního tématu (např. rodina, město, počasí, jídlo, filmy apod.) nebo nějaké abstraktnější myšlenky či jevu (např. pohyb, pamatování, city apod.)

Prezentace

Prezentace učiva je rozdělena do několika částí. Jsou zde používány různé tabulky, texty s tučně vyznačenými kolokacemi, ilustrace apod. Většina lekcí obsahuje i tzv. ERROR WARNING, tedy varování před častými chybami. Vychází se zde z chyb, kterých se studenti při zkouškách ESOL nejčastěji dopouštěli.

Tím, že jsou vazby vesměs použity v kontextu, není nutné nic vysvětlovat a skutečně kniha většinou žádné vysvětlení nenabízí. Pouze nejobtížnější slovní spojení mají dole na stránce malým písmem vysvětlený význam. Proto bude nutné čas od času sáhnout po slovníku.

Cvičení

Cvičení na pravé straně se zaměřují na vazby prezentované vlevo. Typy cvičení zahrnují doplňování slov, hledání chyb, výběr možností apod. Vazby jsou zde opět používány v kontextu, nikde nebudete procvičovat jen izolovaná spojení. V závěru učebnice je samozřejmě klíč obsahující správné odpovědi.

Na závěr každé kapitoly naleznete tip na tzv. FOLLOW-UP, tedy následné cvičení. Jedná se zde vždy nějakou dobrou radu, jak si obsah dané lekce ještě lépe zapamatovat či jak své znalosti kolokací týkající se daného tématu ještě více rozšířit.

Celkové hodnocení

Celkově lze říci, že titul English Collocations in Use je velice podařenou učebnicí. Pro ty, kteří mají zájem překonat kritické období, kdy se zdánlivě již 'není co učit', je ideálním pomocníkem. Pokročilejší student (a nezáleží, zda se řadí mezi Intermediate, Upper, Advanced apod.) zajisté nalezne v každé kapitole nějakou novou informaci, nějaký zajímavý poznatek. Pro začátečníky a méně pokročilé však tento titul není.

Někdy je však v každé kapitole obsaženo až moc velké množství nových výrazů a spojení, a ve cvičeních si každé zopakujeme maximálně jednou. V knize mi trochu chybí více opakování a shrnutí, jak je tomu např. u již zmiňované English Grammar in Use (i když je samozřejmé, že zvolený přístup je příznivější pro gramatiku než slovní zásobu a slovní spojení.) Aby si student nějakou frázi zapamatoval, je nutné setkat se s ní několikrát a sám ji několikrát použít. To mu v plné míře tato, ani žádná jiná učebnice, asi nabídnout nemůže. Možná se v některých dalších vydáních dočkáme doprovodného CD-ROM, které nabídne další cvičení navíc.

Další nevýhodou je poměrně vysoká cena. 459 kč za 190 černobílých stran není málo. Již zmiňovaná 'Murphyho gramatika' má např. dvojnásobek stránek, které jsou navíc barevné. Navíc stojí o cca 40 Kč méně.

S kolokacemi se v angličtině setkáte na každém kroku. Tato kniha je přehledně třídí a názorně prezentuje. Z tohoto důvodu English Collocations in Use rozhodně doporučuji.

Cambridge University PressExterní Odkazy:
CUP: English Collocations In Use - Informace o této učebnici na stránkách vydavatelství Cambridge University Press
In Use CUP: In Use - Informace o celé řadě učebnic In Use na stránkách nakladatelství.


In Use series


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte English Collocations in Use s 10% slevou.
English Collocations in Use (www.englishbooks.cz)



Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

English Vocabulary in Use (Elementary)

Recenze první učebnice z řady ‚English Vocabulary in Use‘ nakladatelství Cambridge University Press.
PRE-INTERMEDIATE

Slovní spojení: sport (Sport collocations)

Slovní spojení týkající se sportu. Říká se PLAY athletics nebo DO athletics?
UPPER-INTERMEDIATE

Miscellaneous Vocabulary and Collocations 1

Test zaměřený na pokročilejší vazby, kolokace, idiomy apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno English Collocations in Use 7 19204 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety