Help for English

Reward PRE 31-phrasal

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Phrasal verbs 
be up - být vzhůru
BrE
/'bi:'ʌp/ Přehrát
AmE
/'bi:'ʌp/ Přehrát

verb - to be awake, not to be sleeping

 
call out - zvolat, provolat
BrE
/ˌkɔ:l'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌkɔ:l'aʊt/ Přehrát

verb - to say something very loudly in order to make somebody notice you

 
come in - vstoupit, vejít
BrE
/ˌkʌm'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'ɪn/ Přehrát

verb - to enter a house or a room

 
get in - nastoupit (např. do auta)
BrE
/ˌget'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɪn/ Přehrát

verb - to enter a car, taxi etc.

get off
get off - vystoupit (např. z autobusu)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a bus, train, plane etc.

get on
get on - nastoupit (do hromadného dopravního prostředku)
BrE
/ˌget'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌget'ɑ:n/ Přehrát

verb - to enter a bus, train, plane etc.

 
get out - vystoupit (z auta apod.), vyjít ven, odejít
BrE
/ˌget'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'aʊt/ Přehrát

verb - to leave a house, car etc.

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
go on - pokračovat, jít dále
BrE
/ˌgəʊ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue something, to move further ahead

 
go out - jít ven, vyjít si, vyrazit si (za zábavou)
BrE
/ˌgəʊ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'aʊt/ Přehrát

verb - not to stay at home

 
go out with - chodit s (kým)
BrE
/ˌgəʊ 'aʊt wɪð/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ 'aʊt wɪð/ Přehrát

verb - to have somebody as a boyfriend or girlfriend

 
look after - pečovat o, starat se o
BrE
/ˌlʊk'ɑ:ftə/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'æftər/ Přehrát

verb - to care for something

 
look at - podívat se na, dívat se na
BrE
/'lʊk æt/ Přehrát
AmE
/'lʊk æt/ Přehrát

verb - to move your eyes in a particular direction in order to see something

 
look for - hledat
BrE
/'lʊk fə/ Přehrát
AmE
/'lʊk fər/ Přehrát

verb - to search, to try to find something

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
pick at - šťourat se v (nose apod.)
BrE
/'pɪk æt/ Přehrát
AmE
/'pɪk æt/ Přehrát

verb - to touch something (e.g. your nose) with your fingers many times in order to take up or pull off something

 
pick up - zvednout, sebrat, sbírat
BrE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌpɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to take something in your hand

put on
put on - obléknout si (co), nasadit si (co)
BrE
/ˌpʊt'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:n/ Přehrát

verb - to start to wear a particular piece of clothes etc.

 
put up with - snášet, vystát, tolerovat
BrE
/ˌpʊt'ʌp wɪθ/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ʌp wɪθ/ Přehrát

verb - to go through something unpleasant without complaining

 
show in - pozvat (někoho do bytu apod.)
BrE
/ˌʃəʊ'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌʃoʊ'ɪn/ Přehrát

verb - to bring a guest into your house, living room etc.

 
stand out - vystupovat z řady, vyčnívat (z řady)
BrE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát

verb - to be easily recognizable amongst others; to be remarkably taller etc. than others so that you can be easily noticed

stand up
stand up - vstát, postavit se
BrE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'ʌp/ Přehrát

verb - to lift your body and be on your feet

 
turn down - ztlumit (hudbu apod.), ztišit (hudbu apod.)
BrE
/ˌtɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to reduce the volume (of a radio etc.), to make something less loud, hot, strong etc.

 
turn into - proměnit v, proměnit se v, změnit se v, změnit v
BrE
/'tɜ:nˌɪntə/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rnˌɪntə/ Přehrát

verb - to make something change into something else

 
turn up - objevit se, ukázat se
BrE
/ˌtɜ:n'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ʌp/ Přehrát

verb - to appear, to become obvious or apparent

 
turn up - zesílit (hudbu apod.)
BrE
/ˌtɜ:n'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ʌp/ Přehrát

verb - to make something louder, hotter, stronger etc. by using controls on a machine etc. such as a radioPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward PRE 31-vocab

Words from the second and third box
INTERMEDIATE

Frázová slovesa #5: BRING

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem BRING.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s PUT

Cvičení na frázová slovesa se slovesem PUT, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář