Help for English

Reward PRE 31-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from the second and third boxbiscuit
biscuit - sušenka
BrE
/'bɪskɪt/ Přehrát
AmE
/'bɪskɪt/ Přehrát

noun - a kind of flat thin dry cake

cup
cup - šálek, hrníček
BrE
/'kʌp/ Přehrát
AmE
/'kʌp/ Přehrát

noun - a small dish, we usually drink tea or coffee out of it

door
door - dveře
BrE
/'dɔ:/ Přehrát
AmE
/'dɔ:r/ Přehrát

noun - a thing made of wood or glass etc, which you open in order to get in or out of a building, car etc.

 
finally - nakonec, konečně
BrE
/'faɪnəli/ Přehrát
AmE
/'faɪnəli/ Přehrát

adverb - in the end

 
fortunately - naštěstí, bohudík, chválabohu
BrE
/'fɔ:tʃənətli/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtʃənətli/ Přehrát

adverb - happening by luck

 
front - přední
BrE
/'frʌnt/ Přehrát
AmE
/'frʌnt/ Přehrát

adjective - at the front; not at the back

garden
garden - zahrada, zahrádka
BrE
/'gɑ:dn/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rdn/ Přehrát

noun - an area near a house where people grow flowers or vegetables, and where they often relax

chocolate
chocolate - čokoláda
BrE
/'tʃɒklɪt/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:klɪt/ Přehrát

noun - sweet brown food made from cocoa

path
path - pěšina, cestička, cesta
BrE
/'pɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a track for walking along

 
room - pokoj, místnost
BrE
/'ru:m/ Přehrát
AmE
/'ru:m/ Přehrát

noun - a place in the house with four walls, a door etc.

 
suddenly - vtom, najednou, náhle
BrE
/'sʌdənli/ Přehrát
AmE
/'sʌdənli/ Přehrát

adverb - quickly and unexpectedly

surprise
surprise - překvapení
BrE
/sə'praɪz/ Přehrát
AmE
/sər'praɪz/ Přehrát

noun - an event that you didn't expect, esp. one that makes you happy (or unhappy)

tea
tea - čaj
BrE
/'ti:/ Přehrát
AmE
/'ti:/ Přehrát

noun - a kind of hot drink made from dry leaves of some plants, people in Britain often drink it with milk

 
unfortunately - naneštěstí, bohužel
BrE
/ʌn'fɔ:tʃənətli/ Přehrát
AmE
/ʌn'fɔ:rtʃənətli/ Přehrát

adverb - unluckilyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 31-vocab

cestování
ALL LEVELS

Reward PRE 31-phrasal

Phrasal verbs
ALL LEVELS

Reward ELE 31-vocab

Customs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář