Help for English

Reward STA 20-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

určování času, slovesa 
arrive - přijet, dorazit, přijít
BrE
/ə'raɪv/ Přehrát
AmE
/ə'raɪv/ Přehrát

verb - to come to a certain place

 
finish - dokončit, skončit, ukončit
BrE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'fɪnɪʃ/ Přehrát

verb - to complete something or to get to the end of something

 
go home - jít domů
BrE
/ˌgəʊ'həʊm/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'hoʊm/ Přehrát

verb - to go to the place where you live

 
half - půl, půlka, polovina
BrE
/'hɑ:f/ Přehrát
AmE
/'hæf/ Přehrát

noun - one of two equal parts of something

 
home - domov, doma
BrE
/'həʊm/ Přehrát
AmE
/'hoʊm/ Přehrát

noun - the place where people live and to which they are connected emotionally

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
past - po (při určování času)
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

preposition - after

 
quarter - čtvrt, čtvrtka, čtvrtina
BrE
/'kwɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'kwɔ:t̬ər/ Přehrát

noun - one of four equal parts of something

 
start - začít, začínat
BrE
/'stɑ:t/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rt/ Přehrát

verb - to begin doing something

 
visit - navštívit
BrE
/'vɪzɪt/ Přehrát
AmE
/'vɪzɪt/ Přehrát

verb - to go and see a place or a person, usually as a guestPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 20-vocab

Verbs
ALL LEVELS

Reward PRE 20-vocab

Road trip
ALL LEVELS

Reward STA 30-vocab

slovesa
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář