Help for English

Reward INT 25-progress

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Phrasal verbs 
blow up - vybuchnout, vyhodit do povětří
BrE
/'bləʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/'bloʊ'ʌp/ Přehrát

verb - to let something explode; to destroy something by using explosives

 
catch up with - dohnat (koho), dohonit (koho)
BrE
/ˌkætʃ'ʌp wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌkætʃ'ʌp wɪð/ Přehrát

verb - to reach someone who is ahead of you

 
do away with - zbavit se (čeho), skoncovat s (čím)
BrE
/ˌdʊ ə'weɪ wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌdʊ ə'weɪ wɪð/ Přehrát

verb - to get rid of something, to put an end to something

 
drop off - usnout
BrE
/ˌdrɒp'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌdrɑ:p'ɑ:f/ Přehrát

verb, informal - to start to sleep

 
face up to - vyrovnat se s, postavit se čelem (čemu)
BrE
/ˌfeɪs'ʌp tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌfeɪs'ʌp tʊ/ Přehrát

verb - to decide to deal with an unpleasant situation

 
fall back on - uchýlit se k (čemu), obrátit se na (koho)
BrE
/ˌfɔ:l'bæk ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'bæk ɑ:n/ Přehrát

verb - to use something or ask somebody for help when you are in trouble or have difficulties

 
fall through - sejít z (čeho), nekonat se
BrE
/ˌfɔ:l'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'θru:/ Přehrát

verb - not to happen, to fail

 
get away - uniknout, uprchnout, utéct
BrE
/ˌgetə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌget̬ə'weɪ/ Přehrát

verb - to escape successfully from a place or situation

 
get away with - projít (komu co), uniknout bez trestu (za co)
BrE
/ˌget ə'weɪ wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌget̬ə'weɪ wɪð/ Přehrát

verb - not to be punished for something bad that you have done

 
get back - vrátit se domů, přijít z práce
BrE
/ˌget'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌget'bæk/ Přehrát

verb - to return home (from work etc.)

 
get down - kleknout si, sklonit se, padnout na zem
BrE
/ˌget'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌget'daʊn/ Přehrát

verb - to lower your body to the ground

 
get down - zkazit (někomu) náladu, deptat (někoho), ubíjet (někoho), zklamat (koho), odradit (koho)
BrE
/ˌget'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌget'daʊn/ Přehrát

verb - to make somebody sad, unhappy or disappointed

 
get on with - vycházet s (kým), rozumět si s (kým)
BrE
/ˌget'ɒn wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:n wɪð/ Přehrát

verb - to have a (good) relationship with somebody

 
get on with - vypořádat se (s čím)
BrE
/ˌget'ɒn wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:n wɪð/ Přehrát

verb - to do an activity that is difficult, unpleasant etc.

 
give up - přestat, vzdát, vzdát se
BrE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát

verb - to stop doing something, usually a habit etc.

 
go down with - chytit (nemoc), ulehnout (onemocnět), onemocnět (čím)
BrE
/ˌgəʊ 'daʊn wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ 'daʊn wɪð/ Přehrát

verb, British English - to become ill

 
go in for - zúčastnit se (soutěže apod.), ucházet se o
BrE
/ˌgəʊ'ɪn fɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɪn fɔ:r/ Přehrát

verb - to take part in a competition or test

 
go in for - věnovat se (čemu)
BrE
/ˌgəʊ'ɪn fɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɪn fɔ:r/ Přehrát

verb - to do something as a hobby

 
go off - spustit se (alarm apod.)
BrE
/ˌgəʊ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of an alarm etc.) to start

 
go off - vybuchnout, explodovat
BrE
/ˌgəʊ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to explode

 
go off - zkazit se
BrE
/ˌgəʊ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of milk) to turn sour, to go stale etc.

 
hold back - tajit, držet v tajnosti, zatajovat, utajit
BrE
/ˌhəʊld'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'bæk/ Přehrát

verb - to keep a piece of information in secret

 
hold back - brzdit, zdržet, zdržovat
BrE
/ˌhəʊld'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'bæk/ Přehrát

verb - to prevent something from moving forward; to make something go slower

 
look out - dát si pozor, být opatrný, mít se na pozoru, pozor, bacha
BrE
/ˌlʊk'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'aʊt/ Přehrát

verb - (often used in exclamations as a warning) to be careful

 
make up for - napravit (co), vynahradit (co)
BrE
/ˌmeɪk'ʌp fɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'ʌp fɔ:r/ Přehrát

verb - to do something in order to correct something bad

 
run away - utéct, uniknout
BrE
/ˌrʌn ə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn ə'weɪ/ Přehrát

verb - to escape

 
run away with - snadno vyhrát
BrE
/ˌrʌn ə'weɪ wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn ə'weɪ wɪð/ Přehrát

verb - to win a prize easily

 
stand back - ustoupit, odstoupit, ustoupit zpět
BrE
/ˌstænd'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'bæk/ Přehrát

verb - to move back a little

 
stand up to - postavit se (komu), čelit (komu)
BrE
/ˌstænd'ʌp tʊ/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'ʌp tʊ/ Přehrát

verb - to defend yourself against someone or something

 
turn back - vrátit se zpět, vrátit se stejnou cestou
BrE
/ˌtɜ:n'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'bæk/ Přehrát

verb - to go back by the same route

 
wear off - zmizet, pominout, ztratit se, vyprchat
BrE
/ˌweə'rɒf/ Přehrát
AmE
/ˌwer'ɑ:f/ Přehrát

verb - to disappear or become weakerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 15-progress

Words from the progress check
ALL LEVELS

Reward INT 10-progress

Progress check: strong equivalents
ALL LEVELS

Reward INT 31-Progress

Progress check, collocations, confusing words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář