Help for English

Reward PRE 40-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

The trip in a Trabant car 
accident - nehoda, neštěstí, náhoda
BrE
/'æksɪdənt/ Přehrát
AmE
/'æksɪdənt/ Přehrát

noun - something unpleasant that happens by chance (not planned)

arrest
arrest - zatknout
BrE
/ə'rest/ Přehrát
AmE
/ə'rest/ Přehrát

verb - (of police) to take somebody prisoner in order to ask them about a crime

 
break down - porouchat se, rozbít se (porouchat se)
BrE
/'breɪk'daʊn/ Přehrát
AmE
/'breɪk'daʊn/ Přehrát

verb - (of a machine) to stop working properly

 
capital - hlavní město
BrE
/'kæpɪtl/ Přehrát
AmE
/'kæpɪt̬l/ Přehrát

noun - the chief city of a country or state

 
cost - stát (o ceně)
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

verb - to have the price of

crash
crash - nabourat, bourat, zřítit se, narazit
BrE
/'kræʃ/ Přehrát
AmE
/'kræʃ/ Přehrát

verb - to hit something violently, e.g. as an accident in a car etc.

exhaust pipe
exhaust pipe - výfuk
BrE
/ɪg'zɔ:st paɪp/ Přehrát
AmE
/ɪg'zɔ:st paɪp/ Přehrát

noun - a metal pipe at the back of a car through which the waste gases escape from the engine

 
fall off - upadnout, spadnout
BrE
/ˌfɔ:l'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'ɑ:f/ Přehrát

verb - to become loose and drop down

guard
guard - stráž, strážce, ochránce
BrE
/'gɑ:d/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rd/ Přehrát

noun - a person whose job is to protect somebody from harm

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

 
mend - spravit, opravit
BrE
/'mend/ Přehrát
AmE
/'mend/ Přehrát

verb, British English - to fix something that has been broken or not working properly

musician
musician - hudebník, muzikant
BrE
/mju:'zɪʃn/ Přehrát
AmE
/mju:'zɪʃn/ Přehrát

noun - a person who does music, esp. as a job

nightmare
nightmare - noční můra, zlý sen
BrE
/'naɪtmeə/ Přehrát
AmE
/'naɪtmer/ Přehrát

noun - a bad or scary dream

 
pack - sbalit, zabalit, sbalit se, zabalit si
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

verb - to put things into containers, cases, boxes etc.

 
police - policie
BrE
/pə'li:s/ Přehrát
AmE
/pə'li:s/ Přehrát

noun - the institution or men and women whose job is to protect people, make everybody obey the law, catch criminals etc.

queue
queue - stát ve frontě, řadit se do fronty, řadit se za sebe
BrE
/'kju:/ Přehrát
AmE
/'kju:/ Přehrát

verb - to form a line, esp. when waiting for something along with many people

 
rusty - rezavý, rezivý, zrezivělý
BrE
/'rʌsti/ Přehrát
AmE
/'rʌsti/ Přehrát

adjective - corroded because of the effect of water and air

 
set off - vydat se na cestu, vyrazit na cestu, vyrazit (na cestu), vyjet
BrE
/ˌset'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to start a journey

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for somethingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 40-vocab

Words from the story
ALL LEVELS

Reward ELE 40-vocab

Important words from the text
ALL LEVELS

Reward STA 40-vocab

cesta vlakem
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář