Help for English

Oxford Practice Grammar - Intermediate

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.09.2006

Novinka na trhu: Oxford Practice Grammar, učebnice s cvičebnicí anglické gramatiky ve třech úrovních (základní, středně pokročilí, pokročilí). My vám nabízíme recenzi této knihy.John Eastwood:

Oxford Practice Grammar


(Intermediate)

Verdikt: 95%

Obálka Oxford Practice Grammar

produkt
Oxford Practice Grammar (intermediate)
popis
učebnice
(440 stran, barevný tisk, paperback), + CD-ROM

vydavatelství
Oxford University Press, 2006
cena
395,- Kč


Výběr gramatických učebnic v našich obchodech je opravdu velký. Nyní se ještě rozšířil o novou řadu cvičebnic nakladatelství Oxford University Press s názvem Oxford Grammar Practice. Tento titul má tři úrovně, Basic (pro začátečníky a mírně pokročilé - A1, A2 dle společného evropského rámce), Intermediate (pro středně pokročilé studenty - B1 a B2) a Advanced (pro pokročilé - C1, C2).

V této recenzi se zaměřím na úrověň INTERMEDIATE.

Obsah učebnice

Na celkem 440 stranách naleznete celkem 153 gramatických lekcí, 24 kontrolních testů, jeden závěrečný test a 6 příloh či dodatků. Na konci učebnice je samozřejmě klíč ke všem cvičením, kontrolním testům i závěrečnému testu.

Gramatické lekce

oxford practice grammar zmenšená dvojstrana


Každá lekce zabírá jednu dvojstranu knihy a týká se jednoho konkrétního gramatického jevu. Levá strana vždy obsahuje vysvětlení jevu, to je doplněno množstvím ilustrací a příkladů. Výklad je jasný a stručný, vyhýbá se zbytečnému teoretizování. Častým prvkem je kontrastivní porovnávání vět, tedy pro lepší pochopení je uvedena dvojice vět, ze kterých je rozdíl snadno pochopitelný (např. rozdíl mezi přítomným prostým a průběhovým časem). Jako velký klad vidím například i to, že některé jevy, jako např. slovesné časy, jsou prezentovány pomocí článku (např. příběhu), ze kterého je daná gramatika snadno pochopitelná. K větší názornosti často napomáhají i příjemné obrázky. Všechny příkladové věty jsou praktické, jako ze života, takže se nebudete gramatiku učit pomocí abstraktních nic neříkajících frází.

oxford grammar practice obrázek

Kontrolní testy

Po každých cca deseti lekcích si probranou látku můžete otestovat na kontrolním testu. Jedná se vždy o dvě stránky, s jejichž pomocí snadno zjistíte, zda jste dané učivo zvládli či nikoliv. Je to výborný prvek i pro ty, kteří se již v anglické gramatice vyznají, protože si takto mohou projít pouze kontrolní testy, které je upozorní na případné mezery či nedostatky. Testy podobného typu v mnoha učebnicích chybí. Učit se izolované jevy však nestačí, je nutné se naučit pravidla kombinovat a rozlišovat více jevů zároveň. Tyto testy navíc obsahují širokou škálu úloh a typů cvičení.

Závěrečný test

Jak již bylo řečeno, součástí učebnice je závěrečný test, ve kterém je obsažena všechna gramatika, které se tato cvičebnice dotýká. Měla by to pro studenta být kontrola, zda již může pokročit k úrovni ADVANCED či nikoliv. Tento test je typickým multiple choice testem, tedy testem, ve kterém vybíráte jednu ze čtyř možností a, b, c, d. Takový test má samozřejmě své nevýhody. Přece jenom je snadnější vybrat jednu z možností než sám gramatický jev vytvořit a použít. Pro rychlou kontrolu znalostí je však ideální.

Dodatky

V knize naleznete celkem 6 dodatků. V těch už nenajdete procvičování, ale spíše přehled některých důležitých jevů, jako jsou anglické koncovky slov, pravopisné změny, interpunkce, základní pravidla anglické výslovnosti, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, a v neposlední řadě i nepravidelná slovesa.

CD-ROM

Součástí učebnice je i interaktivní CD-ROM, který nabízí dodatečné testy a cvičení.

Po vložení CD-ROM do mechaniky Vás mile překvapí, že program nevyžaduje žádnou složitou instalaci a celá aplikace se z disku sama spustí. Grafické zpracování je na vysoké úrovni a ovládání je jednoduché a intuitivní.

CD obsahuje tři hlavní sekce:
  • Listen and Speak
  • Read and Write
  • Test and Review
V první sekci vás čeká několik cvičení na poslech. Mluvčí pronese vždy větu a student má za úkol vybrat jednu ze tří vět, která nejlépe vystihuje, co bylo řečeno. Také zde je cvičení na doplňování rozhovorů, do kterých se sami můžete zapojit, nahrát se a potom svoji řeč poslouchat.

Druhá část, čtení a psaní, obsahuje cvičení na čtení vět, ve kterých má student za úkol nalézt chybu a tu opravit. V této části je však trochu problematický textový vstup uživatele. Autoři zjevně naprogramovali pouze jedno jediné řešení, a když tedy např. použijete pro větu nestažený tvar (např. is not), počítač ohlásí chybu, protože ve správném zadání je tvar stažený (isn't). Sám jsem v prvním cvičení měl cca 50% chyb, i když jsem samozřejmě všude chybu nalezl správně, pouze jsem se nedomluvil s počítačem. S pohledu programátora mohu říci, že tento typ cvičení se skutečně nevydařil. Pravděpodobně je ale možné si zvyknout, a po prvním cvičení již vše vyplnit správně.

Ve třetí části vás čekají čtyři kontrolní testy. V každém je 50 multiple choice otázek (a, b, c, d), které se týkají probrané gramatiky. O svých chybách se dovíte ihned po zatržení odpovědi. Na závěr zjistíte celkové hodnocení, ve kterém vás program odkáže na kapitoly v učebnici, kde je gramatika, ve které jste chybovali, vysvětlena.

Negativa

Samozřejmě, nic není stoprocentní, a tak i zde můžeme nalézt několik nevýhod a negativ. Jednou z nich je ta skutečnost, že některé kapitoly jsou až příliš do podrobna rozebírány, i když se jedná o velice jednoduché učivo. Například tři kapitoly, které se týkají krátkých odpovědí, a otázek ano/ne a odpovědí na ně, by se spíše daly zařadit do učebnice pro základní úroveň. Středně pokročilí studenti se v těchto kapitolách pravděpodobně nic moc nového nenaučí. I u ostatních kapitol jsou občas cvičení, které bych označil za příliš jednoduchá či banální. Naštěstí takových kapitol není v knize tolik, ne více než deset. Tím můj výčet negativ končí.

Shrnutí

Pokud bych učebnici Oxford Practice Grammar měl celkově ohodnotit, určitě bych ji označil za velice kvalitní. Je přehledná, snadno pochopitelná, nabízí dostatek praktických cvičení i kontrolních testů. Díky klíči je vhodná pro samostudium i jako součást kurzů vedených učitelem či lektorem. CD ROM navíc nabízí milé zpestření studia. Několik drobných negativ bychom mohli také nalézt, ale mám za to, že tyto drobné problémy nemohou studentům zkazit z této vynikající učebnice dojem. Všem, kteří se angličtinu učí, ji určitě doporučuji a věřím, že se řadí mezi nejlepší cvičebnice anglické gramatiky.

Externí Odkazy:
OUP: Oxford Practice Grammar - Informace o Oxford Practice Grammar na stránkách vydavatelství Oxford University Press


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Oxford Practice Grammar s 10% slevou.
Oxford Practice Grammar (www.englishbooks.cz)Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Oxford Practice Grammar - Basic

Novinka na trhu: Oxford Practice Grammar, učebnice s cvičebnicí anglické gramatiky ve třech úrovních (základní, středně pokročilí, pokročilí). V této recenzi se zaměříme na úroveň BASIC.
ELEMENTARY

Oxford Practice Grammar - česká verze

Učebnice/cvičebnice anglické gramatiky Oxford Practice Grammar pro začátečníky existuje také v české verzi. Více informací v této recenzi.
ELEMENTARY

Essential Grammar in Use

Recenze výborné učebnice a cvičebnice gramatiky pro začínající studenty.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Oxford Practice Grammar - Intermediate 5 18898 Od Diesel610 poslední příspěvek
před 14 lety