Help for English

Reward PRE 11-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Ambitions etc. 
abroad - zahraničí, v zahraničí, do zahraničí
BrE
/ə'brɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'brɔ:d/ Přehrát

adverb - in/to a foreign country

 
earn - vydělávat, vydělat
BrE
/'ɜ:n/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rn/ Přehrát

verb - to get money from working

 
foreign - zahraniční, cizí
BrE
/'fɒrən/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rən/ Přehrát

adjective - belonging to a different country from your own, from abroad

house
house - dům, domek
BrE
/'haʊs/ Přehrát
AmE
/'haʊs/ Přehrát

noun - a building in which people live, usually one family

 
change - změnit
BrE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to make something different, to become different

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

 
language - jazyk
BrE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát

noun - a system of communication that uses words etc.

 
learn - učit se, naučit se
BrE
/'lɜ:n/ Přehrát
AmE
/'lɜ:rn/ Přehrát

verb - to get some knowledge, or skill

 
marathon - maraton
BrE
/'mærəθɒn/ Přehrát
AmE
/'mærəθɑ:n/ Přehrát

noun - a 42 kilometre-long run

money
money - peníze
BrE
/'mʌni/ Přehrát
AmE
/'mʌni/ Přehrát

noun - bills and coins that you use to pay with

 
move - stěhovat se, stěhovat, přestěhovat se, přestěhovat
BrE
/'mu:v/ Přehrát
AmE
/'mu:v/ Přehrát

verb - to go to live in a different place

 
novel - román
BrE
/'nɒvl/ Přehrát
AmE
/'nɑ:vl/ Přehrát

noun - a book with a long and complicated story about many people

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

 
stop - zastavit, přestat
BrE
/'stɒp/ Přehrát
AmE
/'stɑ:p/ Přehrát

verb - to finish or end something

 
work - práce
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - the job or activity you do, especially to earn money

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 11-vocab

oblečení, barvy
ALL LEVELS

Reward ELE 11-vocab

Housework
ALL LEVELS

Reward INT 11-vocab

Words from the box and their opposites
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář