Help for English

Tobermory

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the retold version of Saki's story ‚Tobermory‘ 
achieve - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'tʃi:v/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:v/ Přehrát

verb - to gain a success, to be successful in completing something, usually thanks to hard work

bite
bite - kousnutí, uštknutí
BrE
/'baɪt/ Přehrát
AmE
/'baɪt/ Přehrát

noun - a wound or injury caused by the teeth of an animal

claw
claw - dráp, spár, pařát
BrE
/'klɔ:/ Přehrát
AmE
/'klɔ:/ Přehrát

noun - a sharp nail of an animal

 
creature - tvor, zvíře, bytost, stvoření
BrE
/'kri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'kri:tʃər/ Přehrát

noun - a living being, an animal

 
disbelief - nevíra, pochybnost, skepse
BrE
/ˌdɪsbɪ'li:f/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsbɪ'li:f/ Přehrát

noun - showing that you will not believe in something

 
discovery - objev
BrE
/dɪs'kʌvəri/ Přehrát
AmE
/dɪs'kʌvəri/ Přehrát

noun - something that has been found

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

 
embarrassing - trapný, nepříjemný, uvádějící do rozpaků
BrE
/ɪm'bærəsɪŋ/ Přehrát
AmE
/ɪm'bærəsɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel ashamed, uncomfortable or shy

 
excitement - nadšení
BrE
/ɪk'saɪtmənt/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪtmənt/ Přehrát

noun - intensive pleasure and/or thrill

 
extraordinary - mimořádný, neobyčejný, zvláštní
BrE
/ɪk'strɔ:dnri/ Přehrát
AmE
/ɪk'strɔ:rdəneri/ Přehrát

adjective - special, not common or usual

 
get rid of - zbavit se (čeho)
BrE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát
AmE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát

verb - to make oneself free from something unpleasant; to throw or give away something you do not want

 
guest - host
BrE
/'gest/ Přehrát
AmE
/'gest/ Přehrát

noun - a person who is visiting somebody or visiting a place

 
gunpowder - střelný prach
BrE
/'gʌnˌpaʊdə/ Přehrát
AmE
/'gʌnˌpaʊdər/ Přehrát

noun - a dry explosive substance that is used in guns and other weapons to fire bullets etc.

 
human - lidský
BrE
/'hju:mən/ Přehrát
AmE
/'hju:mən/ Přehrát

adjective - belonging to people or being like people

 
immediately - okamžitě
BrE
/ɪ'mi:dɪətli/ Přehrát
AmE
/ɪ'mi:diətli/ Přehrát

adverb - at once, without waiting or delay

 
indifferent - lhostejný
BrE
/ɪn'dɪfrənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'dɪfrənt/ Přehrát

adjective - not interested in something; not caring about something

 
indigestion - špatné zažívání, zažívací potíže, trávící potíže, špatné trávení
BrE
/ˌɪndɪ'dʒestʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪndɪ'dʒestʃn/ Přehrát

noun - a health problem, illness or pain caused by the stomach not working properly

liver
liver - játra
BrE
/'lɪvə/ Přehrát
AmE
/'lɪvər/ Přehrát

noun - a part of the body that cleans the blood

 
obviously - zřejmě, viditelně, očividně
BrE
/'ɒbviəsli/ Přehrát
AmE
/'ɑ:bviəsli/ Přehrát

adverb - in a way that is easy to see or understand

 
owner - majitel, vlastník
BrE
/'əʊnə/ Přehrát
AmE
/'oʊnər/ Přehrát

noun - the person who something belongs to

pantry
pantry - spíž, spižírna
BrE
/'pæntri/ Přehrát
AmE
/'pæntri/ Přehrát

noun - a small room where you store food

poison
poison - jed
BrE
/'pɔɪzn/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzn/ Přehrát

noun - a substance that can kill you when you eat or drink it

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

pour
pour - lít, vylít, nalít
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pɔ:r/ Přehrát

verb - to make a liquid flow somewhere

 
responsible - zodpovědný
BrE
/rɪ'spɒnsəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:nsəbl/ Přehrát

adjective - able to be trusted or relied on

 
rubbish - nesmysly, kecy
BrE
/'rʌbɪʃ/ Přehrát
AmE
/'rʌbɪʃ/ Přehrát

noun, informal - words that are not or cannot be true; nonsense

 
servant - sluha, služebník
BrE
/'sɜ:vənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvənt/ Přehrát

noun - a person who works in somebody's household, usually as a cook, gardener etc.

 
spill - rozlít, rozsypat (nechtěně)
BrE
/'spɪl/ Přehrát
AmE
/'spɪl/ Přehrát

verb - to pour something out by accident

stable
stable - stáj
BrE
/'steɪbl/ Přehrát
AmE
/'steɪbl/ Přehrát

noun - a place where people keep horses and/or other animals

 
subject - téma, téma rozhovoru
BrE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát

noun - the topic or theme that is talked about

 
successful - úspěšný
BrE
/sək'sesfl/ Přehrát
AmE
/sək'sesfl/ Přehrát

adjective - having what you wanted; popular, rich, famous

 
tea - svačina (odpolední)
BrE
/'ti:/ Přehrát
AmE
/'ti:/ Přehrát

noun - a light afternoon meal

 
tomcat - kocour
BrE
/'tɒmˌkæt/ Přehrát
AmE
/'tɑ:mˌkæt/ Přehrát

noun - a male cat

 
unsteady - nestabilní, vratký, nestálý
BrE
/ʌn'stedi/ Přehrát
AmE
/ʌn'stedi/ Přehrát

adjective - not balanced, not steady

 
upset - rozrušený, rozčilený, podrážděný
BrE
/ʌp'set/ Přehrát
AmE
/ʌp'set/ Přehrát

adjective - unhappy or worried

 
voice - hlas
BrE
/'vɔɪs/ Přehrát
AmE
/'vɔɪs/ Přehrát

noun - the sound that comes from your throat when you speak

 
wave - vlna (něčeho)
BrE
/'weɪv/ Přehrát
AmE
/'weɪv/ Přehrát

noun - a sudden strong feeling which spreads quicklyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Saki: Tobermory

Satirická povídka britského spisovatele Sakiho o mluvící kočce převyprávěná jednodušší angličtinou. Obsahuje zvukovou nahrávku v britské i americké angličtině!

ADVANCED

Saki: Tobermory (full)

Původní plná verze povídky britského spisovatele Sakiho o mluvící kočce.
PRE-INTERMEDIATE

Saki: Gabriel-Ernest

Povídka britského spisovatele Sakiho o mladém vlkodlakovi, převyprávěná pro studenty jednoduchou angličtinou. Povídka je doplněna zvukovou nahrávkou.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Tobermory 1 20137 Od calamity33 poslední příspěvek
před 16 lety