Help for English

Reward ELE 40-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Important words from the text 
boyfriend - přítel, kluk (přítel)
BrE
/'bɔɪfrend/ Přehrát
AmE
/'bɔɪfrend/ Přehrát

noun - a boy who has a romantic relationship with somebody

coffee bar
coffee bar - kavárna
BrE
/'kɒfibɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fibɑ:/ Přehrát

noun - a place where you can sit down and have a coffee

 
director - ředitel
BrE
/dɪ'rektə/ Přehrát
AmE
/dɪ'rektər/ Přehrát

noun - the main person in a company, who decides about important thing concerning the company, staff etc.

 
foreigner - cizinec
BrE
/'fɒrənə/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rənər/ Přehrát

noun - a person who comes from a different country

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
language school - jazyková škola
BrE
/'læŋwɪdʒˌsku:l/ Přehrát
AmE
/'læŋgwɪdʒˌsku:l/ Přehrát

noun - a kind of school where you can study languages

love
love - milovat
BrE
/'lʌv/ Přehrát
AmE
/'lʌv/ Přehrát

verb - to feel a strong affection for somebody

 
miss - zmeškat, propásnout, přijít o
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to be too late for something; to fail to go somewhere

sea
sea - moře
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

noun - a large body of salty water, smaller and not as deep as an ocean

 
step - krok, krůček
BrE
/'step/ Přehrát
AmE
/'step/ Přehrát

noun - an action in which you move one foot forward

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understandPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 40-vocab

Words from the story
ALL LEVELS

Reward PRE 40-vocab

The trip in a Trabant car
ALL LEVELS

Reward STA 40-vocab

cesta vlakem
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář