Help for English

Matrix PRE Unit 2 (2)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the text, pages 16–17 
against - proti
BrE
/ə'geɪnst/ Přehrát
AmE
/ə'genst/ Přehrát

preposition - on the opposite side

 
achieve - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'tʃi:v/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:v/ Přehrát

verb - to gain a success, to be successful in completing something, usually thanks to hard work

 
brand - značka (obchodní), obchodní značka
BrE
/'brænd/ Přehrát
AmE
/'brænd/ Přehrát

noun - the name of a product that makes it special (e.g. Nike, Adidas)

 
confidence - důvěra
BrE
/'kɒnfɪdəns/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdəns/ Přehrát

noun - trust in something or somebody

 
contract - smlouva
BrE
/'kɒntrækt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntrækt/ Přehrát

noun - a written legal agreement

 
discipline - kázeň, disciplína
BrE
/'dɪsɪplɪn/ Přehrát
AmE
/'dɪsɪplɪn/ Přehrát

noun - a kind of behaviour that obeys rules and commands

 
effort - úsilí, námaha
BrE
/'efət/ Přehrát
AmE
/'efərt/ Přehrát

noun - trying hard, using strength

 
headmaster - ředitel (školy)
BrE
/ˌhed'mɑ:stə/ Přehrát
AmE
/ˌhed'mæstər/ Přehrát

noun - the director of a school (male)

 
instead - místo (čeho), namísto (čeho)
BrE
/ɪn'sted/ Přehrát
AmE
/ɪn'sted/ Přehrát

adverb - in the place of

 
persuade - přesvědčit
BrE
/pə'sweɪd/ Přehrát
AmE
/pər'sweɪd/ Přehrát

verb - to make somebody believe something, esp. that they should do something

 
reward - odměna
BrE
/rɪ'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'wɔ:rd/ Přehrát

noun - something that you get because of something good you have done

 
sample - vzorek, ukázka
BrE
/'sɑ:mpl/ Přehrát
AmE
/'sæmpl/ Přehrát

noun - a small number or amount of something that represents all the rest

 
store - obchod (velký)
BrE
/'stɔ:/ Přehrát
AmE
/'stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop

 
succeed - uspět
BrE
/sək'si:d/ Přehrát
AmE
/sək'si:d/ Přehrát

verb - to manage to do something you want, to manage to achieve something

 
take up - začít (s něčím, s nějakou činností)
BrE
/ˌteɪk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to start doing a regular activity, such as a sport or hobby etc.

 
topmost - nejvyšší
BrE
/'tɒpməʊst/ Přehrát
AmE
/'tɑ:pmoʊst/ Přehrát

adjective - highest

 
view - výhled, pohled
BrE
/'vju:/ Přehrát
AmE
/'vju:/ Přehrát

noun - the things or area that you can see from a particular place, e.g. from a window or a lookout point

 
weightlifting - vzpírání
BrE
/'weɪtˌlɪftɪŋ/
AmE
/'weɪtˌlɪftɪŋ/ Přehrát

noun - the sport in which you lift heavy things

work out
work out - posilovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to do physical exercise, esp. at a gym

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 2 (5)

Words from the text ‚British Cinema‘ page 22
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 2 (1)

Vocabulary concerning success etc., pages 16–17
ALL LEVELS

Matrix PRE Unit 6 (2)

Words from the text about volunteers, page 69
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář