Help for English

Reward INT 15-progress

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from the progress check 
able - schopen, schopný
BrE
/'eɪbl/ Přehrát
AmE
/'eɪbl/ Přehrát

adjective - having the skill to do something

 
accustomed - zvyklý
BrE
/ə'kʌstəmd/ Přehrát
AmE
/ə'kʌstəmd/ Přehrát

adjective - used to something

 
afraid - strachující se, bojící se, obávající se
BrE
/ə'freɪd/ Přehrát
AmE
/ə'freɪd/ Přehrát

adjective - full of fear, fearful

 
alive - živý, naživu
BrE
/ə'laɪv/ Přehrát
AmE
/ə'laɪv/ Přehrát

adjective - living, not dead

 
allergic - alergický
BrE
/ə'lɜ:dʒɪk/ Přehrát
AmE
/ə'lɜ:rdʒɪk/ Přehrát

adjective - having an allergy

 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

angry
angry - rozzlobený, rozčilený
BrE
/'æŋgri/ Přehrát
AmE
/'æŋgri/ Přehrát

adjective - having a strong feeling towards somebody, feeling as if you want to shout at them

 
apart - odděleně, zvlášť, oddělený, odloučený
BrE
/ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:rt/ Přehrát

adverb - not together, separate

 
bored - znuděný
BrE
/'bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rd/ Přehrát

adjective - not interested and tired

 
capable - schopný
BrE
/'keɪpəbl/ Přehrát
AmE
/'keɪpəbl/ Přehrát

adjective - able, having a capacity to

 
certain - jistý
BrE
/'sɜ:tən/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rt̬ən/ Přehrát

adjective - sure, confident, knowing something

 
confident - jistý, sebejistý
BrE
/'kɒnfɪdənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdənt/ Přehrát

adjective - sure about yourself, your abilities, your opinions, etc.

 
fond - milý, vřelý, laskavý
BrE
/'fɒnd/ Přehrát
AmE
/'fɑ:nd/ Přehrát

adjective - loving, kind

 
frightened - vyděšený
BrE
/'fraɪtnd/ Přehrát
AmE
/'fraɪtnd/ Přehrát

adjective - very afraid

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

 
glad - rád
BrE
/'glæd/ Přehrát
AmE
/'glæd/ Přehrát

adjective - pleased, happy

ill
ill - nemocný
BrE
/'ɪl/ Přehrát
AmE
/'ɪl/ Přehrát

adjective - not feeling well, having an illness

 
in love - zamilovaný
BrE
/ɪn'lʌv/ Přehrát
AmE
/ɪn'lʌv/ Přehrát

adverb - feeling strong affection towards a person

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
likely - pravděpodobný, pravděpodobně, asi
BrE
/'laɪkli/ Přehrát
AmE
/'laɪkli/ Přehrát

adjective - expected, probable, almost certain

 
pleased - potěšen, rád
BrE
/'pli:zd/ Přehrát
AmE
/'pli:zd/ Přehrát

adjective - made happy by something

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

 
ready - připraven, připravený
BrE
/'redi/ Přehrát
AmE
/'redi/ Přehrát

adjective - prepared

 
related - příbuzný
BrE
/rɪ'leɪtɪd/ Přehrát
AmE
/rɪ'leɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - belonging to the same family

 
similar - podobný
BrE
/'sɪmɪlə/ Přehrát
AmE
/'sɪmɪlər/ Přehrát

adjective - alike; not different from

 
sorry - litující, cítící lítost
BrE
/'sɒri/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ri/ Přehrát

adjective - feeling bad about something wrong that you have done

 
sure - jistý
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

 
typical - typický
BrE
/'tɪpɪkl/ Přehrát
AmE
/'tɪpɪkl/ Přehrát

adjective - having the usual signs or qualities of other things or people of the same kind

 
unable - neschopný
BrE
/ʌn'eɪbl/ Přehrát
AmE
/ʌn'eɪbl/ Přehrát

adjective - not able

 
well - zdravý
BrE
/'wel/ Přehrát
AmE
/'wel/ Přehrát

adjective - not ill, feeling finePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 25-progress

Phrasal verbs
ALL LEVELS

Reward INT 10-progress

Progress check: strong equivalents
ALL LEVELS

Reward INT 31-Progress

Progress check, collocations, confusing words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář