Help for English

Reward INT 34-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

The green tourist 
appreciate - ocenit, vážit si
BrE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'pri:ʃieɪt/ Přehrát

verb - to be grateful for something, to realize the value of something and behave accordingly

 
avoid - vyhnout se, vyhýbat se, vyvarovat se
BrE
/ə'vɔɪd/ Přehrát
AmE
/ə'vɔɪd/ Přehrát

verb - to keep away from

 
cause - zapříčinit, způsobit, přivodit
BrE
/'kɔ:z/ Přehrát
AmE
/'kɔ:z/ Přehrát

verb - to make something happen

 
consumption - spotřeba
BrE
/kən'sʌmpʃn/ Přehrát
AmE
/kən'sʌmpʃn/ Přehrát

noun - usage; the act of using something

 
cultural - kulturní
BrE
/'kʌltʃərəl/ Přehrát
AmE
/'kʌltʃərəl/ Přehrát

adjective - connected with the customs, traditions etc. of a nation, country etc.

 
damage - škoda, poškození
BrE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát

noun - harm done to things

 
economic - hospodářský, ekonomický
BrE
/ˌi:kə'nɒmɪk/ Přehrát
AmE
/ˌi:kə'nɑ:mɪk/ Přehrát

adjective - connected with money and business

 
embarrass - přivést do rozpaků, ztrapnit
BrE
/ɪm'bærəs/ Přehrát
AmE
/ɪm'bærəs/ Přehrát

verb - to make somebody feel silly or awkward, especially in front of people

 
energy - energie, síla
BrE
/'enədʒi/ Přehrát
AmE
/'enərdʒi/ Přehrát

noun - the power to do things, the power that makes things work, e.g. electricity

 
environmental - environmentální, ekologický
BrE
/ɪnˌvaɪrən'mentl/ Přehrát
AmE
/ɪnˌvaɪrən'ment̬l/ Přehrát

adjective - connected to the environment

 
hospitable - pohostinný, přívětivý (k někomu)
BrE
/hɒ'spɪtəbl/ Přehrát
AmE
/hɑ:'spɪt̬əbl/ Přehrát

adjective - kind and generous towards visitors

 
lifestyle - životní styl
BrE
/'laɪfstaɪl/ Přehrát
AmE
/'laɪfstaɪl/ Přehrát

noun - the way that people lead their lives

 
local - místní
BrE
/'ləʊkl/ Přehrát
AmE
/'loʊkl/ Přehrát

adjective - of a particular place, belonging to or living in a particular place

photo
photo - fotka, fotografie
BrE
/'fəʊtəʊ/ Přehrát
AmE
/'foʊt̬oʊ/ Přehrát

noun - a photograph, a picture taken by a camera

 
pollution - znečištění
BrE
/pə'lu:ʃn/ Přehrát
AmE
/pə'lu:ʃn/ Přehrát

noun - water, air, soil. etc. being dirty

 
popular - oblíbený, populární
BrE
/'pɒpjʊlə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:pjʊlər/ Přehrát

adjective - many people's favourite

 
public - veřejný
BrE
/'pʌblɪk/ Přehrát
AmE
/'pʌblɪk/ Přehrát

adjective - for people in general, able to be used by everybody

 
sight - památka (pamětihodnost), pamětihodnost
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - a place visited by tourists which is worth seeing

 
transport - doprava
BrE
/'trænspɔ:t/ Přehrát
AmE
/'trænspɔ:rt/ Přehrát

noun - the act of moving something or somebody from one place to another, by means of roads, ships, planes etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward PRE 34-vocab

The Day of the Dead
ALL LEVELS

Reward STA 34-vocab

detektivní příběh
ALL LEVELS

Reward ELE 34-vocab

picnic words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář