Help for English

Project 1 Unit 4 Project

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Your project 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/ək'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ək'tɪvəti/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

badminton
badminton - badminton
BrE
/'bædmɪntən/ Přehrát
AmE
/'bædmɪntən/ Přehrát

noun - a game similar to tennis which is not played with a ball but with a light object with feathers

basketball
basketball - basketbal
BrE
/'bɑ:skɪtbɔ:l/ Přehrát
AmE
/'bæskɪtbɔ:l/ Přehrát

noun - a sport in which two teams compete against each other, they try to score by throwing a ball into the opponent's loop, the players are usually very tall

clarinet
clarinet - klarinet
BrE
/ˌklærə'net/ Přehrát
AmE
/ˌklærə'net/ Přehrát

noun - a musical instrument that is played by blowing

flute
flute - flétna
BrE
/'flu:t/ Přehrát
AmE
/'flu:t/ Přehrát

noun - a long thin musical instrument that is played by blowing

hockey
hockey - hokej, lední hokej
BrE
/'hɒki/ Přehrát
AmE
/'hɑ:ki/ Přehrát

noun - a game for two teams played on ice where the players score by hitting a small black thing (a puck) into the opponent's goal using long wooden sticks

model
model - model
BrE
/'mɒdl/ Přehrát
AmE
/'mɑ:dl/ Přehrát

noun - a small copy of a car, plane etc.

 
number - číslo
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

noun - a word or a figure that expresses a quantity, how many

paint
paint - malovat
BrE
/'peɪnt/ Přehrát
AmE
/'peɪnt/ Přehrát

verb - to make picture by using paint and brushes etc.

 
person - osoba, člověk
BrE
/'pɜ:sən/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rsən/ Přehrát

noun - a human being

ping-pong
ping-pong - stolní tenis, ping pong
BrE
/'pɪŋˌpɒŋ/ Přehrát
AmE
/'pɪŋˌpɑ:ŋ/ Přehrát

noun - a fast game (played with a plastic ball on the table) in which two players have to hit the ball over the net and on the opposite side of the table

recorder
recorder - flétna (zobcová), zobcová flétna
BrE
/rɪ'kɔ:də/ Přehrát
AmE
/rɪ'kɔ:rdər/ Přehrát

noun - a wooden or plastic musical instrument played by blowing

snowboarding
snowboarding - snowboarding
BrE
/'snəʊbɔ:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'snoʊbɔ:rdɪŋ/ Přehrát

noun - a winter sport in which you ride down a snow-covered slope on a wide wooden or plastic board

 
survey - anketa, veřejný průzkum, průzkum veřejného mínění
BrE
/'sɜ:veɪ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rveɪ/ Přehrát

noun - an observation made by asking a lot of people the same question or questions

take photographs
take photographs - fotografovat, fotit
BrE
/'teɪk'fəʊtəgrɑ:fs/ Přehrát
AmE
/'teɪk'foʊt̬əgræfs/ Přehrát

verb - to make photos

violin
violin - housle
BrE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát
AmE
/ˌvaɪə'lɪn/ Přehrát

noun - a stringed instrument that is supported by the left shoulder and played with a bow

windsurfing
windsurfing - windsurfing
BrE
/'wɪdsɜ:fɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪdsɜ:rfɪŋ/ Přehrát

noun - a water sport in which you stand on a special board with a sailPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 2 Unit 4 Project

Your project
ALL LEVELS

Project 1 Unit 2 Project

Your Project
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář