Help for English

Reward PRE 20-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Road trip 
arrive - přijet, dorazit, přijít
BrE
/ə'raɪv/ Přehrát
AmE
/ə'raɪv/ Přehrát

verb - to come to a certain place

border
border - hranice
BrE
/'bɔ:də/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdər/ Přehrát

noun - a dividing line between two countries

 
cost - stát (o ceně)
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

verb - to have the price of

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

 
distance - vzdálenost, dálka
BrE
/'dɪstəns/ Přehrát
AmE
/'dɪstəns/ Přehrát

noun - the space between two points, how far it is from one place to another

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

driver
driver - řidič
BrE
/'draɪvə/ Přehrát
AmE
/'draɪvər/ Přehrát

noun - a person who drives a car etc. or whose job is to drive

 
gallon - galon
BrE
/'gælən/ Přehrát
AmE
/'gælən/ Přehrát

noun - a unit for measuring liquids (4.55 litres)

gas station
gas station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'gæssteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'gæs steɪʃn/ Přehrát

noun, American English - the place where you can buy fuel for your car

 
get - dostat se (někam), dojet (někam), dorazit, přijet, přijít
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to arrive at a place

highway
highway - dálnice, státní silnice, hlavní silnice
BrE
/'haɪweɪ/ Přehrát
AmE
/'haɪweɪ/ Přehrát

noun, American English - a wide road that connects cities, a road with more lanes where cars can drive at higher speeds

hill
hill - kopec
BrE
/'hɪl/ Přehrát
AmE
/'hɪl/ Přehrát

noun - a small and low mountain, a raised piece of ground

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
mile - míle
BrE
/'maɪl/ Přehrát
AmE
/'maɪl/ Přehrát

noun - a unit measuring length (1.6 km)

 
motel - motel
BrE
/məʊ'tel/ Přehrát
AmE
/moʊ'tel/ Přehrát

noun - a hotel at the side of the road that is used by people who travel by car

mountain
mountain - hora
BrE
/'maʊntən/ Přehrát
AmE
/'maʊntn/ Přehrát

noun - a very high hill

 
move home - stěhovat se, přestěhovat se
BrE
/ˌmu:v'həʊm/ Přehrát
AmE
/ˌmu:v'hoʊm/ Přehrát

verb - to go to live somewhere else

passenger
passenger - cestující, pasažér
BrE
/'pæsɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'pæsəndʒər/ Přehrát

noun - a person who travels somewhere on a bus, train, plane etc.

petrol
petrol - benzín
BrE
/'petrəl/ Přehrát
AmE
/'petrəl/ Přehrát

noun - fuel used in motor cars

petrol station
petrol station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát

noun, British English - the place where you can buy fuel for your car

 
police patrol - policejní hlídka
BrE
/pə'li:s pə'trəʊl/ Přehrát
AmE
/pə'li:s pə'troʊl/ Přehrát

noun - one or more policemen who go around an area (esp. by car) to make sure that everything is okay

 
reach - dostat se
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to arrive at

 
set off - vydat se na cestu, vyrazit na cestu, vyrazit (na cestu), vyjet
BrE
/ˌset'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌset̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to start a journey

 
speed limit - nejvyšší povolená rychlost
BrE
/'spi:dˌlɪmɪt/ Přehrát
AmE
/'spi:dˌlɪmɪt/ Přehrát

noun - the highest speed allowed

 
take - vzít, vzít si, brát
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to get something, to accept something, to put something in your hands

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

truck
truck - náklaďák, kamion, nákladní auto
BrE
/'trʌk/ Přehrát
AmE
/'trʌk/ Přehrát

noun - a large road vehicle that is used for carrying goods, a lorry

 
turn off - odbočit z
BrE
/'tɜ:n ɒf/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a road that you have been going along at a crossroads

 
turn off - vypnout
BrE
/ˌtɜ:n'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ɑ:f/ Přehrát

verb - to stop a machine etc. by using a switchPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 20-vocab

určování času, slovesa
ALL LEVELS

Reward ELE 20-vocab

Verbs
ALL LEVELS

Reward PRE 20-Progress

Progress check 16–20
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář