Help for English

Reward STA 29-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

verbsbuy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

dance
dance - tančit, tancovat
BrE
/'dɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'dæns/ Přehrát

verb - to move your body in the rhythm of music

drink
drink - pít
BrE
/'drɪŋk/ Přehrát
AmE
/'drɪŋk/ Přehrát

verb - to take liquid, such as water, into your body through your mouth

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

 
get dressed - obléknout se
BrE
/ˌget'drest/ Přehrát
AmE
/ˌget'drest/ Přehrát

verb - to put on clothes

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
have - prožívat, zažívat, dávat si, užívat si, dát si, prožít
BrE
/'hæv/ Přehrát
AmE
/'hæv/ Přehrát

verb - to experience or enjoy (a holiday, a good weekend etc), to use (e.g. a shower, bath), eat (e.g. breakfast, lunch, dinner)

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

play
play - hrát, hrát si
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to do an activity in order to have fun, to take part in a sport or game

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

 
see - navštívit, navštěvovat
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

verb - to visit somebody

shop
shop - nakupovat, nakoupit
BrE
/'ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:p/ Přehrát

verb - to buy things that you need

sit
sit - sedět
BrE
/'sɪt/ Přehrát
AmE
/'sɪt/ Přehrát

verb - to rest your body on a chair, sofa etc

 
stand - stát
BrE
/'stænd/ Přehrát
AmE
/'stænd/ Přehrát

verb - to be upright, on your feet

 
stop - zastavit, přestat
BrE
/'stɒp/ Přehrát
AmE
/'stɑ:p/ Přehrát

verb - to finish or end something

walk
walk - procházet se, kráčet, jít, jít pěšky
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

verb - to go on foot

wash
wash - mýt, umýt, mýt se, umýt se
BrE
/'wɒʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃ/ Přehrát

verb - to clean with water

watch
watch - sledovat, dívat se na
BrE
/'wɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃ/ Přehrát

verb - to look at something for a period of timePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 29-vocab

Country factfile
ALL LEVELS

Reward PRE 29-vocab

Flying and problems connected with it
ALL LEVELS

Reward STA 01-vocab

Jméno, pozdravy
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář