Help for English

Slova začínající na PRO-

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2021

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?Slova začínající na PRO-

Špatná výslovnost, jak jsme si už mnohokrát ukázali, nás často provází od samých začátků a neopouští nás ani když dosáhneme úrovně “pokročilí”. Jedním z evergreenů mezi výslovnostními chybami, jsou dvojslabičná slova začínající na pro. Tato slova se dají podle výslovnosti rozdělit na tři základní skupiny:

První skupinu slovíček budou tvořit slova vyslovovaná podle nyní již známého vzoru project. Na začátku vyslovujeme v britské angličtině /ɒ/ a v americké dlouhé /ɑ:/ (podobný rozdíl ve výslovnosti je např. u slova god – /gɒd/ v britské a /gɑ:d/ v americké angličtině).

Slovíčka v této skupině mají přízvuk na první slabice, jedná se většinou o podstatná jména. Nejčastěji se chybuje v těchto:

 • project/'prɒdʒek­t/ TTT *1
 • product/'prɒdʌkt/
 • problem/'prɒblə­m/
 • profit/'prɒfɪt

Další slovíčka jsou například promise/'prɒmɪs/, prospect/'prɒspek­t/, prophet/'prɒfət nebo proverb/'prɒvɜ:b/.

Druhá skupinka slovíček se vyslovuje s dvojhláskou /əʊ/ či v am. angličtině s //. Opět je zde přízvuk na první slabice, opět se jedná nejčastěji o podstatná jména.

 • pronoun/'prəʊnaʊn
 • profile/'prəʊfaɪl­/
 • programme/'prəʊgræm­/
 • protest/'prəʊtes­t/
 • process/'prəʊses/
 • progress/'prəʊgres

Pozn.: Slovo progress čteme v americké angličtině /'prɑ:gres/, slovo process čteme v americké angličtině /'prɑ:ses/.

V poslední skupině jsou slova, většinou slovesa, která mají přízvuk na druhé slabice, slabika pro na začátku slova je tedy nepřízvučná. Samohláska o se zde vyslovuje jako /ə/ (schwa).

 • provide/prə'vaɪd
 • pronounce/prə'naʊn­s/
 • protect/prə'tek­t/
 • produce/prə'dju:s­/
 • proceed/prə'si:d

Pozor na změnu přízvuku!

Výslovnost někdy závisí na tom, zda se jedná o podstatné jméno či sloveso. Pokud dané slovíčko existuje ve stejném tvaru i jako sloveso, posouvá se občas (ne však vždy) přízvuk na druhou slabiku a tím se mění i výslovnost samohlásky v první slabice. Jedná se potom o tzv. homografy (viz článek Homografy v angličtině).

Týká se to například těchto slov:

  podst. jméno   sloveso  
protest /'prəʊtest/   /prə'test/ TTT *2
progress /'prəʊgres/   /prə'gres/ TTT *3
produce /'prɒdju:s/   /prə'djus/ TTT *4
project /'prɒdʒekt/   /prə'dʒekt/ TTT *5

Pozn.: Více v článku Posun přízvuku (nouns/verbs).

V článku jsme zmínili i slovíčko process, u kterého je to však složitější: jako podstatné jméno i sloveso se čte v britské angličtině /'prəʊses/ a v americké process /'prɑ:ses/ , tedy vždy s přízvukem na první slabice.

Zmínit můžeme i to, že podstatné jméno produce se v Británii čte /'prɒdju:s/, ale v Americe /'proʊdu:s/ nebo taky /'prɑ:du:s/.

Slovník podmínkou

Slov začínajících na pro- je v angličtině spousta. V dnešním článku jsme se zaměřili jen na ta, jejichž výslovnost dělá studentům největší problémy. Narazíte-li v angličtině na nové slovíčko začínající na pro-, doporučujeme neodhadovat jeho výslovnost na základě již známých slovíček, ale raději se podívat do slovníku.

Na druhou stranu, pokud výslovnost spletete, většinou nezpůsobíte žádné závažnější nedorozumění. Setkáte se ale jistě s nejedním pozdvihnutým obočím.

Překlad:
 1. ojediněle můžete zaslechnout i <span class=“pronun­ciation” data-pronunciation-simplify=“fal­se”>/<span class=“pronun­ciation”>proʊ</sp­an>/</span><span class=“pronun­ciation” style=“display: none;” data-pronunciation-simplify=“tru­e”>/prou/</span>, ale je to okrajové
 2. protest / protestovat
 3. pokrok / postupovat
 4. zemědělská výroba / vyrábět
 5. projekt, plánovat


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slova končící na -KEEPER

Znáte slůvka končící na -KEEPER? Některá se určitě budou hodit.

UPPER-INTERMEDIATE

Složená slova končící na -HEADED

Rozšiřte si svou slovní zásobu o složeniny spojené s hlavou.

INTERMEDIATE

Slova končící na -WARE a -WEAR

Koncové WARE a WEAR je v angličtině poměrně časté. Vyslovuje se stejně, ale používá se jinak. Dnes si můžete opět rozšířit svoji slovní zásobu.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slova začínající na PRO- 4 12668 Od Edita Hlavacova poslední příspěvek
před 14 lety