Help for English

Reward ELE 31-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Customs 
cover - pokrýt, přikrýt, zakrýt, pokrývat, zakrývat
BrE
/'kʌvə/ Přehrát
AmE
/'kʌvər/ Přehrát

verb - to put something over the top of something

kiss
kiss - políbit
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

verb - to touch somebody with your lips in order to show love or affection

point
point - ukazovat, ukázat, ukázat prstem
BrE
/'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to use your finger etc. to show where something is

shake
shake - zatřást, třást, otřást se, zatřást se, třást se, klepat se, oklepat se
BrE
/'ʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk/ Přehrát

verb - to move quickly from side to side or up and down

shake hands
shake hands - podat si ruce
BrE
/'ʃeɪk'hændz/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk'hændz/ Přehrát

verb - to take somebody's right hand into yours for a moment, usually when meeting or greeting someone formally

take off
take off - svléknout, sundat, svlékat, svléci, zout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - to remove something you have been wearing, e.g. a piece of clothes etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 31-vocab

cestování
ALL LEVELS

Reward PRE 31-vocab

Words from the second and third box
ALL LEVELS

Reward INT 31-vocab

Important items
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář